Post

SuupatologiaKäypä hoito: Suusyöpä (päivitys)

31.7.2019Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä
kh_suositus_banneri

Tämä on tiivistelmä. Viittaus ja linkki suosituksen täyteen versioon ovat tekstin lopussa.

Tavoitteet ja kohderyhmät

Suosituksen tavoitteena on ehkäistä suusyöpää lisätä varhaisten diagnoosien osuutta yhtenäistää hoitokäytäntöjä parantaa suusyöpäpotilaan eloonjäämisennustetta ja elämän laatua.

Suositus on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattiryhmille, kuten hammaslääkäreille, lääkäreille, suuhygienisteille, sairaanhoitajille, työterveyshuollolle ja alan opiskelijoille tupakka- ja alkoholivalistuksesta vastaaville järjestöille ja eri alojen ammattilaisille.

Rajaukset

Suusyövällä tarkoitetaan tässä suosituksessa suuontelon levyepiteelisyöpää (noin 90 % suusyövistä).

Suosituksessa ei käsitellä muita suun pahanlaatuisia kasvaimia, joita ovat muun muassa pienten sylkirauhasten syövät, melanoomat, pehmyt- ja kovakudossarkoomat, lymfoomat, leukemiat ja muualla sijaitsevien kasvainten etäpesäkkeet.

Suosituksessa ei käsitellä huulen tai nielun alueen syöpiä.

Keskeinen sisältö

 • Suusyövän (suositus käsittelee suuontelon levyepiteelikarsinoomaa) ilmaantuvuus Suomessa on lisääntynyt (kuva 1).
 • Suomessa suusyövän 5 vuoden eloonjäämisennuste on miehillä 61 % ja naisilla 67 %. Varhainen diagnoosi ja riskikäyttäytymisestä luopuminen parantavat ennustetta.
 • Suusyövän tärkeimmät vaaratekijät ovat tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttö, ja ne selittävät valtaosan tapauksista. Suusyöpävaaraa voivat mahdollisesti lisätä myös ihmisen papilloomavirus- eli HPV-infektio, huono suuhygienia ja krooninen parodontiitti, krooninen suun hiivasieni-infektio sekä krooninen ärsytys.
 • Suusyöpävaaraa mahdollisesti lisääviä limakalvomuutoksia ja -sairauksia ovat esimerkiksi leukoplakia ja erytroplakia, lichen eli punajäkälä tai sen kaltaiset muutokset.
 • Tärkein ehkäisykeino on kannustaa väestöä tupakkatuotteiden ja alkoholin välttämiseen [1–4] A, [5, 6] A, [6–9] A, [10–15] B sekä terveellisiin ravintotottumuksiin [16–22] B.
 • Alkoholin ja tupakkatuotteiden haittavaikutuksista puhuminen ja käytön lopettamiseen kannustus ovat kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten velvollisuus.
 • Suun limakalvot tutkitaan aina suun tarkastuksen yhteydessä. Limakalvojen tutkimuksella suusyöpä voidaan löytää jo varhaisessa vaiheessa. Tavallisimmin suuontelon syöpä esiintyy kielen reunassa, suunpohjassa ja ikenellä. Vuosittaiset kliiniset tarkastukset ovat tärkeitä erityisesti yli 40-vuotiailla tupakoitsijoilla ja runsaasti alkoholia käyttävillä sekä henkilöillä, joilla on suusyöpävaaraa lisääviä tiloja.
 • Suusyöpä on alkuvaiheessaan vähäoireinen, ja se lähettää jo varhain etäpesäkkeitä.
 • Hammaslääkärin tai lääkärin tulisi tutkia vastaanotolla kaikki suun limakalvomuutokset, jotka eivät ole hävinneet 2–3 viikon kuluessa. Kudosnäytteen otto on tarpeen, jos diagnoosia ei muuten pystytä varmistamaan.
 • Suusyövän diagnoosi perustuu kudosnäytteessä nähtäviin histopatologisiin muutoksiin.
 • Varhainen tunnistus ja hoito parantavat suusyövän ennustetta ja potilaan kuntoutumista.
 • Suusyövän tärkeimmät hoitomuodot ovat leikkaus tai leikkauksen ja (kemo)sädehoidon yhdistelmä. Ennen leikkaus- ja sädehoitoa saneerataan suun, hampaiden ja leukojen alueen infektiot. Huonokuntoiset tai -ennusteiset hampaat poistetaan.
 • Erikoissairaanhoidossa laaditaan tarkempi suunnitelma hampaiston hoitoon ja purennan kuntoutukseen. Suun omahoidon ohjaus ja seuranta hoidon aikana ovat tärkeitä suun toiminnan ja potilaan toipumisen ja elämänlaadun kannalta.
 • Potilaan psyykkiset voimavarat ja ongelmat sekä riskikäyttäytyminen (tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö) vaikuttavat oleellisesti hoidon ja kuntoutuksen onnistumiseen ja elämänlaatuun.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä

Koko suositus painettuna: Suomen Hammaslääkärilehti 2019; 8: 20–38.

Suositus verkossa Duodecimin sivuilla:
https://www.kaypahoito.fi/hoi07025

Käypä hoito

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille, hammaslääkäreille, terveydenhuollon ammattihenkilöstölle ja kansalaisille hoitopäätösten pohjaksi.

Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Suositusten tuottamisesta vastaavat asiantuntijatyöryhmä ja Käypä hoito -toimitus julkisella rahoituksella.

Lue tästä lisää.

Lue myös
Etsitkö näitä?