Uutiset

KoronavirusTHL:n arvion mukaan hoitovelkaa puretaan jopa vuosia

12.5.2021Heli Mikkola
hammaslaakari_ylakulmasta_istock-1250434172_web
(Kuva: iStockphoto)

Suun terveydenhuoltoon kertyneen hoitovelan purkaminen voi joillakin alueilla kestää vuodesta jopa kolmeen vuoteen. Vaikeimmilla epidemia-alueilla hoitoon pääsyn parantamiseen tarvitaan suun terveydenhuollon merkittävää lisäresursointia, todetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen juuri julkaisemassa asiantuntija-arviossa koronapandemian vaikutuksista.

Hoitovelan purkamiseksi vaadittavaan lisäresurssien tarpeeseen vaikuttavat julkaistun arvion mukaan myös tulevat muutokset, kuten asiakasmaksulain uudistus ja hoitotakuun mahdollinen kiristyminen kolmeen kuukauteen.

Nyt julkaistu arvio COVID-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen on kolmas pandemian vaikutuksia tarkastelevien arvioiden sarjassa.

Mikäli epidemia saadaan Suomessa hallintaan lähiaikoina, suun terveydenhuollon toiminta palautunee kuluvan vuoden aikana pääosin ennalleen. Yksityissektorin tilanne normalisoituu todennäköisesti melko nopeasti epidemian päätyttyä. Ostopalvelutoiminnan lisääntyessä myös työtä on enemmän, julkaisussa toteaa.

Mikäli epidemian hallintaan saaminen pitkittyy sekä Suomessa että maailmalla vuoteen 2022, toiminta jatkuu todennäköisesti melko samanlaisena kuin se on tällä hetkellä. Julkaisussa arvioidaan, että epidemian pitkittymisellä olisi kuitenkin vaikutuksia sekä työssä jaksamiseen, tarviketoimituksiin maailmalta että muun muassa ulkomailta Suomeen ostopalvelutoimintaan hakeutuvien hammaslääkärien pääsyyn maahan.

THL laati huhtikuussa 2020 ensimmäisen asiantuntija-arvion koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksista väestön palvelutarpeisiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Silloisessa arviossa painotus oli koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutuksissa palvelujärjestelmään. Toisessa, marraskuussa 2020 julkaistussa, asiantuntija-arviossa tarkasteltiin muun muassa sitä, miten väestön elinolot ja palvelutarpeet olivat muuttuneet epidemian vuoksi.

 

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?