Post

KoulutusYliopistot linjasivat pandemia-ajan opetusta

22.4.2020Juha Korhonen

Suomessa hammaslääketiedettä opettavat yliopistot ovat yhdessä linjanneet, kuinka opetusta
järjestetään pandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Suurin haaste koskee neljännen vuosikurssin opiskelijoita, joiden kliiniset opinnot painottuvat juuri kuluvaan kevääseen. Yliopistoista arvioidaan, että viransijaisuuskelpoisuuden saa tänä vuonna aiempiin verrattuna jonkin verran pienempi määrä opiskelijoita.

– Kaikki eivät ennättäneet saada riittävästi kliinistä hoitoharjoittelua oppiainekohtaisesti arvioituna ennen pandemiasta johtuvaa opetusklinikoiden sulkemista, kertovat yliopistojen edustajat lähettämässään tiedotteessa.

Niin sanottu kuntatentti, eli kansallinen OSCE (Objective Structured Clinical Examination) pystytään kuitenkin järjestämään myös tänä vuonna. Se pidetään virtuaalisena Moodle-tenttinä, jota on suunnitellut kaikkien hammaslääketieteen koulutusyksiköiden edustajista koostuva tiimi. Tentti järjestetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti huhtikuun lopulla.

Viidennen vuoden opiskelijoihin kevään tilanteella ei ole yhtä suuri vaikutus. Yliopistojen edustajien mukaan kaikista yliopistoista pääsee tänä vuonna lähes tavanomainen määrä opiskelijoita syventävän käytännön harjoitteluun.

On kuitenkin vielä epävarmaa, missä määrin kunnat pystyvät palkkaamaan kandeja terveyskeskuksiin.

– Toivomme, että kunnat tässäkin tilanteessa ottaisivat opiskelijoita syventävään käytännön harjoitteluun ja huolehtisivat sen toteutumisesta parhaalla mahdollisella tavalla. Näin saisimme hammaslääkäreitä valmistumaan suunnitellusti, millä olisi suuri merkitys, kun puretaan pandemian jälkeistä patoutunutta hoidontarvetta.

Kevään aikana yliopistot ovat siirtäneet opetusta virtuaaliseksi ja käyttöön on otettu paljon uusia opetusmenetelmiä. Yliopistojen edustajat kiittelevätkin kaikkia opetukseen osallistuvia ja sitä tukevia tahoja suuresta työmäärästä uusien opetusmuotojen ja -menetelmien kehittämisestä ja omaksumisesta sekä opiskelijoiden ohjaamisesta ja tukemisesta virtuaalisesti.

Lue myös
Etsitkö näitä?