Tiede

Suusta terveUusin toimintamallein kohti hyvinvointialueita

9.9.2022Mari Kauhaniemi
istock-moniammatillinen_tyoyhteiso_kopio
Useilla hyvinvointialueilla rakennetaan tiimimalleja, joissa asiakkaan haasteisiin vastataan moniammatillisella ja monialaisella yhteistyöllä. Kuva: i...

Parhaillaan ympäri Suomea valmistellaan kuumeisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden turvallista siirtymää kunnilta hyvinvointialueille. Erityisesti niillä hyvinvointialueilla, joilla rakennetta ei ole ollut valmiina esimerkiksi kuntayhtymän muodossa, rakenneuudistuksen valmistelu on ollut keskeisessä roolissa.

Rakenteiden lisäksi on kuitenkin välttämätöntä kehittää myös palveluita. Samaan aikaan, kun väestö vanhenee ja palveluiden tarve kasvaa, kustannusten nousua on hillittävä. On tarve siirtää painopistettä raskaista palveluista ennaltaehkäisevään toimintaan sekä lisätä palveluiden oikea-aikaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä.

Peruspalveluita kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa, jota toteutetaan hyvinvointialueilla alueellisissa kehittämishankkeissa. Tavoitteena on parantaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, oikea-aikaisuutta ja jatkuvuutta, siirtää toiminnan painotusta ehkäisevään ja ennakoivaan työhön, varmistaa palveluiden laatu ja vaikuttavuus sekä vahvistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteentoimivuutta.

Uudistuksen tavoitteet voivat kuulostaa etäiseltä sanahelinältä suun terveydenhuollon käytännön kentällä potilasjonoja ja koronan hoitovelkaa taklatessa. Alueellisissa hankkeissa kehitetään kuitenkin toimintamalleja, joilla haetaan ratkaisuja nimenomaan käytännön tasolla.

Useilla hyvinvointialueilla rakennetaan tiimimalleja, joissa asiakkaan haasteisiin vastataan moniammatillisella ja monialaisella yhteistyöllä. Erilaisissa tiimimalleissa yhteistyötä tehdään sekä sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden välillä että myös muiden toimijoiden kuten kuntien, TE-palveluiden, Kelan ja järjestösektorin kanssa.

Toimin itse hankepäällikkönä Keski-Uudellamaalla ja vastaan monialaisen sote-tiimimallin kehittämisestä. Yhteisen pöydän ääreen tiimimallia rakentamaan olen kutsunut laajan joukon eri ammattilaisia. Mukana kehittämisessä ovat myös suun terveydenhuollon ammattilaiset.

Kehitteillä olevissa sote-tiimimalleissa suun terveydenhuollolla ja suunterveyden edistämisellä tulisikin olla merkittävä rooli, sillä suun terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat usein potilaita, jotka hyötyisivät moniammatillisesta ja monialaisesta yhteistyöstä. Päivystysvastaanotolla hammaslääkäri saattaa huomata, että hampaan poisto ei riitä ratkomaan asiakkaan kokonaistilannetta, kun juurisyyt asiakkaan haasteisiin ovat aivan muualla kuin hammassäryssä.

Moniammatillisen tiimin on tarkoitus tuoda välineitä näihin tilanteisiin, jotta asiakkaasta voidaan ottaa koppi kokonaisvaltaisemmin ja oikea-aikaisesti.

Uudistuksen vaatima muutos voidaan kokea kuormittavana jo valmiiksi kovin kuormittuneella sote-kentällä. Muutos on kuitenkin samaan aikaan myös valtava mahdollisuus. Historiallisen uudistuksen kynnyksellä on tuhannen taalan paikka vaikuttaa siihen, millaista palvelua uusilla hyvinvointialueilla tarjotaan ja miten suunterveyden edistäminen alueilla toteutuu.

Mari Kauhaniemi
HLL, Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen työryhmän jäsen
Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke, Keusote

Julkaistu Hammaslääkärilehden 10/22 Suusta terve -palstalla

Lue myös
Etsitkö näitä?