Uutiset

KoulutusTurun opetus säilyy Dentaliassa

27.5.2022Juha Korhonen

Turun yliopiston tilasuunnitelmien yllättävä mylläys päättyi hammaslääketieteen toivomalla tavalla, ja hammaslääketiedettä opetetaan tulevaisuudessakin Dentaliassa.

Museoviraston alustavasti hyväksymien suunnitelmien mukaan nykyisen pyöreän klinikkarakennuksen viereen rakennetaan uusi vanhan suorakaideosan korvaava rakennus, jonne tutkimuslaboratoriot, opetusklinikka ja hammasteknikkokoulutus siirtyisivät vuonna 2026. Sen jälkeen Dentalian pyöreä rakennus peruskorjataan täydellisesti, ja vuoden 2027 aikana sinne sijoitetaan muun muassa opetus- ja tutkimushenkilöstön ja opetuksen tiloja.

Yliopiston siunaamaa hankesuunnitelmaa oli valmisteltu jo reilun kahden vuoden ajan, kunnes huhtikuussa viikko ennen pääsiäistä kaikki olikin yhtäkkiä menossa uusiksi. Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen piti tilaisuuden, jossa hän ilmoitti, että Dentaliaan siirtyykin biotieteet ja hammaslääketieteen opetus sijoitetaan muun lääketieteen koulutuksen yhteyteen Medisiinan rakennuksiin. Dekaani ilmoitti, että uudelle suunnitelmalle oli myös yliopiston johdon tuki, ja päätös sinetöitäisiin pian.

Ymmärrys hammaslääke­tieteestä koulutusalana kasvoi

Hammaslääketieteen laitoksen johtajan, professori Pekka Vallitun mukaan piti aloittaa nopeasti jo pääsiäispyhinä kampanja sen puolesta, ettei hammaslääketieteen opetus, tutkimus ja hoitoharjoittelu olisi pirstaloitunut. Oli riskinä, että myös tutkimuslaboratorioista olisi jouduttu luopumaan ja tiivis yhteys yliopisto-opetuksen, klinikan ja suunnitteilla olevan suun erikoishoidon yksikön välillä ei toteutuisi. Samalla pitkä perinne olisi katkennut: Dentaliassa on opetettu hammaslääketiedettä vuodesta 1965 lähtien.

Vallitun mukaan tukea tuli kiitettävästi myös muun muassa Turun kaupungin ylimmältä poliittiselta johdolta ja entisiltä dekaaneilta. Myös Hammaslääkäriliitto ja Turun Hammaslääkäriseura sekä opiskelijajärjestöt lausuivat kantansa hammaslääketieteen opetuksen jatkumiseksi Dentaliassa.

– Lopputulos oli erittäin hyvä, ja alkuperäinen suunnitelma palautui. Tämä myös vahvisti hammaslääketieteen yksikköä sisäisesti, kun ajoimme asiaa yhdessä rintamassa.

Vallittu kertoo myönteisenä asiana, että episodin myötä Turun yliopiston johdon ymmärrys hammaslääketieteestä omana lääketieteellisenä koulutusalana kasvoi.

– Me emme ole vain osa lääketiedettä, vaan hammaslääketiede on myös oma tieteenalansa.

Dentalian rakennus- ja remontointisuunnitelmille on nyt Turun yliopiston rehtorin ja hallituksen tuki. Opetusklinikka ja suun erikoishoidon yksikkö tarvitsevat kuitenkin vielä vahvistuksen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta.

Lue myös
Etsitkö näitä?