Post

KoulutusTutkimusapurahojen haku käynnistyy

27.9.2018Tiina Lautala
mikroskooppi
(Kuva: iStockphoto)

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian, Suomen Hammaslääketieteen Säätiön ja Hammaslääkärijärjestöjen yhteisrahaston vuotuinen tutkimusapurahahaku alkaa maanantaina 1.10. Haku päättyy 31.10.2018 klo 15.

Esityksen apurahojen jaosta tekee hakemusten perusteella Apollonian asiantuntijalautakunta. Vuodesta 2013 apurahan saajien valinnassa mukana ollut, tänä vuonna asiantuntijalautakunnan puheenjohtajana toimiva hampaiston kehitys- ja oikomisopin professori, HLT, EHL Pertti Pirttiniemi kehottaa hakijoita lukemaan hakuohjeet tarkasti.

− Maksimipituus on huomioitava, ja lähdeviitteitä on käytettävä tutkimuksen taustaa kuvattaessa. Tutkimusasetelman on oltava selkeästi esitetty. Hakemuksen tulee olla yksilöllinen; samaa hakemusta ei voi käyttää kaksi eri henkilöä, Pirttiniemi luettelee.

− Väliotsikot ja kuvat monesti auttavat luettavuutta, hän vinkkaa.

Periaatteessa apurahoja myönnettäessä etusijalla ovat nuoret, väitöskirjaa tekevät tutkijat, post doc -tutkijat sekä erikseen opiskelijat.

− Pääsääntöisesti tuetaan niitä, joilla on näyttöä tutkimuksen etenemisestä, esimerkiksi julkaisu tai julkaisuja.

Ohjaajan rooli tutkimuksessa ja tutkimussuunnitelmassa on tärkeä. Pirttiniemi suositteleekin, että ohjaaja lukisi viimeisen version tutkimussuunnitelmasta. Hakijan roolin tulee kuitenkin olla projektissa merkittävä, ja hakijan menestystä arvioidaan verrattuna aiempaan rahoitukseen. Myös projektin merkitys hammaslääketieteelle tulisi kertoa.

Hakemuksessa tulee kuvata käytettävät tutkimus- ja tilastolliset menetelmät riittävällä tarkkuudella. Menetelmien tulee sopia kyseisen aineiston käsittelyyn. Havaintoyksikköjen määrän on oltava riittävä, ja tarvittaessa on esitettävä voimalaskelma.

Pirttiniemi muistuttaa myös kaikkien tarvittavien liitteiden sisällyttämisestä hakemukseen. Jos tutkimuksen luonne sitä edellyttää, näihin kuuluvat myös eettisen toimikunnan ja koe-eläintoimikunnan luvat sekä rekisterilupa.

− Jos tutkimuspaikkoja on useampi, jokaisesta paikasta on oltava lupa erikseen liitteenä, Pirttiniemi huomauttaa.

Aiempina vuosina hakemuksen hylkäämiseen johtaneita syitä ovat olleet esimerkiksi joidenkin tarvittavien lupien puuttuminen, liian pitkä hakemus tai allekirjoituksen puuttuminen hakemuksesta.

Tänä vuonna haku tapahtuu kokonaan sähköisesti Apollonian uuden apurahajärjestelmän kautta. Ohjeet apurahojen hakemiseen löytyvät Apollonian verkkosivuilta: https://www.apollonia.fi/apurahat/tutkimusapurahat/

 

Lue myös
Etsitkö näitä?