Tiede

Pohjoismainen teemaTulevaisuuden suunta­viivoja endodontiassa

5.5.2023Anca Virtej, Emma Wigsten, Dag Ørstavik, Sivakami Rethnam Haug

Hampaan säilyttäminen juurihoidon avulla vaikuttaa positiivisesti potilaan suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun. Poikittaistutkimukset kuitenkin osoittavat, että juuritäytteiden tekninen laatu ei ole niin hyvä kuin se voisi olla. Tulevaisuudessa yhä useampi hammaslääkäri joutuu arvioimaan hoidettavan tapauksen vaikeusastetta ja päättämään, hoitaako hampaan itse vai lähettääkö potilaan erikoishammaslääkärille.

Kavumavauksessa, instrumentoinnissa ja regeneratiivisissa toimenpiteissä on suosittu mini-invasiivista hoitoa. Pitkäaikaisia kliinisiä hoitotuloksia koskevia tutkimuksia ei tältä alalta valitettavasti ole. Kipumekanismeista, tulehdusprosesseista ja yleisterveyden vaikutuksesta taudin etenemiseen sekä paranemismekanismeista on vähän tutkimusta. Infektioiden torjuntaan, antibioottiresistenssiin ja uusiin antibakteerisiin hoitomenetelmiin on tulevaisuudessa kiinnitettävä huomiota.

Suunterveyden palveluihin, mukaan lukien juurihoito, on odotettavissa enemmän hallinnollista ja vakuutusjärjestelmistä aiheutuvaa sääntelyä. Korkeatasoinen hammaslääkärikoulutus mahdollistaa palvelutarjonnan laadullisen parantamisen. Tämä on tärkein investointi juurihoidon kehittämiseen. Terveysviranomaiset ja tiedotusvälineet voivat silloin esittää endodonttisen hoidon turvallisena, luotettavana ja tehokkaana vaihtoehtona, joka hyödyttää potilasta.

Kirjoittajat:

Anca Virtej, Førsteamanuensis, dr.odont.
Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet
Postdoktor, Kjevekirurgisk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norge

Emma Wigsten, Dr. odont.
Institutionen för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige

Dag Ørstavik, Professor emeritus, dr. odont.
Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Norge

Sivakami Rethnam Haug, Førsteamanuensis, dr.odont.
Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen, Norge

 

Suom Hammaslääkäril 2023; 6: 34–41.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

Future Directions in Endodontics

Preserving a tooth with root canal treatment (RCT) has a positive impact on the patient’s oral health-related quality of life. However, cross-sectional studies show that the technical quality of root fillings is less than optimal. In the future, more dental practitioners need to evaluate the case difficulty and decide on whether they want to treat a tooth or refer the patient to a specialist. The concept of minimally invasive treatment has been advocated during cavity preparation, instrumentation, and regenerative procedures. Unfortunately, long-term clinical outcome studies are lacking in this area. Research in pain mechanisms, inflammatory processes, the impact of systemic health on disease progression, and healing mechanisms is scarce. Infection control, antibiotic resistance and new antibacterial treatment regiments are issues to address in the future. We may anticipate increased regulation and administration of dental, including endodontic, services through insurance schemes and government involvement. An improved quality of service provision through a high standard of dental education is the most important investment to shape endodontics in the future. Health authorities and media may then present endodontic treatment as a safe, reliable, and effective option that is performed for the benefit of patients.

Lue myös
Etsitkö näitä?