Post

KoronavirusKiireellistä hoitoa antavat hammaslääkärit voivat saada koronarokotteen

26.4.2021Anu Tilander
rokotus
(Kuva: iStockphoto)

THL julkisti terveydenhuollon kiirehoidon työntekijöitä koskevat tarkennukset rokotusjärjestykseen 23.4.2021. Nyt voidaan alkaa rokottaa rajoitetusti sote-henkilöstöä niissä toiminnoissa, jotka ovat alueen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä. Kyseessä ovat toiminnot, joilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon – mukaan lukien kiireelliseen suun terveydenhoitoon.

THL:n rokotusjärjestyslistaukseen on päivityksessä lisätty uusia alaryhmiä, jotka koskevat myös suun terveydenhuollon henkilöstöä. Hammaslääkärien kannalta oleellisia kohtia ovat erityisesti seuraavat alakohdat:

1.2. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien vuodeosastojen ja päivystysosastojen sekä ensihoidon henkilökunta

1.3. Todettuja tai epäiltyjä covid-19-potilaita hoitavien infektiovastaanottojen henkilökunta, koronanäytteenottojen henkilökunta ja koronavirusdiagnostiikkaa tekevä laboratoriohenkilökunta

1.5. Muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi:

–          Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokautinen päivystys ja päiväpäivystys)

–          Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavat leikkaus- ja toimenpideyksiköiden henkilökunta, Päivystyksellistä tai kiireellistä hoitoa antavien vuodeosastojen henkilökunta

 Lisätietoa THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/-/thl-on-tarkentanut-koronarokotusjarjestysta-sote-henkiloston-osalta?redirect=%2Ffi%2F

 

Päivystävien hammaslääkärien rokotuskattavuudesta ei ole tietoa

Päivystävien hammaslääkärien rokotuskattavuudesta ei ole olemassa tilastoja, eikä muutakaan kattavaa tietoa.

– Rokotusten tilanne ylipäätään vaihtelee alueittain hyvin paljon, eikä kaikista alueista ole minulla tietoa. Todettuja koronapotilaita hoitavat on rokotettu lähestulkoon kaikkialla, mutta on niitäkin alueita, joissa ei ole rokotettu. Alueilla on tehty erilaisia tulkintoja ja päätöksiä, kertoo THL:n asiantuntijahammaslääkäri Ulla Harjunmaa.

Rokotuskattavuudesta ammattiryhmittäin eli kaikista rokotetuista työnkuvasta riippumatta on hänen mukaansa tehty analyysiä, mutta tiedot eivät ole vielä valmiita julkaistavaksi.

 

Liitto toivoo rokotusten pikaista laajentamista

Hammaslääkäriliiton mukaan koronarokotuksia tulee pikaisesti laajentaa koko hammaslääkärikuntaan sekä muuhun suun terveydenhuollon henkilöstöön heti kun rokotteiden saatavuus paranee. 

– Suun terveydenhuollon ammattilaisten koronarokotuksilla turvataan väestön tarvitsemat hoidot. Kyse on myös potilas- ja työturvallisuudesta. Nyt tehty tarkennus kiireellistä suun terveydenhoitoa antavan henkilöstön rokottamisesta on askel oikeaan suuntaan, sanoo toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Liitto on vuoden alusta lähtien toistuvasti vaatinut, että hammaslääkärit ja koko suun terveydenhuollon hoitohenkilöstö tulee rokottaa niin pian kuin mahdollista.

– Jos suun terveydenhuollon palvelut eivät toimi, potilaan hoitoketju voi samalla katketa moniin muihinkin hoitoihin, kuten syöpähoitoihin tai tekonivelleikkauksiin. Toimivilla palveluilla hillitään myös suun terveydenhuollon kestämättömän isoa hoitovelkaa, jonka määrää koronakriisi on entisestään kasvattanut.

Rokotusjärjestyksessä pitää Virtomaan mukaan huomioida myös työn luonteesta johtuvat riskit.

– Suun terveydenhuollossa kaikki hoitotoimenpiteet tehdään lähellä potilaan kasvoja ja jatkuvassa aerosolialtistuksessa.

Lisäksi Hammaslääkäriliitto on painottanut, että suun terveydenhuollon edustaja pitää jatkossa saada mukaan Kansalliseen rokotusasiantuntijaryhmään (KRAR), joka toimii asiantuntijana rokotusjärjestyksen linjaamisessa.

Artikkelia on päivitetty 26.4. klo 20.21: Lisätty sana ”minulla” rokotusten alueellista tilannetta käsittelevään sitaattiin.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?