Post

KoronavirusSeitsemän kysymystä uudesta lääkärisopimuksesta

10.6.2020Heli Mikkola
istock-1177667071_puhekuplat_
Kunta-alan lukkiutuneisiin neuvotteluihin etsitään parhaillaan ratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla. (Kuva: iStockphoto)

Miten luonnehdit toukokuun lopussa saavutettua sopimusratkaisua, Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola?

– Minusta saimme tehtyä hyvän sopimuksen. Päällimmäinen tunne uudesta sopimuksesta oli ja on edelleen helpotus ja myös tyytyväisyys varsin onnistuneesta lopputuloksesta. On kuitenkin pakko toistaa monien muidenkin hokema, että olipa erikoinen neuvottelukierros.

 

Millaisia reaktioita sopimus on herättänyt?

– Luottamusmiehiltä on tullut positiivista palautetta, mutta kiky-tuntien säilyminen on herättänyt myös tunteita. Meitä neuvottelijoita harmittaa julkisuudessa syntynyt riemu kikyn poistumisesta useilla aloilla. Tosiasia on, että vastikkeetta tunteja ei ole poistettu millään alalla. Jos tunnit on poistettu, silloin sopimukseen on vastapainoksi tehty joitain työantajan toivomia muutoksia eli heikennyksiä.

 

Oliko kiky-tuntien poistaminen tavoitteena Lääkärisopimuksessa, Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen?

– Se ei ollut Lääkärikartellin tavoitteena. Sen sijaan neuvoteltiin, millä tavoilla kiky-tuntien jääminen kompensoidaan lääkäriryhmille. Kiky-tunneistahan kompensoitiin terveyskeskushammaslääkäreille merkittävä osa jo edellisessä sopimuksessa kaksi vuotta sitten. Silloin he saivat yli kaksi kertaa suuremmat yleiskorotukset kuin sairaalahammaslääkärit.

 

Mitkä ovat merkittävimmät sopimuksen mukanaan tuomat muutokset?

– Isoja asioita ovat työajan levittäminen iltaan ja uuden työaikalain määräysten soveltaminen sopimuksessa. Iltatyö oli hammaslääkärien kannalta vaikein asia. Jos tätä ei olisi nyt saatu sovittua valtakunnallisesti, työnantaja olisi saanut työajan sijoitteluun vapaat kädet. Saimme sovittua iltatyöstä vähintäänkin kohtuullisen korvauksen.

– Kaivattua työkuorman keventämistä on myös sopimuksessa oleva kliinisen työn enimmäismäärän suositus, 7 h päivässä. Nyt sopimukseen on myös kirjattu palautumistauko. Lisäksi arkipyhälyhennykseen saatiin merkittävä parannus eikä tältä osin enää kerry työaikavelkaa. Jatkossa terveyskeskuksissa kliinisen työn määrää ei enää voi tarkastella keskimääräisesti, vaan tarkastelujakso on aina yksi viikko. Toimenpidepalkkiot maksetaan siis korotettuina, kun kliinisen työn määrä ylittää 30 tuntia viikossa.

 

Hammaslääkäreillä, lääkäreillä ja eläinlääkäreillä on yhteinen oma sopimus. Mitä hyötyä tästä on hammaslääkäreille?

– Yhdessä saamme paremman neuvottelutuloksen. Kysymys on pitkän ajan kokonaisedusta. Oma sopimus tarkoittaa sitä, että oman liiton neuvottelijat neuvottelevat suoraan työnantajan kanssa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työtä tekevien hammaslääkärien palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Tällainen suora ja jatkuva neuvotteluyhteys on etu, joka mahdollistaa hammaslääkärityön erityispiirteiden huomioon ottamisen. Uudessa sopimuksessa on esimerkiksi osapuolten yhteinen kannanotto hammaslääkärin ja lääkärin työn kuormittavuuteen sekä parempaan työhyvinvointiin tähtääviä sopimusmääräyksiä.

 

Ulkopuolisen silmin neuvottelut vaikuttavat aina kovin salamyhkäisiltä. Mistä niukka tiedottaminen neuvottelujen aikana johtuu?

– Kaikki neuvottelupöydässä olevat asiat ovat luottamuksellisia. Hyvään lopputulokseen päästään, kun ehdotuksia voidaan tehdä, arvioida ja kehitellä ilman julkisuuden tuomaa painetta.

 

Anja Eerola, missä sopimuksen sisällöstä ja käytännön vaikutuksista kerrotaan tarkemmin?

– Hammaslääkäriliiton jäsensivuilla ja Kuntatyönantajan verkkosivulla on lisää tietoa sopimuksesta. Jos joku kohta vaikuttaa epäselvältä tai peräti oudolta, kannattaa kysyä luottamusmieheltä tai meiltä.  Muutamia väärinymmärryksiä on jo korjattu, sillä sopimustekstit eivät ole aivan helppolukuisia.

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?