Post

KoronavirusPoikkeusolot toivat epävarmuuden opiskelijan kesään

24.4.2020Heli Mikkola
istock-1094194856_opiskelija_aprikoi
(Kuva: iStockphoto)

– Toivomme, että ohjaavat kunnat tässäkin tilanteessa ottaisivat opiskelijoita syventävään käytännön harjoitteluun ja vastaisivat sen toteutumisesta tilanteeseen parhaiten soveltuvalla tavalla, esittävät yksiköiden johtajat ja opetuksesta vastaavat henkilöt tiedekunnissa.

Kunnille 16.4. lähetetyssä kirjeessä toivotaan, että ainakin suurin osa harjoittelusta toteutuisi perinteisenä hammaslääkärin työnä, vaikka työnkuva saattaa olla poikkeustilanteessa tavanomaista laajempi.

Käytännössä viidennen vuosikurssin opinnot oli pääosin saatu suoritettua varsin pitkälle ennen opetusklinikoiden sulkeutumista.

Tiedekunnista muistutetaan kirjeessä, että syventävän harjoittelun avulla terveydenhuoltoon saadaan lisätyövoimaa, josta on apua pandemian jälkeisen patoutuneen hoidontarpeen purkamisessa.

 

Työsopimus pitää poikkeusoloissakin

Osalle työnantajista poikkeustilanne ja valmiuslain perusteella tehdyt muutokset työnantajan toimintamahdollisuuksiin ovat saattaneet synnyttää sen mielikuvan, ettei nyt tarvitsisi noudattaa työ- ja virkaehtosopimuksia tai lainsäädäntöä muiltakaan osin. Liittoon on tullut runsaasti yhteydenottoja syventävän käytännön harjoittelun ja kesätöiden ympäriltä.

Voiko työnantaja poikkeusolojen takia nyt perua jo sovitun harjoittelupaikan?

– Ei voi. Valmiuslain perusteella tehdyillä väliaikaisilla työoikeuslainsäädännön muutoksilla ei ole vaikutusta siihen, miten sitova työsopimus tai virkasuhde syntyy. Työnantaja ei voi ilmoittaa, että peruuttaa jo sitovasti sovitut kesätyöt koronavirusepidemian perusteella, kiteyttää Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Marja Pylkkänen.

Molempia osapuolia sitovan sopimuksen syntyajankohta riippuu siitä, otetaanko harjoittelija virka- vai työsuhteeseen. Jos kysymys on virkasuhteesta, vasta työnantajan antama kirjallinen viranhoitomääräys tekee siitä sitovan. Työsuhteesta työntekijä ja työnantaja sopivat työsopimuksella, ja tällöin työsuhde sitoo molempia osapuolia työsopimuksen tekemisestä alkaen. Työsopimus voidaan tehdä kirjallisesti, sähköisesti tai suullisesti.

– Sopimuksen tekeminen kirjallisesti on molempien etu, koska joskus voi tulla kiistaa, onko sovittu työsuhteesta vai onko ollut kyse vain alustavasta keskustelusta.

Myös harjoittelun sisältö askarruttaa

Myös harjoittelun sisältö on askarruttanut kysyjiä. Jos työnantajalla ei ole tarjota sellaisia tehtäviä, joita syventävässä käytännön harjoittelussa on tarkoitus tehdä, mitä sitten tapahtuu?

– Työnantajalla on oikeus tarjota muita korvaavia tehtäviä, jos kliinistä työtä ei ole riittävästi. Tässä tilanteessa on varmasti tarkoituksenmukaista olla yhteydessä harjoittelupaikkaan ja neuvotella tilanteesta. On mahdollista esimerkiksi sopia työn aloittamisesta vähän myöhemmin, jolloin kliinisen työn tarjoamismahdollisuudet voivat olla paremmat, Pylkkänen sanoo.

Harjoittelun hyväksymisestä osaksi opintoja päättävät yliopistot.

Tiedekunnista muistutetaan, että kokopäiväisenä syventävä käytännön harjoittelu toteutuu, kun viikkotunteja on vähintään 30. Lyhin hyväksytty työjakso on yksi kuukausi ja opiskelijan tulee toimia hammaslääkärin tehtävänimikkeellä. Poikkeusoloissakaan opiskelijoita ei tule sijoittaa kaikkein riskialtteimpiin työtehtäviin.

 

> Lue myös opiskelijan tietopaketti Hammaslääkäriliiton koronasivustolta: https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/tyoelama/hammaslaakarit-ja-koronavirus#.XqF7qS9IZ0s

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?