Tiede

Tiede ja työNämä asiat muuttuvat vuodenvaihteessa

20.12.2023Ulla Harjunmaa, Tuula Kock, Nora Savanheimo
Hammaslääkäri katsoo potilasta vastaanotolla miettivänä.
Vuodenvaihde tuo hammaslääkärin käyttöön useita uusia koodeja ja muita muutoksia suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen. (kuva: iStock)

Suun terveydenhuollon toimenpidekoodeihin ja sairausvakuutuksesta korvattaviin toimenpiteisiin ja korvaustaksoihin tulee muutoksia vuoden vaihtuessa. Asiakasmaksuihin tehdään indeksikorotukset. Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskentelevien hammaslääkärien toimenpidepalkkioihin ei tule muutoksia tammikuun 2024 alussa.

Toimenpidekoodistoon on tehty uusi koodiryhmä SHD Purentatason alapuolelle jääneen hampaan korottaminen ja tälle yksi alemman tason toimenpidekoodi SHD01 Purentatason alapuolelle jääneen hampaan korottaminen paikka-aineella.

Koodia käytetään maitohampaan korottamisessa purentatasoon, kun pysyvän hampaan aihe puuttuu, sekä ankyloituneen pysyvän hampaan korottamisessa. Koodi sisältää hampaan korottamisen suoralla menetelmällä sekä purentaan sovittamisen.

Toimenpide kirjataan hammaskohtaisesti, ja sen vaativuusluokka on 4.  Kyseiselle toimenpiteelle ei ole aiemmin ollut lainkaan toimenpidekoodia.

 

Muutoksia ja lisäyksiä koodiryhmään EBA hampaiden poistot

Hampaiston saneeraukselle on laadittu kaksi uutta toimenpidekoodia aiemman yhden koodin lisäksi, jolloin eri vaativuusasteisille toimenpiteille on saatu omat koodinsa.

Jo aiemmin voimassa ollutta toimenpidekoodia EBA15 Hampaiston saneeraus käytetään tavanomaisissa poistoissa, kun poistetaan vähintään neljä hammasta tai hampaan juurta samasta leuasta (vaativuusluokka 8).

Uutena toimenpidekoodina käyttöön on otettu EBA16 Hampaiston saneeraus, vaativa, jota käytetään, kun poistetaan vähintään neljä hammasta tai hampaan juurta samasta leuasta ja vähintään yksi näistä poistoista on vaativa (vaativuusluokka 10). Toisena uutena toimenpidekoodina mukaan on tullut EBA17 Hampaiston saneeraus, erittäin vaativa, jota käytetään, kun poistetaan vähintään 11 hammasta tai hampaan juurta samasta leuasta ja vähintään neljä näistä poistoista on vaativia (vaativuusluokka 12).

Leikkauksellisissa poistoissa ei käytetä saneerauskoodeja vaan niille käytetään aina erillisiä leikkauksellisen hampaanpoiston koodeja, kuten aiemminkin on tehty. Lisäksi toimenpidekoodeihin EBA00 Hampaan poisto, EBA05 vaativa hampaan poisto ilman leikkausta ja EBA30 hampaan juuren poisto on lisätty selitystekstit, jotka ohjaavat käyttämään hampaiston saneerauksen koodeja tai leikkauksellisen poiston koodeja silloin, kun niiden kriteerit täyttyvät.

 

Muutoksia koodiryhmään ECU Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet

Toimenpidekoodin ECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetty istutteen tai kiinnityslaitteen poisto käyttö on päättynyt ja sen tilalle on tehty neljä uutta toimenpidekoodia.

ECU01 Hampaan keinojuuren poisto, tavanomainen, käytetään silloin, kun keinojuuren poisto ei vaadi leikkausta (vaativuusluokka 4). ECU02 Hampaan keinojuuren poisto, vaativa, käytetään silloin, kun toimenpide vaatii luuta poistavan leikkauksen (vaativuusluokka 10). Kumpikin toimenpidekoodi merkitään keinojuurikohtaisesti. ECU03 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, tavanomainen sisältää limakalvon avauksen, mutta ei luun poistoa (vaativuusluokka 6) ja ECU04 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto sisältää luuta poistavan leikkauksen (vaativuusluokka 10).

Lisäksi mini-implantin tai ruuvin poiston toimenpidekoodeihin on lisätty tarkennus: koodi merkitään vain kerran leukaa kohden.

 

Korjauksia ja lisäyksiä toimenpidekoodien seliteteksteihin

Joidenkin koodien seliteteksteihin on tehty korjauksia ja lisäyksiä selventämään niiden käyttötarkoitusta.

Koodiryhmän SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito on lisätty ohje, että sitä voidaan käyttää myös remineralisaatiokäsittelyissä. Koodiin SCG02 Resiini-infiltraatiokäsittely, hampaan välipinta, on lisätty ohjeeksi, että se sisältää myös saman hampaan vapaiden hammaspintojen käsittelyn samalla käyntikerralla.

Koodeihin SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus sekä SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin on lisätty tieto, että koodi sisältää myös mahdollisen kontrollikäynnin.

Ohjetekstiä koodille SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea sekä SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, on tarkennettu niin, että niitä käytetään nimenomaan kiinnikkeiden ja retentiolangan purkamisessa. Koodiin SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari on lisätty selitysteksti: sisältää vastaanotolla valmistetun retentiolangan.

 

Muutokset suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen 1.1.2024.

Uusi koodiryhmä: SHD Purentatason alapuolelle jääneen hampaan korottaminen

 • SHD01 Purentatason alapuolelle jääneen hampaan korottaminen paikka-aineella

Muutoksia ja lisäyksiä koodiryhmään: EBA hampaiden poistot

 • EBA00 Hampaan poisto
 • EBA05 Vaativa hampaanpoisto ilman leikkausta
 • EBA15 Hampaiston saneeraus
 • EBA16 Hampaiston saneeraus, vaativa (uusi koodi)
 • EBA17 Hampaiston saneeraus, erittäin vaativa (uusi koodi)
 • EBA30 Hampaan juuren poisto
 • ECU03 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, tavanomainen (uusi koodi)

Muutoksia koodiryhmään: EC Ikenien ja hammasharjanteen toimenpiteet

 • ECU00 Hammasharjanteeseen kiinnitetty istutteen tai kiinnityslaitteen poisto (koodi poistuu)
 • ECU01 Hampaan keinojuuren poisto, tavanomainen (uusi koodi)
 • ECU02 Hampaan keinojuuren poisto, vaativa (uusi koodi)
 • ECU03 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, tavanomainen (uusi koodi)
 • ECU04 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, vaativa (uusi koodi)
 • ECU05 Mini-implantin tai ruuvin poisto, suppea
 • ECU06 Mini-implantin tai ruuvin poisto

Muutoksia myös koodeissa

 • SCG Hampaan pinnan infiltraatiohoito
 • SCG02 Resiini infiltraatiokäsittely, hampaan välipinta
 • SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin
 • SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus
 • SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea
 • SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen
 • SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari

Lisäksi poistuvat koodit WYA01-03, NA1AA, CA1AA ja NK6QA

Koodien tarkemmat uudet ja muuttuneet kuvaukset löytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliselta koodistopalvelimelta (koodistopalvelu.kanta.fi).

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksut

Asiakasmaksuja tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksujen enimmäismäärät nousivat 10 prosenttia 1.1.2024 alkaen.

Asiakasmaksuasetus määrittelee maksujen enimmäismäärät, mutta hyvinvointialue voi aina päättää periä myös alempia maksuja.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on julkaissut verkkosivuillaan perinteisen suun terveydenhuollon vastaavuusluettelon, jossa kuvataan kliinisten toimenpiteiden ja asiakasmaksujen välisiä yhteyksiä.

Hyvil neuvoo suun terveydenhuollon asiakasmaksuasioissa. Toivomme yhteydenottoja neuvontapyyntölomakkeella.

 

Sairausvakuutuksesta korvattavat toimenpiteet ja korvaustaksat

Kela on päivittänyt sairausvakuutuksesta korvattavien toimenpiteiden luettelon ja korvaustaksat vuoden 2024 alusta THL:n koodimuutoksia vastaavaksi soveltuvin osin.

Korvattavat toimenpiteet ja ohjeet Kelan korvauskäytännöistä löytyvät verkosta.

Lisäksi suun perustutkimuksen (SAA02) korvaus nousee 1.1.2024 alkaen 30 euroon.

 

Lääkärisopimuksen mukaiset toimenpidepalkkiot

Terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskenteleville hammaslääkäreille maksettavat toimenpidepalkkiot ovat osa lääkärien virka- ja työehtoehtosopimusta (ns. Lääkärisopimus). Vaikka osa toimenpidepalkkiokoodeista on yhteneväisiä THL:n toimenpideluokituksen koodien kanssa, ovat nämä kaksi luokitusta kuitenkin toisistaan erillisiä.

Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Toimenpidepalkkiojärjestelmään ei tule muutoksia vuoden 2024 alusta, koska palkkioiden päivitysaikataulu poikkeaa THL:n koodien päivitysaikataulusta.

Hammaslääkäriliiton jäsensivustolta löytyvä terveyskeskusten palkkiotaulukko (THL:n koodien ja TKHL-palkkioiden väliset yhteneväisyydet) on päivitetty huomioiden THL:n koodeihin vuoden vaihteessa tulleet muutokset: www.hammaslaakariliitto.fi > Jäsensivuille > Virka- ja työehtosopimukset > Toimenpidepalkkiot terveyskeskuksessa ja sairaalassa.

 

Kysymyksiä?

 • THL:n koodeista: koodistopalvelu@thl.fi
 • Kelan korvattavista toimenpiteistä: svkorvaus@kela.fi
 • Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuista ja vastaavuusluettelosta: https://www.hyvil.fi/neuvontapalvelut/neuvontapyyntolomake/
 • Lääkärisopimuksen toimenpidepalkkioista: nora.savanheimo@hammaslaakariliitto.fi

 

Kirjoittajat:

Ulla Harjunmaa, ylihammaslääkäri, THL

Tuula Kock, asiantuntijalääkäri, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

Nora Savanheimo, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto

Lue myös
Etsitkö näitä?