Post

ArtikkelitToimenpideluokitusten muutokset vuonna 2019

4.1.2019Nora Savanheimo

Vuoden 2019 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suun terveydenhuollon toimenpideluokitus päivittyi protetiikan toimenpiteiden osalta. Toimenpideluokitus löytyy THL:n sivustolta: thl.fi – Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla – Ohjeet ja soveltaminen – Rakenteinen kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa – Terveydenhuollon rakenteinen kirjaaminen – Suun terveydenhuolto/Suun terveydenhuollon toimenpidekoodit.

THL:n sivustolta löytyy myös kysymys ja vastaus -osio, johon on koottu suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen liittyviä kysymyksiä sekä niihin annetut vastaukset.

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus on käytössä potilasasiakirjamerkinnöissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Luokitus on tärkeä osa suun terveydenhuollon rakenteista kirjaamista, ja sillä kuvataan potilaalle tehtäviä kliinisiä toimenpiteitä. Kaikelle tekemiselle ei ole koodia, mutta potilaalle tehtävät toimenpiteet on silloinkin kirjattava riittävällä tarkkuudella potilasasiakirjoihin tekstimuotoisesti.

THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen yhteydet muihin luokituksiin

Potilasasiakirjamerkintöjen lisäksi THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta hyödynnetään myös muihin tarkoituksiin. Kansaneläkelaitos (Kela) hyödyntää luokitusta soveltuvin osin omassa korvattavien toimenpiteiden luettelossaan ja julkinen terveystoimi määrittäessään suun terveydenhuollon toimenpiteistä asetuksella säädetyt asiakasmaksut.

Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta avopalveluissa perittävät toimenpidekohtaiset asiakasmaksut perustuvat pääosin THL:n toimenpidekoodiin liitettyyn vaativuusluokkaan.

Kelan sairaanhoitokorvaustaksa päivitettiin vuoden 2019 alusta THL:n koodimuutoksia vastaavaksi. Kelan päivitetty Hammashoidon taksaluettelo löytyy www.kela.fi – Yhteistyökumppanit – Lääkärit ja terveydenhuolto – Sairaanhoitokorvaukset – Sairaanhoitokorvausten taksat.

Kuntaliitto on julkaissut THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ja asiakasmaksuasetuksen mukaisia yhteyksiä tarkentavan vastaavuusluettelon omilla internet-sivuillaan: Kuntaliitto.fi – Sosiaali-ja terveysasiat – Asiakasmaksut – Suun terveydenhuollon asiakas-maksut.

Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot

Terveyskeskusten hammaslääkäreille ja sairaalahammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa kunnallista lääkärien virkaehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus).

Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä. Terveyskeskus- ja sairaalahammaslääkäreille määrättyjä euromääräisiä toimenpide- ja käyntipalkkioita on korotettu 1.1.2019 lukien.

Tarkemmat tiedot toimenpidepalkkioista löytyvät Hammaslääkäriliiton jäsensivustolta: www.hammaslaakariliitto.fi – Jäsensivusto (kirjautuminen jäsentunnuksilla) – Työelämä ja edunvalvonta – Julkinen sektori – Virka- ja työehtosopimukset – Toimenpidepalkkiot. Sivustolta löytyy myös terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon palkkiokoodien ja THL:n suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen koodien välisistä yhteneväisyyksistä tehty taulukko.

Lue myös
Etsitkö näitä?