Post

KoronavirusTerveyskeskuksissa tunnelma on odottava

24.4.2020Annariitta Kottonen
instrumentteja

Maaliskuun alkupuolelta jyllänneen koronaviruspandemian synnyttämää tunnelmaa terveyskeskusten suun terveydenhuollossa voisi kuvata sanalla odottavainen nyt, kun alun pahin ahdistus on lientynyt.

− Nyt hammaslääkärit ymmärtävät tilanteen ja suhtautuvat siihen aika rauhallisesti. Hoitohenkilöstön puolella oli ainakin alussa enemmän hätää, kuvaa tilannetta hammaslääkäriluottamusmies Elina Luukkanen Tampereelta.

Jonkin verran huolta on asianmukaisten suojainten riittävyydestä − niiden saanti vaihtelee.

Kiireettömän hoidon rajoitusten purkamiseksi on paikoin jo tehty alustavia suunnitelmia. Samoin kesälomien pitämiseen on tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä, joilla varaudutaan syntyneiden kiireettömän hoidon potilasjonojen purkuun. Esimerkiksi alkusyksyyn myönnettyjä lomia on peruttu ja työnantaja toivoo lomia ja muita vapaita pidettäväksi jo toukokuussa.

Kysyimme sähköpostitse 22.4. muutamilta hammaslääkäriluottamusmiehiltä eri puolilta Suomea korona-arjen tämän hetken tunnelmia terveyskeskuksissa. Kysymyksiin vastasivat Kari Huhtanen Rovaniemeltä, Minna Jakonen Kuopiosta, Arja Koskenniemi Porista, Sari Louko-Kosonen Espoosta ja Elina Luukkanen Tampereelta.

Tätä selvitettin

  1. Miten kuvailisit hammaslääkärien ja muun suun terveydenhuollon henkilöstön yleistä tunnelmaa työpaikallasi tällä hetkellä?
  2. Onko vastaanotoilla käytettävissä riittävästi tarvittavia suojavarusteita?
  3. Onko organisaatiossasi laadittu jo suunnitelmia kiireettömän hoidon rajoitusten purkamisesta? Jos, niin mitä?
  4. Onko organisaatiossasi pohdittu tavanomaisesta poikkeavia kesälomajärjestelyjä (koronaepidemiaan liittyen)? Jos, niin mitä?
  5. Haluatko tuoda esiin jotain muuta asiaan liittyvää?

Kari Huhtanen, Rovaniemi:

1. Ihan ok taitaa olla. Huolta kyllä on havaittavissa, osalla enemmän, osalla vähemmän. Osa on ostanut itselleen visiirejä rautakaupasta. Lähinnä kai huolettaa suojainten riittävyys ja oleminen tartunnan saamisriskiluokassa hyvin korkealla työn vuoksi. Lisäksi huoli on mahdollisen tartunnan viemisestä työpaikalta läheisille.

2. Suojainten saamisessa on ollut suuria ongelmia. Korkeamman luokan suojausmaskeja saatiin kymmenen kappaletta, eli viidelle asiakkaalle. En tiedä onko niitä nyt saatu lisää. Hiussuojia, takkeja, hanskoja ja visiirimaskeja ilmeisesti on riittävästi.

3. Ei ole ainakaan tiedotettu.

4. Toistaiseksi mennään sillä tiedolla, että kesälomat voidaan pitää suunnitellusti.

5. Osa henkilökunnasta on siirretty toisiin tehtäviin. Palkkausrakenteen epäreiluus tulee ilmi tällaisissa tilanteissa (toimenpidepalkkiot jäävät saamatta tai ovat varsin pienet).

Minna Jakonen, Kuopio:

1. Tunnelmat ovat mielestäni varsin rauhalliset niin epidemian itsensä kuin työtilanteen muutosten − mukaan lukien lomautusten − suhteen. Toki ymmärrettävän harmin ja mielipahan lisäksi myös odottavaista tunnelmaa on aistittavissa ja ehkä jännitystäkin. Mielestäni ahdistunutta ilmapiiriä tai paniikkia ei ainakaan laajemmin ole. Hoitajapuolella on muutamia määräaikaisia sopimuksia, joita ei jatketa niiden päättyessä.

2. Potilastyössä käytössä on koko kasvot peittävät visiirit, muuten tavanomainen suojaus. Tällä hetkellä tavanomaisia suojaimia on riittävästi. FFP2- ja FFP3-maskien riittävyydestä minulla ei ole tietoa.

3. Ei ole valmista virallista suunnitelmaa.

4. Poikkeavat järjestelyt ovat elokuun alkuun saakka tehty. Kaikilla hammaslääkäreillä vuorottelevat päivystys−loma−lomautus−jaksot. Lomautusviikoille pyritään järjestämään korvaavaa työtä Kuopion kaupungin toimesta. Kiireetön hoito on ajettu alas huhtikuun aikana. Palvelusetelitoiminta (juurihoitojen jatkot ja oireettomat lohkeamat) on tauotettu.

5. Riskiryhmissä olevat työntekijät eivät pääsääntöisesti tee nyt lainkaan potilastyötä.

Arja Koskenniemi, Pori:

1. Yleinen tunnelma työpaikalla on rauhallinen, kiirettä ei ole. Porissa koronatilanne on rauhallinen, tartuntoja ainakin vielä on melko vähän, tunnelma odottava.

2. Suojavarusteet ovat riittäneet vastaanotoilla.

3. Virallista suunnitelmaa ei ole, mutta alustavasti on mietitty, että jos koronatilanne pysyy näin rauhallisena, voitaisiin toukokuussa kutsua hoitoon alle 18-vuotiaita, joiden jouduttiin perumaan.

4. Lomat on peruttu 17.8.–31.10., ja niitä on voitu siirtää pidettäväksi toukokuussa – tai sitten 31.10. jälkeen. Säästövapaat ja ylityötunnit on pidettävä pois huhti−toukokuun aikana, palkatonta virkavapaata saa. Lomarahavapaiden myöntämisestä ei olla vielä saatu tietoa päättäjiltä.

5. Toisiin tehtäviin siirrettyjen (tällä hetkellä yksi hammaslääkäri) toimenpidepalkkioiden maksaminen kuten loman aikana, on vielä päätöstä vailla. Toisaalta normaalissa vastaanottotoiminnassa olevien potilasmäärät ovat pieniä, eli heilläkin toimenpidepalkkiot jäävät pieniksi, myös niihin toivottaisiin jotain kompensaatiota.

Sari Louko-Kosonen, Espoo:

1. Tunnelma on odottava. Ehkä joillakin ahdistava. Päivä kerrallaan. Työnkuva on monella muuttunut erilaisiin tehtäviin. Hoitohenkilöstöä on siirretty tartuntaketjujen selvittämiseen, kotihoitoon ja mielenterveyspalveluihin.
Kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa tehdään. Aika hankala on tehdä hammaslääkärin työtä, kun osa laitteista on kielletty.
Osa hoitoloista on suljettu. Hammaslääkäreillä palkan pieneneminen toimenpiteiden vähentyessä on aiheuttanut keskustelua. Potilastyövuorojen tasapuolinen järjestely ei ole ollut aivan hanskassa eikä kompensaatiota menetetyistä toimenpidepalkkioista makseta.

2. Suojavarusteita on pikkuhiljaa saatu riittävästi. Yhdessä hoitolassa hoidetaan karanteeniin määrättyjä mahdollisesti altistuneita, ja siellä on haalarit ja visiirit ja kaikki mahdollinen. Ohjeena on omien työvaatteiden vaihto päivittäin, mutta nehän eivät riitä. Sijaisvaatteita on tilattu, mutta niiden kokohaitari on ollut huonosti tiedossa, joten oikeankokoisia vaatteita ei löydy.

3. Jotakin ajatuksia, miten purkamista voitaisiin aloittaa, olen kuullut, mutta mitään päätöksiä en. Yksi ajatus on ollut aloittaa lasten hammashoidosta. Tosin, kun valtaosa lapsista hoidetaan meillä suuhygienisti painotteisesti, en ihan käsitä, miten tämä sitten järjestetään. Lisäksi oikomishoidossa on menossa organisaatiouudistus. ”Kirsikkana kakun päällä” Espoonlahden 18 unitin hoitolassa pääsiäisenä sattunut vesivahinko estää toiminnan arviolta lokakuun loppuun.

4. Juuri eilen tuli kysely halukkuudesta siirtää osa kesälomasta (mahdollisuuksien mukaan esim. viikko) pidettäväksi tai ottaa palkatonta virkavapaata toukokuussa. Riippuu varmaankin noista vastauksista, mitä sitten tapahtuu.

5. Luottamusmiesaseman takia olen itse ollut toimistotöissä ja osittain jopa etätöissä kotona. Useita hammaslääkäreitä on varalla odottamassa, jos jotain muuta työtä olisi tarjolla.

Elina Luukkanen, Tampere

1. Yleinen tunnelma on rauhoittunut alkuvaiheista. Alussa oli hätäännystä ja epätietoisuuden aiheuttamaa jännitystä. Nyt hammaslääkärit ymmärtävät tilanteen ja suhtautuvat siihen aika rauhallisesti. Hoitohenkilöstön puolella oli ainakin alussa enemmän hätää. He miettivät, mihin heidät siirretään. Tampereella ei ole siirretty ainakaan vielä lainkaan henkilökuntaa muualle. Siirrettävät lähihoitajatkin ovat löytyneet muualta.

2. Saimme eilen kuukausikokouksessa (Teams) kuulla, että suojavarusteita on käytettävissä riittävästi. Emme ole riippuvaisia sairaalan suojavarusteista, vaan meille suojavarusteet tulevat suoraan hammastarvikealan toimijalta.

3. Tampereen kaupungin osalta ohjeet on annettu kahden viikon jaksoissa. Epidemiatilanne on Pirkanmaalla tällä hetkellä rauhallinen. Välttämätöntä kiireetöntä hoitoa voidaan edelleen jatkaa. Ajalla 27.4.−10.5.2020 palataan hieman laajempaan palvelutarjontaan. Yli 70-vuotiaiden ja muihin riskiryhmiin kuuluvien kiireettömät ajat on syytä harkita erittäin huolellisesti.

4. Kesän vuosilomat ajoitetaan välille 4.5.−5.7.2020. Vuosilomien suunnittelu tulee tehdä tiimeissä niin, että paikalla olisi touko−kesäkuun ajan riittävä hammaslääkärihenkilöstö eri toiminnoissa. Lomia voi pitää joko yhtäjaksoisesti tai esimerkiksi kahden viikon jaksoissa. Kesälomakauteen touko−kesäkuussa tulee sijoittaa vähintään 20 lomapäivää.
Kiinnostusta lomarahan vaihtoon vapaiksi selvitetään erikseen. Maaliskuun loppuun mennessä kertyneet lomarahat saa pitää halutessaan vapaana.
Elo−syyskuulle ei suunnitella lomia, vaan toiveena on päästä käynnistämään jonoutunut kiireetön hoito. Suunnitelmat on pyritty tekemään niin, että hammaslääkärihenkilökunnan siirtyminen muihin tehtäviin minimoitaisiin. Se saattaa vielä olla edessä pandemiatilanteen pitkittyessä. Hoitajien lomat jaksotetaan touko−heinäkuulle.

5. Lämpimät kiitokset koko Hammaslääkäriliiton toimiston väelle runsaasta viestinnästä ja nopeista vastauksista!

Tietoa tarvitaan, vastaa kyselyihin

Hammaslääkäriliitto on tänään lähettänyt kyselyn kaikille terveyskeskuksissa, sairaaloissa, YTHS:llä, vankiterveydenhuollossa ja puolustusvoimissa työskenteleville hammaslääkäreille.

Vastaathan kyselyyn 29.4. mennessä.

Lue myös
Etsitkö näitä?