Tiede

VertaisarvioituUrheilusuorituksen vaikutus syljeneritykseen ja hammaseroosio

15.11.2021Joona Lautamaja, Arja Kullaa, Satu Spets-Happonen

Lähtökohdat
Aiemmissa tutkimuksissa on raportoitu urheilijoiden huonosta suunterveydestä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää urheilusuorituksen vaikutusta syljen­eritykseen sekä kuvata urheilijoilla esiintyviä hampaiston eroosiovaurioita ja niihin liittyviä tekijöitä.

Menetelmät
Jalkapallojoukkueen pelaajilta (n = 17) kysyttiin suun omahoito­tavoista sekä juoma- ja ruokailu­tottumuksista. Lisäksi heiltä ­kerättiin lepo- ja stimuloitua sylkeä ennen ja jälkeen jalkapalloharjoituksen. Näytteistä mitattiin syljen eritysnopeus ja pH. Kymmenen tutkittavan hampaisto kuvannettiin intraoraaliskannerilla, jonka tekemistä malleista määritettiin hampaiston erosiivista kulumista.

Tulokset
Harjoituksen aikana syljen eritysnopeudet pienenivät ja pH-arvot suurenivat tai pysyivät samoina lähes kaikilla tutkituilla. Hampaiston erosiivista kulumista esiintyi kaikilla (n = 10); BEWE-asteikolla mitattuna arvot vaihtelivat välillä 2–15.

Johtopäätökset
Fyysisesti aktiivisilla nuorilla on suuri riski eroosiovaurioiden syntymiseen, ja vauriot ovat lisääntyneet erityisesti happamien virvoitus- ja urheilujuomien käytön myötä. Urheilusuorituksen aikainen heikentynyt syljeneritys altistaa hampaita happojen haitallisille vaikutuksille entistä enemmän.

Kirjoittajat:

Joona Lautamaja, HLK1

Arja Kullaa, emeritaprofessori, HLT, EHL1

Satu Spets-Happonen, HLT, EHL1

1Itä-Suomen yliopisto

Suom Hammaslääkäril 2021; 13: 2430.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Salivary flow rate, pH and dental erosion among footballers

Sports and heavy exercise can cause changes in salivary flow and make, for example, teeth more vulnerable to various kinds of acids. In this study, the focus is on dental erosion and changes in salivary flow rate (SFR) and saliva pH.

The study population consists of 17 semi-pro footballers. SFR was measured before and right after a football training session. Dentition was recorded by using an intraoral scanner and erosive wear was diagnosed from the 3D-models by using the BEWE scale.

There was a significant decrease in SFR when comparing the measurements before and after the training. On the other hand, pH values did increase, but that was statistically less significant. Different stages of erosive lesions were recorded inside the study group (n=10), BEWE values varied between 2 and 15.

The results of decreased salivary flow rates caused by physical stress are in line with previous studies. Erosive wear among athletes suggests that there is a connection when it comes to exercising and oral health. There are many studies about caries and periodontal diseases among physically active people, but more attention should be focused on dental erosive wear in the future, as it is becoming increasingly common, particularly, among young people. Dentists and other professionals need to be more aware of dental erosion, as early diagnosis of erosive wear is important to stop the disease from proceeding.

Lue myös
Etsitkö näitä?