Post

KoronavirusAerosolia tuottavia laitteita voi taas pääosin käyttää

14.9.2020Anu Tilander
hammaslaakari_ylakulmasta_istock-1250434172
(Kuva: iStockphoto)

Päivitys muutti keväällä käyttöön otettua ohjetta, jonka mukaan suun terveydenhuollossa tuli välttää aerosolia tuottavien laitteiden käyttöä.

 Muutos koskee vain etukäteen terveiksi arvioituja ja koronavirukselle altistumattomia potilaita. Se perustuu epidemian aikana kertyneeseen tietoon, jonka mukaan syljen virusmäärää ja aerosolin viruskontaminaatiota sekä ympäristöön vapautumista voidaan tehokkaasti vähentää preoperatiivisella vetyperoksidipurskuttelulla, kofferdam-suojalla sekä tehoimun huolellisella käytöllä.

– Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa hoitoon pääsyä ja potilaiden hoitoa suun terveydenhuollossa. Joidenkin toimenpiteiden suorittaminen ilman aerosolintuottoa on jopa mahdotonta tai ainakin se hidastaa ja vaikeuttaa hoitoa huomattavasti. Hoitoon pääsyn pitkittymisellä taas voi olla vakaviakin seuraamuksia niin yksilö- kuin väestötasolla. Esimerkiksi syöpähoitojen viivästymisistä on jo kuulunut tietoa, kertoo THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Suun terveydenhuollon ohje on päivitetty koronavirukseen liittyvän uusimman tiedon pohjalta ja yleinen epidemiatilanne huomioiden.

– Epidemiatilanteen vaihtelu eri puolilla maata tulee ottaa huomioon, kun ohjetta sovelletaan. Tautitilanne voi myös Suomessa vielä pahentua. Alueellista harkintaa on mahdollista käyttää paikallisen koronatilanteen mukaan. Myös sairaanhoitopiireillä tai kunnilla voi olla omia ohjeistuksia, joista saa tiedon sairaanhoitopiirin tai kunnan vastuuhenkilöiltä, sanoo STM:n lääkintöneuvos Merja Auero.

 

Huolena kasvava hoitovelka

Koronavirusepidemian jatkuminen on kevään ja kesän aikana kasvattanut hoitovelkaa. Suun terveydenhuollossa painaa nyt huoli hoitamattomista suun sairauksista, niiden etenemisestä ja vaikutuksista myös kokonaisterveyteen sekä koronatilanteen kasvattamista potilasjonoista.

– Riskinä on suun sairauksien paheneminen ja lisääntyvät suun infektiot, jotka vaikuttavat myös yleisterveyteen. Siksi koko maassa tulee taas tarjota kiireellisen hoidon lisäksi kiireetöntä hoitoa. Myös ehkäisevään työhön on syytä panostaa, jotta väestön suun terveys ei heikkene, Auero korostaa.  

 

Ei tietoa työperäisistä tartunnoista

Suun terveydenhuollossa ei ole THL:n mukaan tähän mennessä todennettu yhtään suun terveydenhuollon vastaanottotyössä tapahtunutta koronatartuntaa Suomessa, eikä niistä ole raportoitu kansainvälisestikään. Yleisesti ottaen työpaikalta tulleet terveydenhuollon henkilökunnan tartunnat saadaan tavallisimmin sellaisilta työtovereilta, jotka ovat tietämättään oireettomia taudinkantajia. Riittäviin turvaväleihin ja hyvään hygieniaan onkin hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi kahvitauoilla.

– Suojaustoimia on epidemian aikana vastaanotoilla entisestään lisätty. Yli 70-vuotiaiden ja muiden vakavan koronavirusinfektion riskiryhmiin kuuluvien turvallisuudesta on huolehdittu erityistoimin. Myös suun terveydenhuollon henkilöstön työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen on koronaepidemian keskellä erityisen tärkeää, Auero sanoo.

 

Ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana THL:n sivuilla:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/ohje-suun-terveydenhuollon-yksikoille-covid-19-epidemian-aikana

 

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?