Post

KoronavirusKorona-ajan hammashoidossa Pohjoismaissa suuria eroja

14.5.2020Outi Hautamäki
istock-pohjoismaat
Kuva: iStockphoto

Euroopan hammaslääkärijärjestö CED (Council of European Dentists) on kerännyt koronapandemian aikana tietoa hammashoidon järjestelyjen muutoksista ja pandemian vaikutuksista hammaslääkärien työhön Euroopan maissa.

– CED on tehnyt merkittävän työn jäsenmaiden terveysviranomaisten ja liittojen kanssa koordinoiden ja keräten tietoja kansallisista säännöistä ja määräyksistä. CED on tuottanut tärkeää hammashoidon vertailutietoa, jota on voitu hyödyntää kunkin jäsenmaan toiminnassa, kiittelee Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Viikoittain kansallisille hammaslääkärijärjestöille tehdyistä kyselyistä selviää, että eri maiden kesken tilanteet ja järjestelyt poikkeavat suuresti. Tietysti myös epidemiatilanne on erilainen eri maissa ja niiden sisälläkin eri alueilla. Valitsimme vertailuun Pohjoismaat ja Viron.

Norjassa lakkautettiin kiireetön hammashoito 12.3. Sen jälkeen on hoidettu koronapotilaiden ja -epäiltyjen akuutteja hammasvaivoja tietyillä klinikoilla, joissa on käytössä tarvittavat suojavarusteet. Muilla klinikoilla on annettu kiireellistä hammashoitoa altistumattomille. Maskeista, visiireistä ja suojatakeista on raportoitu olevan pulaa.

Hammaslääkärit voivat saada valtiolta taloudellista tukea riippuen siitä, minkälaisesta vastaanotosta on kyse sekä menetetystä tulosta. Lisäksi voi hakea kaikille kansalaisille sekä työnantajille suunnattuja tukia tilanteesta riippuen.

Ruotsissa ei ole annettu kansallisia määräyksiä tai suosituksia hammashoidon alasajosta koronapandemian aikana. Hoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota riskiryhmiin sekä koronapotilaisiin ja -epäiltyihin ja muita hengitystieinfektiota sairastaviin.

Joillain alueilla lopetettiin maaliskuun lopussa kiireetön hammashoito suojavarusteiden säästämiseksi sairaalakäyttöön. Osa vastaanotoista on ollut välillä suljettuina, mutta nyt niitä ollaan taas avaamassa.

Toisilla alueilla taas hammashoito on jatkunut samaan malliin kuin ennen pandemiaa. Yksityiset hammaslääkäriasemat ovat voineet päättää hoidon laajuudesta, kunhan potilaiden ja henkilöstön turvallisuus taataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Varsinaista puutetta suojavarusteista ei ole raportoitu.

Sekä yksityisillä että julkisilla vastaanotoilla toimivat hammaslääkärit ovat raportoineet, että osa potilaista on perunut hoitoaikojaan, mikä aiheuttaa taloudellista huolta. Hammaslääkärien ja hammaslääkäriyritysten on mahdollista saada kaikille kansalaisille ja yrityksille suunnattuja tukia. Erityisesti hammaslääkäreille suunnattuja tukia ei ole.

Tanskassa siirryttiin 17.3. terveysviranomaisen määräyksellä antamaan vain välttämätöntä akuuttihammashoitoa tiettyjen ohjeistusten mukaan. Myös keskeneräiset hoidot tehtiin loppuun. Suojavarusteista ei ole ollut kriittistä puutetta.

Koska epidemian on todettu kestävän pidempään kuin aluksi luultiin, Tanskassa on 13.4. päätetty pikkuhiljaa lisätä hammashoito- ja muita terveyspalveluita. Tarkoituksena on laajentaa palveluita normaaliin kiireettömään hammashoitoon, perustutkimuksiin, seurantaan ja suusairauksien ehkäisyyn sekä hoitoon, huomioiden koronaviruksen leviämisen estäminen.

Tähän on annettu ohjeet, jotka huomioivat mm. aerosolien välttämisen ja tarvittavan suojavarustuksen (kertakäyttöinen suojatakki tai essu, tavallinen maski ja suojalasit tai visiiri). Erityisesti tulee miettiä jokaisen potilaan kohdalla, mitä hoitoja on tehtävä ja mitkä voivat odottaa. Pitempiä hoitoaikoja suositellaan usean hoitokäynnin sijaan.

Potilaita on informoitava siitä, että vähäistenkään hengitystieoireiden ilmetessä hoitoon ei saa tulla sekä mistä siinä tapauksessa saa akuuttihoitoa. Odotustiloissa on noudatettava turvavälejä ja tarkkaa hygieniaa. Hoitoaikoja on hyvä porrastaa niin, ettei odotustilassa olisi yhtaikaa paljon väkeä. Nettiajanvarausta ei pidä käyttää. Myös etävastaanottoja suositellaan. Nämä ovat siis esimerkkejä ohjeistuksesta.

Hammaslääkärit voivat saada taloudellista helpotusta verojen ja lainojen maksussa. Jos työntekijänä joutuu kotikaranteeniin, saa normaalin palkan. Julkisella puolella maksajana on kunta tai valtio, yksityisellä puolella työnantaja, joka saa valtiolta korvausta palkkasummasta 75 %. Vastaanottojen omistajat voivat saada tukea kuukausittaisiin vastaanoton kuluihin.

Virossa hammaslääkärivastaanotot suljettiin 26.3. hallituksen määräyksellä. Akuuttitapauksia on hoidettu vain rajatuilla vastaanotoilla. Tämä johtui huomattavasta suojavarustepulasta. Tilanne on hiljattain parantunut, koska Viron hammaslääkäriliitto järjesti suojavarustetilauksen jäsenilleen.

Hoitoa ollaan hitaasti laajentamassa tarkoin FFP2-maskin, visiirin, päähineen ja suojavaatetuksen käytöstä annetuin määräyksin. Ohjeistusta ovat antaneet sekä terveysviranomaiset että Viron hammaslääkäriliitto.

Hammaslääkärit saavat verohelpotuksia sekä enintään kahden kuukauden ajan tulonmenetyskorvausta 1 000 €/kk. Muita korvauksia hammaslääkärit eivät saa.

Koronaepidemiatilanne 14.5.2020

Norja
Väestömäärä n. 5,4 milj., tartuntoja 8 135, kuolleita 228

Ruotsi
Väestömäärä n. 10,2 milj., tartuntoja 27 272, kuolleita 3 313

Suomi
Väestömäärä n. 5,5 milj., tartuntoja 6 145, kuolleita 287

Tanska
Väestömäärä n. 5,8 milj., tartuntoja 10 591, kuolleita 527

Viro
Väestömäärä n. 1,3 milj., tartuntoja 1 746, kuolleita 61

Lue myös
Etsitkö näitä?