Post

KoronavirusHUSin koronaexit käynnistyi

23.6.2020Outi Hautamäki
risto_kontio_web
Tärkeintä koronaexitissä on HUSin suu- ja leukasairauksien klinikan ylilääkäri, linjajohtaja, dosentti Risto Kontion mielestä, että se käynnistetään. (Kuva: Juha Korhonen)

HUS on laatinut ohjeistuksen suun terveydenhuollon koronaexitiinsä ja toimintaansa COVID-19-epidemian aikana. Yleinen ohjeistus koskee perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa, ja lisäksi on eri erikoisaloille laadittu omat tarkemmat ohjeistuksensa.

Kevään aikana on suun perusterveydenhuollossa kertynyt peruutettuja hoitokäyntejä 70 000 viikossa, ja tärkeintä koronaexitissä on HUSin suu- ja leukasairauksien klinikan ylilääkäri, linjajohtaja, dosentti Risto Kontion mielestä, että se käynnistetään.

– Toiseksi tärkeintä koronaexitissä on aseptiikan ja hygienian noudattaminen ja tietoisuus siitä, että korona on ympärillä ja tarttuu herkästi. Kaikki, mitä varotoimenpiteissä jätetään tekemättä, lisää korona-epidemian leviämisriskiä.

Kontion mukaan pohjoismaisella aseptiikalla ja ohjeita noudattamalla hammashoito on turvallista niin ammattilaisille kuin potilaillekin.

– Aerosolien välttäminen hammashoidossa jatkuu niin kauan, kunnes koronavirus on kukistettu tai koko väestö on rokotettu, Kontio toteaa.

THL:n kesäkuun alussa päivittämä ohje suun terveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana perustuu mm. sairaanhoitopiirien yhdessä viranomaisten kanssa käymään keskusteluun ja HUSin laatimaan ohjeistukseen.

HUSin ohje on käytössä koko HYKSin erva-alueella (HUS, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme). Muissa sairaanhoitopiireissä on tai on tekeillä omat ohjeistuksensa, jotka myös perustuvat eri sairaanhoitopiirien, THL:n ja STM:n asiantuntijoiden kesken käytyihin keskusteluihin.

Erikoisalat yhteistyössä

HUSin koronapäivystyksessä on tänä keväänä murrettu hammaslääketieteen erikoisalojen rajoja. Päivystyksessä on ollut kaikkien erikoisalojen tietotaito käytettävissä.

– Koronapäivystyksessä on ollut tärkeää, että potilaat pystytään hoitamaan yhdellä käyntikerralla. Hoitopäätösten tekemiseen pitää olla riittävästi osaamista. Kun paikalla on endo-/kariesasiantuntija, kirurgi, parodontologi ja muita spesialisteja, hoitopäätöksen teko vaikeissa tilanteissa – esimerkiksi juurihoidon aloitus tai hampaan poisto – helpottuu, Kontio kertoo.

Erikoisalojen yhteistyöstä on ollut niin hyviä kokemuksia, että keskusteluissa on ollut sen jatkaminen vastakin.

– Suun alueen infektioiden fokussaneerauksissa tästä olisi suuri hyöty. Suunnitelmissa on potilaskeskeinen fokussaneerausten yhteispoli, jossa eri erikoisalojen asiantuntijat yhdessä tekevät hoitopäätökset ja mukana ovat myös erikoistujat.

– Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan poliklinikkajärjestelmän ja erikoisalojen päiväohjelman muutos niin, että päivä viikosta pyhitettäisiin tälle yhteispolille.

Yhteistyölle on todellista tarvetta; fokussaneerauspotilaiden määrä kasvaa koko ajan, ja potilaat ovat yhä sairaampia.

– Erikoistujille tämä olisi erityisen hyvä näköalapaikka, varsinkin kun erikoistuminen eri aloille on nykyään niin eriytynyttä, Kontio toteaa.

Potilaita informoidaan yksilöllisesti

Risto Kontio oli HUSin yleisten ohjeiden laatimisessa vetäjänä ja kävi läpi saatavana olevan tutkimustiedon. Apuna olivat mm. Suu- ja leukasairauksien klinikan ylihammaslääkäri, dosentti Hellevi Ruokonen ja mikrobiologian erikoishammaslääkäri, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri Hannamari Välimaa. Erikoisaloja koskevat ohjeistukset ovat laatineet eri erikoisalojen asiantuntijaryhmät.

– Kovin paljon tutkittua faktaa ei ole käytettävissä. Esimerkiksi oikeaa tutkimustietoa siitä, miten COVID-19:n riskisairauksien, verenpainetaudin, diabeteksen ym., vaikeusaste vaikuttaa vakavan koronatartunnan saamiseen, ei ole.

– THL:n ohjeistus on selkeä ohje siitä, miten toimia. HUSin ohjeistus taas on pohtivampi; se on suunnattu julkiselle sektorille ja sairaaloille, ja tarkoituksena on tuoda esille ne asiat, joita toimijoiden tulee ratkaista omassa toiminnassaan, Kontio vertailee.

Potilaita informoidaan koronaexitissä yksilöllisesti vastaanottokohtaisesti.

– Potilaita informoidaan ja ohjeistetaan hoitoon kutsuttaessa. Kerrotaan suojauksista ja muista varotoimenpiteistä koronatartuntojen estämiseksi sekä miksi näin toimitaan. Exitin alussa, ensimmäisten joukossa kutsutaan oikomispotilaita ja muita, joilla on hoito kesken.

Ohjeita modifioidaan jatkuvasti, kun uutta tietoa saadaan. Väestölle levitettävää tarkkaa ohjetta ei siis kannata laatia, koska muutokset aiheuttaisivat vain hämmennystä ja epätietoisuutta.

– Kaksi viikkoa vanhat ohjeet ovat auttamattomasti liian vanhoja.

HUSissa on käytössä triagea varten potilaille kyselylomake, jossa kysytään mm. hengitystieoireista, mahdollisista altistuksista ja matkoista. Näin pystytään arvioimaan, missä yksikössä potilas otetaan vastaan, millä suojavarusteilla ja muilla varotoiminpiteillä.

Potilaiden kohortointi avainasemassa

HUSin ohjeistuksessa huomioidaan seuraavat asiat: paikallinen epidemiatilanne, riittävä suojavarustus vastaanotolla, henkilökunnan suojaus korkean riskin työssä, tarkka potilaan anamneesi ja etukäteisarviointi, ilmoittautuminen ja potilaan aseptisesta kulusta huolehtiminen odotustilassa, vastaanottohuoneen aseptinen työskentely, hoitotoimenpiteen tarpeen arvio, suositeltavat hoitotoimenpiteet ja
priorisointi, jos aerosolia tuottava toimenpide on välttämätön ja jätteiden käsittely asianmukaisesti.

Ohjeistuksen mukaan kaikissa hammashoitotoimenpiteissä vältetään aerosolien tuottamista monin keinoin. Tällöin riittää tavanomainen suojavarustus. Jos on pakko hoitaa aerosoleja tuottaen, käytetään visiiriä, FFP2-hengityksensuojainta, hiussuojainta ja hihallista muoviesiliinaa tai nestettä läpäisemätöntä suojatakkia. Samoin järeämpää suojausta käytetään tietysti koronapotilaiden päivystyshoidossa.

Potilaiden kohortointi on avainasemassa: koronatartunnan saaneet, altistuneet ja koronaepäillyt, riskiryhmät ja terveet.

– Alueellisesti päätetään, mihin yksikköön minkäkin ryhmän potilaat ohjataan.

HUSissa koronatartunnan saaneiden, altistuneiden, karanteenissa olevien ja hengitystieoireisten päivystystapaukset hoidetaan Kirurgisessa sairaalassa sijaitsevassa koronapäivystyksessä, jossa suojaudutaan FFP2-maskein, suojatakein ym.

– Sellaisia terveitä potilaita, joiden hoidossa on esimerkiksi pakko käyttää turbiinia, ei hoideta HUSin koronapäivystyksessä. Heidät voidaan ottaa vastaan päivän viimeisenä sellaisessa yksikössä, jossa on mahdollisuus järeisiin suojatoimiin.

Lue myös
Etsitkö näitä?