Post

KoronavirusYksityishammaslääkärit kaipaavat ajantasaista rokotustietoa

3.2.2021Anu Tilander
45285202-plastic-syringe-with-needle-and-bottle-vaccination-concept
(Kuva: Mostphotos)

Yksityiset suun terveydenhuollon toimijat eri puolilla maata kaipaavat nyt ajantasaista tietoa siitä, miten sote-henkilöstön koronarokotukset alueilla etenevät ja mikä on yksityissektorin henkilöstön rokottamisjärjestys.

Myös Hammaslääkäriliittoon on tullut toiminnanjohtaja Henna Virtomaan mukaan runsaasti yksityishammaslääkärien yhteydenottoja erityisesti pieniltä toimijoilta, jotka eivät ole löytäneet tietoa omalta alueeltaan.

– Meidän pyyntömme viranomaisille on, että yksityistä sektoria informoidaan paremmin koronatilanteeseen ja sote-henkilöstön rokotuksiin liittyvissä asioissa. Jatkossa yksityisen suun terveydenhuollon toimijoiden informoinnista on ylipäänsä syytä ottaa alueilla toimiva ja pysyvä käytäntö, Virtomaa painottaa.

Tiedotusvastuu jakaantuu alueilla usealle toimijalle

Tartuntataudin torjunnassa toimivaltaisia viranomaisia alueilla ovat ensisijaisesti kunnat ja kuntayhtymät. Operatiivinen vastuu rokotuksista kuuluu kunnille ja sairaanhoitopiireille. Aluehallintovirastot (AVIt) puolestaan valvovat, että toiminta toteutuu asianmukaisesti.

– On varmasti tarpeellista pohtia keinoja, joilla ajantasaista tietoa on saatavilla sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoilla, kommentoi aluehallintoylilääkäri Sinikka Salo Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

Julkisen sektorin hoitoloissa vastaava johtaja huolehtii suun terveydenhuollon henkilöstön tiedottamisesta. Tilanne on toinen yksityissektorilla.

– Kuitenkin myös jokaisen yksityishammaslääkärin tulee hankkia tietoa ja toimia kulloistenkin säännösten mukaisesti. Kokemukseni omalta alueeltani on, että sekä yksityinen että julkinen puoli tuntevat käytännöt melko hyvin. Silti tieto ei aina kulje riittävän hyvin jokaiselle, jos ei itse ole aktiivinen ja etsi tietoa, arvioi Salo.

Aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät ja kunnat noudattavat tartuntatautilain mukaisia velvollisuuksiaan. Lisäksi Avi voi antaa toimivaltansa puitteissa suosituksia ja määräyksiä, jotka koskevat niin julkista kuin yksityistä sektoria.

– Koronaepidemian aikana sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat myös ottaneet koppia yhtäaikaisen ja ajantasaisen tiedon jakamisesta koko hammaslääkärikunnalle ja kutsuneet koolle koordinaatioryhmän, jossa ovat julkisen ja yksityisen suun terveydenhuollon edustajat. Uskoisin, että juuri tämä ryhmä on jatkossa hyvä tiedonvälityskanava, Salo kertoo.

Lue myös
Etsitkö näitä?