Post

KoronavirusAlueiden eritahtisuus aiheuttaa kysymyksiä

27.3.2020Heli Mikkola
istock-nuolet_ja_kohde
(Kuva: iStockphoto)

Koronaviruksen vaikutusta suun terveydenhuoltoon käsiteltiin laajassa sosiaali- ja terveysministeriön koolle kutsumassa yhteistyökokouksessa tiistaina 24.3. Kokous järjestettiin etäyhteyksin.

Tilaisuudessa kävi ilmi, että kiireettömän hoidon alasajo etenee alueilla epidemiatilanteen mukaisesti eri aikataulussa, ja alueiden eritahtisuus on aiheuttanut paljon hämmennystä ja kysymyksiä. Lehti esitti viisi kysymystä tilanteesta yliopistopaikkakuntien terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille ja isoimpien hammaslääkäriketjujen johtaville hammaslääkäreille.

Tätä kysyimme:

1. Missä vaiheessa kiireettömien suun terveydenhuollon palvelujen alasajo on alueellasi tai organisaatiossasi?

2. Miten koronatartunnan saaneiden, mahdollisesti altistuneiden ja hengitystieinfektioita sairastavien suun terveydenhuolto on järjestetty?

3. Onko alueellasi tai organisaatiossasi suunniteltu suun terveydenhuollon henkilöstön siirtämistä koronan takia muihin tehtäviin? Mitä ammattiryhmiä on tarkoitus siirtää ja mihin tehtäviin?

4. Teettekö alueellasi tai organisaatiossasi yhteistyötä tai onko suunnitelmaa yhteistyöstä julkisen ja yksityisen sektorin välillä (esimerkiksi tartuntojen rajoittamiseksi tai terveiden kiireellisten ja puolikiireellisten potilaiden hoitamiseksi)?

5. Mitä muuta haluat tuoda esille?

Kysymyksiin vastasivat Turun, Oulun, Tampereen ja Kuopion johtavat hammaslääkärit sekä PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:n lääketieteellinen johtaja, Mehiläinen Oy:n johtava hammaslääkäri ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n lääketieteellinen johtaja. Pikaisella aikataululla toteutettu kysely lähetettiin myös Helsingin kaupungin, Coronaria Oy:n ja Terveystalo Oyj:n edustajille.

Johtava ylihammaslääkäri Marina Merne-Grafström, Turku:

1. Suuhygienistien kiireettömät ajat peruttiin ensimmäisenä viikon 12 loppupuolella ja sen jälkeen aloittivat hammaslääkärit 18.-20.3 perumaan kiireettömät potilasajat lajittelemalla potilaat kolmeen jonoon. Näistä ensimmäiseen jonoon asetetut saivat heti ajan kiireettömän hoidon jatkamiseen, mutta keskitetysti kliinistä työtä jatkavien hammaslääkärien vastaanotolle. Osa hoitoloista suljettiin. Kiire- ja päivystyshoitoa ei ole supistettu, mutta hoitoon hakeutuvien potilaiden lukumäärä on jonkin verran vähentynyt. THL:n määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvien terveiden henkilöiden päivystyksellinen hoito on keskitetty.

Opetushammashoitolan toiminta on yliopiston näkemyksen mukaisesti myös ajettu alas. Päämääränä on valmistuvien kandien kriittisten töiden valmiiksi saattaminen ja siten syventävien käytännön harjoittelijoiden siirtyminen työelämään.

2. Maanantaina 23.3 avattiin yksi hoitoloista – Moikoisten hammashoitola – hengitystieinfektiopotilaiden hoitoon. Tässä potilasryhmässä hoito on rajattu päivystyshoitoon. Vahvan epäilyn hengitystieinfektiot (koronavirusepäily: matkaltapaluu 14 vrk:n sisällä, tunnistettu lähikontakti koronapositiiviseen) on keskitetty koko Varsinais-Suomen maakunnan alueelta kyseiseen Turun kaupungin klinikkaan.  Moikoisten hammashoitola toimii virka-ajan puitteissa. Virka-ajan jälkeen ja viikonloppuisin vahvan epäilyn potilaat hoidetaan alueellisessa päivystyksessä TYKS:n T-sairaalassa. Testein todennetut COVID-19-potilaat hoidetaan myös TYKS:n toiminnassa T-sairaalan yhteispäivystyksen tiloissa. Tämän takia yhteispäivystyksen muu hammaspäivystystoiminta tullaan siirtämään.

3. Turussa on pandemiavarautumissuunnitelma, jossa on määritetty, että suun terveydenhuollon henkilöstö siirtyy kotihoitoon. Suuhygienistit ja osa hammashoitajista (yht n. 40 henkilöä) siirrettiin kotihoitoon hallinnollisella päätöksellä 19.3 alkaen. On selvää, että uusi toimintaympäristö on vieras ja haasteellinen. Hammaslääkäreiden oli tarkoitus siirtyä seuraavaksi, mutta kotihoito ruuhkautui laajamittaisesta perehdyttämistyöstä ja siirtoja ei ole toistaiseksi toteutettu. 27.3 on tarkoitus, että neljä hammaslääkäriä siirtyy terveysasemille opastamaan potilaita. Tämä pandemiasuunnitelman mukainen tehtävien siirto oli myös syy siihen, että varsinainen toiminta ajettiin alas niin nopeasti.

4. Ostopalvelukumppanille on lähetetty potilaiden hoitoonohjausohje tiedoksi. Potilaita on vähemmän ja hammaslääkärireserviä on nyt omasta takaa, joten potilashoidon toteuttamiseksi ei tällä hetkellä ole tarvetta yksityispuolen palveluille. Tilanne saattaa toki muuttua. Turussa infektiotilanne on toistaiseksi edennyt rauhallisesti.

5. Työjärjestelyt tuovat uudenlaisen haasteen. Työntekijät joutuvat nyt eri asemiin tilanteiden vaihtuessa. Yritämme miettiä tasapuolisuutta, mutta olosuhteiden takia se ei aina toteudu. Henkilökunta on joustanut hienosti ja tuoneet myös ideoitaan ja palautettaan esille esim. toiminnan muutoksissa, siitä suuri kiitos!

Hammashoidon työn luonnetta ja aerosolimuodostusta on saanut tuoda voimakkaasti esille organisaatiossa ja sairaanhoitopiirissä adekvaattien suojainten saamisen perusteeksi. Tuki on löytynyt alueemme infektiolääkäreiltä ja Moikoisten hengitystieinfektiopotilaiden klinikka on määritetty kriittiseksi toiminnaksi, jonka takia saadaan esimerkiksi FFP3-suojaimia.

Johtava hammaslääkäri Marja-Liisa Niemelä, Oulu:

­1. Oulussa epidemiatilanne ei ole vielä hankala, ja tämän takia kiireettömän hoidon rajuun karsimiseen ei ole ollut syytä. Tarvittaessa kriteerejä voidaan vielä tiukentaa ennen kuin ryhdytään ajamaan palveluja alas. Suojatarvikkeiden riittävyys on todennäköisesti seuraava syy, minkä takia kiireettömän hoidon kriteereitä tiukennetaan.

Olemme supistaneet toistaiseksi vasta suuhygienistien tehtäviä merkittävän roiskevaaran takia. Samalla olemme vieneet keskeneräisiä hoitoja mahdollisimman pitkälle erityisesti tilanteissa, joissa on riski että hoidon tarve muuttuisi kiireelliseksi tai jotka kuormittaisivat akutisoituessaan erikoissairaanhoitoa.

2. Olemme jakaneet oman päivystyksemme kolmeen erilliseen linjaan: kiireellinen ja puolikiireellinen hoito, riskiryhmiin kuuluvien potilaiden hoito sekä hengitystieinfektioisten potilaiden ja karanteeniin asetettujen potilaiden hoito. Hengitystieinfektioisille potilaille meillä on hoitotila, jossa on oma sisäänkäynti. Ennen hoitotoimenpiteitä potilas purskuttelee suun betadinella, ja näitä potilaita hoitavat henkilöt eivät hoida muita potilasryhmiä. Koronainfektiopotilaiden kiireellinen suu terveydenhuolto tapahtuu sairaanhoitopiirin päivystyksessä.

3. Henkilökuntaa ei ole vielä siirretty muihin tehtäviin, mutta se on oletettavasti edessä. Tätä varten olemme selvittäneet koulutustietoja ja halukkuutta siirtymiseen. Kun muut työt ovat vähentyneet, hoitohenkilökunta on voinut valmistautua tähän suorittamalla lääkekoulutusta ja -tenttejä. Nyt on sovittu järjestettävästä koulutuksesta. Ensi viikon alussa ensimmäiset suuhygienistit ja hoitajat siirtyvät koulutukseen ja perehdytykseen. Nyt on hyvä aika kouluttaa, kun epidemia ei ole vielä päällä. Kun tehtäviä aikanaan todennäköisesti siirretään, asianmukaisesta perehdyttämisestä on huolehdittava. 

4. Yksityiset ketjut ovat kysyneet meiltä toimintaohjeita, lähinnä sitä, mihin ja miten infektiopotilaat ohjataan. Yksityispuolella ei käsittääkseni ole juurikaan hoidettu infektiopotilaita koronaepidemian puhkeamisen jälkeen.

5. Toivomme että puheena olleita vasta-ainetestejä saataisiin käyttöön mahdollisimman pian, jolloin infektion jo sairastaneet henkilökunnan jäsenet voitaisiin siirtää etulinjaan.

 

Johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen, Tampere:

1. Tampereella olemme 16.3 lähtien joko peruuttaneet tai hoitavan hammaslääkärin tarkan harkinnan jälkeen pitäneet voimassa 70-vuotiaiden ja THL:n määrittelemien riskiryhmien ajat. Ensi viikosta eli 6.4. lähtien tuonne 12.4. saakka perumme kaikki ei-kiireelliset ajat. Osa hoidoista on kuitenkin sellaisia, että ne on saatettava loppuun hammaslääkärin harkinnan mukaan, eli ajanvarauskirjoillamme on tämänkin jälkeen varattuina aikoja. Niiden peruminen tai toteuttaminen tehdään sen jälkeen, kun tuo edellä mainittu ajanjakso on käyty läpi.

2. Tampereella on varauduttu hoitamaan nämä ryhmät suositusten mukaan. Vastaanotto varustettiin 16.3. alkaneella viikolla. Vahvistettuja tartuntoja on nyt vähän. On epätodennäköistä, että heille akuuttipalvelua tarvittaisiin. Epäilyt ja flunssaoireiset ovat todennäköisempiä palvelujen tarvitsijoita. FFP3-maskeja on, mutta niiden saatavuus on heikkoa, joten niitä säästetään koronapotilaiden sairaalahoitoon. Niitä on kuitenkin luvattu käyttöömme myös tänne suun terveydenhuoltoon, kun yhteisymmärrys niiden välttämättömyydestä saavutettiin. Suunnittelemme vastaanottojen kohortointia potilasturvallisuuden vuoksi, mutta tarkka toteuttamissuunnitelma on vielä kesken. Olemme parhaillaan sopimassa Pirkanmaan kuntien yhteistyöstä koronapositiivisten ja hengitystieoireisten kiireellisessä hammashoidossa. Sairaanhoitopiiri huolehtii Pirkanmaalla vain erikoissairaanhoitotasoisesta hoidosta.

3. Kaavailuja on. Valmiussuunnitelman nämä osat ovat tällä hetkellä vielä ei-julkisia. Nyt Tampereella on keskitytty kartoittamaan tehohoito-osaamista. Lähihoitajille on työtehtäviä tarjolla ikäihmisten palveluissa.

4. Yksityissektorilta hankitaan aikuisten suun terveydenhuollon palvelua ostopalveluna Tampereen kaupungille. Meillä on perjantaina kokous yksityisten ostopalvelua tuottavien palveluntuottajien kanssa. Muun yksityissektorin kanssa yhteydenpito on keskittynyt kysymyksiin ”minne voin lähettää flunssaisen potilaani” -tyyppisiin kysymyksiin vastaamiseen.

5. Mitä muuta haluat tuoda esille? Tilanne on uusi ja yllättävä. STM ja THL ovat pitäneet hammaslääkäreitä ajan tasalla. Tiedän, että osa toimijoista olisi halunnut tarkkoja ohjeita ja suorastaan määräyksiä. Me olemme Tampereen suun terveydenhuollossa saaneet olla mukana kaupunkitasoisessa suunnittelussa. Tilannekuva on päivittynyt jatkuvasti.

Suun terveys ja potilaiden hyvä hoito on tärkeää. Niin on myös henkilökunnan hyvinvointi ja potilas- sekä työturvallisuus. Näiden seikkojen huomioon ottamiseen tarvitaan paljon tietoa ja harkintaa. Pandemia on ollut odotettu, mutta pandemian laatu on ollut yllätys. Kertaheitolla organisaatiot ovat joutuneet ns. syvään päähän. Henkilökuntamme on osaavaa, analyyttistä ja rauhallista. Jatkamme kiireetöntä hammashoitoa heti kun työturvallisuus ei ole uhattuna.

 

Johtava hammaslääkäri Maija Rajamaa, Kuopio:

1. Toistaiseksi olemme peruneet yli 65-vuotiaiden hoidon, en kylläkään tiedä miksi raja on 65- eikä 70-vuotiaissa. Viime viikolla laitoin tiedotteen STM:n määrittelemiin riskiryhmiin kuuluville sitä varten, että he peruisivat aikansa itse. Kiireetön hoito ajetaan alas pääsiäisen jälkeen. Koronatilanne on meillä vielä maltillinen.

2. Jos potilas pärjää oireen kanssa kotona, niin siirrämme ajan 2-3 viikon päähän. Jos hän ei pärjää kotona ja tartunnasta on epäily, annamme hänelle ajan tätä tarkoitusta varten varustetulle vastaanotolle, jossa on erillinen ulko-ovi. Potilas kohdataan ulkona ja hänelle annetaan maski ja hanskat. Tämän jälkeen hänet hoidetaan annetun ohjeistuksen mukaan vastaanottohuoneessa. Pikatestejä meillä ei ole käytettävissä ollenkaan, ne on kaikki varattu erikoissairaanhoitoon.

3. Olemme kysyneet tarvitaanko meidän henkilökuntaamme muihin tehtäviin, mutta vielä tätä ei tiedetä.

4. Emme ole tehneet suunnitelmia yksityisen sektorin kanssa. Sen olen kuullut, että hoidot on ajettu alas ja ensiapua vaativat potilaat ohjataan meille. Sairaanhoitopiirin kanssa on hyvä yhteistyö ja toimintaohje sekä kaavio yhteisestä toimintamallista. Ohjetta päivitetään nyt lähes joka päivä. Meillä on hyvä yhteistyö myös Coronarian kanssa, jolta virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys ostetaan.

5. Tilanne on aiheuttanut aika paljon ylimääräistä suunnittelua ja tiedottamista. Teemme henkilökunnalle päivittäin tiedotteen. Ensimmäisenä kahtena päivänä lähetimme pitkät listat, joissa oli jopa liikaa omaksuttavaa. Nyt olemme koonneet yhteen tiedotteeseen pääsääntöisesti vain kolme asiaa, niin että ihminen jaksaa ne lukea.

 

Lääketieteellinen johtaja Kaj Karlsson, PlusTerveys Hammaslääkärit Oy:

1. Emme ole tällä hetkellä aktiivisesti ajamassa alas kiireetöntä palvelua. Kuitenkin käytännössä tämä on jo typistynyt lähinnä terveiden potilaiden puolikiireellisen ja kiireellisen hoidon toteuttamiseen. Potilaat itse peruuttavat tai siirtävät aikojaan runsain määrin. Meillä on aina ajantasainen ja tarkka ohjeistus siitä, miten vastaanottotyössä tulee toimia. Seuraamme tarkasti viranomaisohjeistusta ja olemme tiiviisti yhteydessä STM:ään.

2. Kaikkia vähänkään flunssaoireisia pyydetty siirtämään tai perumaan vastaanottoaikansa. Myös vastaanotoilla kontrolli on tässä kohtaa tiukka. Kiireelliset ensiaputapaukset ohjataan kunkin alueen ohjeiden mukaisesti julkisen puolen päivystyksiin.

3. Meidän organisaatiossamme on vaikea löytää korvaavia tehtäviä. Mutta hyvin rajallisten mahdollisuuksien puitteissa tämäkin on mahdollista. Meillä on juuri käynnistynyt koko henkilöstön yt-neuvottelut. Tietenkin on olemassa myös mahdollisuus, että viranomaiset siirtävät henkilöstöä toisiin tehtäviin valmiuslain säädösten puitteissa.  

4. Ei ole toistaiseksi ollut.

5. Tässä hyvin hankalassa tilanteessa toivoisi, että alalla noudatettaisiin hyvinkin yhtenäisiä kriteerejä hoitojen järjestämiseen. Toki alueelliset erot ainakin toistaiseksi vaikuttavat toteutukseen, mutta silti kriteerien ja ohjeiden pitäisi olla mahdollisimman yhtenäiset sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tämä on yhteinen ongelma ja vaatii kaikkien toimijoiden panoksen. STM on toki tehnyt tässä hyviä aloituksia ja järjestänyt laajoja tilannekartoitustapaamisia suurimpien toimijoiden kesken.

 

Johtava hammaslääkäri Tuomas Polttila, Mehiläinen Oy:

1. Mehiläinen ei tarjoa tällä hetkellä kiireetöntä suun terveydenhuoltoa COVID-19-infektion riskiryhmiin kuuluville. Lisäksi hengitystieoireisia potilaita emme hoida ollenkaan taudin leviämisen välttämiseksi. Seuraamme alueellisesti tilanteen kehittymistä ja teemme tarvittaessa alueellisia ratkaisuja. Seuraamme tiiviisti viranomaisten ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan.

2. Näiden potilaiden hoito on keskitetty julkisen sektorin päivystyspalveluiden piiriin taudin leviämisen estämiseksi.

3. Osa suun terveydenhuollon henkilöstöstä on jo työskennellyt muissa tehtävissä Mehiläisen sisällä. Koulutamme ja perehdytämme muun muassa lähihoitajatutkinnon suorittaneita hammashoitajia jatkuvasti turvataksemme kasvavan työvoimapulan muissa sote-alan työtehtävissä yrityksessämme.

4. Teemme aktiivista yhteistyötä usean julkisen sektorin toimijan kanssa.

5. Seuraamme tiiviisti viranomaisten ohjeistuksia ja toimimme niiden mukaan. Olisi hyödyllistä, että viranomaiset ohjaisivat suun terveydenhuollon toimintaa selkeästi aluekohtaisten suositusten kautta. Myös Hammaslääkäriliitolta odotamme omaa suositusta aluekohtaisesti.

 

Lääketieteellinen johtaja Petra Kari, Oral Hammaslääkärit Oyj:

1. Riskiryhmien kiireettömän hoidon alasajo aloitettiin koko maassa välittömästi hallituksen linjausten jälkeen. Muussa kiireettömän hoidon alasajossa käytämme alueellista harkintaa ja huomioimme tapauskohtaisesti mm. keskeneräiset hoidot ja akutisoitumisen riskit.

2. Kiireettömissä tapauksissa hoitoa siirretään kunnes henkilö on parantunut, kiireellisissä tapauksissa potilas ohjataan hoitoon kotikuntaansa.

3. Käytännössä mahdollisuudet siirtää henkilökuntaa eri tehtäviin ovat vähäisiä, koska toiminta meillä on pääsääntöisesti vain suun terveydenhuollon palveluita.

4. Emme ole toistaiseksi saaneet yhteydenottoja.

5. Toivoisin työturvallisuuteen liittyvien asioiden selkeämpää viestintää STM:ltä ja liitolta, mikäli suinkin mahdollista tässä tilanteessa, kun tieto muuttuu jatkuvasti. Yhteistyö on nyt tärkeää eri toimijoiden välillä. Pidämme hyödyllisinä näitä yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joita STM ja THL on organisoinut, sekä ohjeistusta, jota olemme saaneet. Yhteisiin linjauksiin tulisi pyrkiä. Tällä hetkellä on paljon variaatiota hoidon järjestämisessä, työturvallisuuskysymyksissä ja niihin liittyvissä ohjeistuksissa, ja tämä aiheuttaa hämmennystä ja keskustelua. Kiitos paljon myös liitolle aktiivisesta viestinnästä.

 

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?