Post

TietotekniikkaSuun omahoitoa koskevat tiedot Potilastiedon arkistoon

23.8.2018Anu Tilander
Kanta-palvelut sai kesällä uuden tunnuksen ja ilmeen sekä uudet verkkosivut: www.kanta.fi.
Kanta-palvelut sai kesällä uuden tunnuksen ja ilmeen sekä uudet verkkosivut: www.kanta.fi.

Kanta-palveluihin kuuluvaan Potilastiedon arkistoon kirjataan jatkossa myös suun omahoitoa ja potilaan toimintakykyä koskevia tietoja. Rakenteisesti kirjattavat tietosisällöt liittyvät esimerkiksi potilaan ruokailutottumuksiin, hampaiden puhdistusvälineiden käyttöön sekä fluoridi- ja ksylitolivalmisteiden käyttöön.

Suun omahoitoa koskevat tiedot tulevat Potilastiedon arkiston kautta sekä asiakkaan/potilaan että häntä hoitavien ammattilaisten käyttöön. Tietojen on tarkoitus tukea asiakasta omahoidossa.

THL pyytää kommentteja luonnoksesta, joka koskee uusia suun omahoidon tietosisältöjä ja toimintakyvyn kirjauksia. Kommentteja pyydetään erityisesti hammaslääkäreiltä, suuhygienisteiltä, hammashoitajilta ja tietojärjestelmätoimittajilta. Kommentit voi lähettää THL:n sivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella 10.9. mennessä. Omahoidon ja toimintakyvyn tietosisältöjen käyttöönotolle ei ole vielä asetettu tarkkaa aikataulua.

Kommenteilla voi THL:n mukaan vaikuttaa määrittelyihin, joiden perusteella toiminnallisuudet toteutetaan potilastietojärjestelmiin. Palvelujen järjestäjä hyötyy määritellyistä tietosisällöistä, kun palvelutarvetta jatkossa arvioidaan ja kohdennetaan. Oikein kohdennetulla hoidolla voidaan myös kaventaa terveyseroja.

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkisto on osa sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisia Kanta-palveluita, joihin kuuluvat myös Resepti-palvelu, Lääketietokanta, Tiedonhallintapalvelu ja Omakanta.

Julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon toimijat aloittivat Kanta-palveluihin kuuluvaan Potilastiedon arkistoon siirtymisen kesällä 2017. Tulevat sote-ratkaisut ja potilaan valinnanvapaus edellyttävät, että tiedot liikkuvat terveydenhuollon organisaatioiden välillä. Myös siksi suun terveydenhuollon palveluntuottajien on syytä liittyä Kanta-palveluihin ajoissa.

Kommenttipyyntö ja vastauslomake suun omahoidon ja toimintakyvyn tietosisällöistä Potilastiedon arkistossa THL:n sivuilla: https://thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuntokierroksella/kommenttipyynto-suun-omahoidon-ja-toimintakyvyn-tietosisalloista-potilastiedon-arkistossa

Lue myös
Etsitkö näitä?