Uutiset

YliopistotTurku välttyi pahimmalta – säästöjä silti edessä

9.3.2023Juha Korhonen

Turun yliopiston koko henkilökuntaa koskevat muutosneuvottelut ovat päättyneet. Kaikkiaan Turun yliopisto pyrkii säästämään rakenteellisesti 15 miljoonaa euroa seuraavan viiden vuoden sisällä.

Hammaslääketieteen laitokseen kohdistuu vajaan 200 000 euron säästövelvoite, jonka laitos otti huomioon jo viime syksynä budjettia laatiessaan.

Laitoksen johtaja, professori Pekka Vallittu kertoo, että suurin osa säästöistä syntyy, kun kaksi täysiaikaista lehtorin tehtävää jatkuu 50-prosenttisena ja yksi professuureista tulee lähivuosina poistumaan eläköitymisen myötä. Sen tilalle on tavoite saada seuraaja vakinaistamispolun kautta niin sanottuun tenure track -professuuriin.

Lisäksi laitoksella on työskennellyt paljon osa-aikaista opetushenkilökuntaa noin 20–50 prosentin työajalla, joista osan työaikaa vähennetään, ja joitakin määräaikaisuuksia ei toistaiseksi jatketa.

– On harmi, että opettajista pitää vähentää. Pyrimme jakamaan säästöt mahdollisimman tasapuolisesti jokaista oppiainetta kohti. En ole kuitenkaan kovin huolissani, ja olen toiveikas, että jotain opetuksen säästöistä pystytään palauttamaan jo syksyllä, Vallittu kertoo.

Lisärahaa Turun yliopistolle on tulossa tulevaisuudessa ristiin opetuksesta, jossa hammasteknikko- ja suuhygienistiopiskelijoille koulutetaan tiettyjä opintokokonaisuuksia yliopistolla. Vallittu toivoo, että osa rahoista valuisi myös lääketieteen tiedekunnan ja sitä myöten hammaslääketieteen laitokselle.

Vallitun mukaan säästöjä kompensoi myös EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville hammaslääkäreille tarjottava pätevöitymiskoulutus, jota rahoittaa muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö. Oma tutkimuslaboratorio mahdollistaa myös monenlaisia tutkimushankkeita, joihin voi hakea rahoitusta.

– Meillä on hakuvaiheessa useita hakemuksia, jotka onnistuessaan riittävät kattamaan säästöpaineita.

Säästöjä syntyy mahdollisesti lähivuosina myös tilakustannuksista, kun laitoksen tilat pienenevät remonttien myötä noin 30 prosentilla. Keskustelut uusiin tiloihin ja niihin liittyviin omistuksiin ovat kuitenkin vielä kesken, joten todellisia kustannusvaikutuksia on vielä vaikea laskea. Vaikka tilat pienenevät, vuokrat ovat kasvussa ja uusia laiteinvestointeja tarvitaan.

Kaiken kaikkiaan Turun yliopisto lääketieteellisen tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstöstä vähenee 21 henkilöä seuraavien viiden vuoden aikana. Alun perin yliopiston rehtori oli osoittanut paljon useampia irtisanomisia.

– Meidän laitoksen kannalta tämä meni siististi, mutta yliopiston tasolla tilanne on sekaisin. Operatiivisen johdon kyky talouden tasapainottamiseen ja muutosneuvotteluihin osoittautui vaatimattomaksi, Vallittu toteaa.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?