Uutiset

TutkimusTerveyskeskukset vetävät nuoria hammaslääkäreitä

28.1.2022Juha Korhonen

Julkisen sektorin suosio nuorten hammaslääkärien työpaikkana on vahvistanut entisestään asemaansa. Hammaslääkäriliiton juuri julkaistuun Nuori hammaslääkäri -tutkimukseen vastanneista 78 prosenttia työskentelee terveyskeskuksessa. Yksityisen sektorin vetovoima on vastaavasti heikentynyt.

Kun neljä vuotta sitten yksityisellä sektorilla kertoi työskentelevänsä 21 % nuorista hammaslääkäreistä, nyt osuus on enää 13 %.

Hammaslääkäriliiton tutkija Jaakko Koivumäki toteaa, että yksi ilmiötä selittävä tekijä on syventävä käytännön harjoittelu, joka ohjaa vastavalmistuneita yliopistoista terveyskeskuksiin.

Terveyskeskusten suosio on kuitenkin kasvanut entisestään viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun Nuori hammaslääkäri -tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2011, vastaajista 70 % kertoi ensimmäiseksi työpaikakseen terveyskeskuksen. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan terveyskeskuksessa aloitti työuransa peräti 94 prosenttia nuorista hammaslääkäreistä.

– Tämä on osin paradoksi. Terveys­keskuksissa on kuitenkin myös isoja ongelmia työhyvinvoinnissa, Koivumäki toteaa.

Koivumäki pohtii, että osin syy voi olla turvallisuushakuisuudessa. Yrittäjyyttä riskeineen ei koeta houkuttelevana vaihtoehtona.

– Ala on Suomessa naisvaltainen, ja nuoret hammaslääkärit voivat pohtia samaan aikaan esimerkiksi perheen perustamista. On mahdollista, että osa kokee työsuhteen terveyskeskuksessa vakaampana vaihtoehtona tällaisessa tilanteessa, Koivumäki pohtii.

Yksi selitys terveyskeskustyön kasvaneeseen suosioon lienee vuokratyövoiman käytön hiipuminen. Kymmenen vuotta sitten 18 % hammaslääkäreistä aloitti uransa työvoimaa vuokraavan yrityksen palveluksessa. Nyt osuus on vain yksi prosentti.

Pandemia-aikana työllistytty hyvin

Koivumäki kertoo myönteisenä havaintona, että koronapandemia ei heikentänyt nuorten hammaslääkärien työllistymistä. Kaikki pandemia-aikana valmistuneet hammaslääkärit olivat työllistyneet heti.

Nuori Hammaslääkäri -tutkimus selvittää paitsi työelämään liittyviä kysymyksiä, myös muun muassa ajatuksia koulutuksen antamista ammatillisista valmiuksista sekä nuorten hammaslääkärien arvoista ja kotitaustasta. Tänä vuonna uutena osiona kysyttiin myös vastavalmistuneiden ajatuksia yrittäjyydestä. Nyt julkaistu tutkimus oli kohdennettu 2018–2020 valmistuneille hammaslääkäreille.

Nuori Hammaslääkäri -tutkimuksen raportti on Hammaslääkäriliiton verkkosivuilla.

Lue myös
Etsitkö näitä?