Tiede

Suusta terveTerveyden edistäminen muuttuu toimintaympäristön mukana

9.12.2022Aija Hietala-Lenkkeri
Liiton alkuvuonna 2023 uudistuvan väestölle kohdennetun suunterveyskampanjan tavoitteena on kannustaa nuoria perheitä ja erityisesti isiä huolehtimaan elinikäisestä suunterveydestä ja näkemään se osana kokonaisvaltaista hyvinvointia läpi elämän. Kuva: iStock

Ammattilaisen erityiseen asiantuntijuuteen, ”ekspertiisiin” pohjautuvan sairauden ehkäisyn ohella on väestön suunterveyden edistämistyössä oleellista hyödyntää yhä enemmän myös muita lähestymistapoja. Tämä olisi viisasta myös hoidon saatavuuden ja suunterveyden rajallisten resurssien näkökulmasta.

Yksilön käyttäytymistä voidaan pyrkiä muuttamaan lisäämällä tämän tietoa suunterveydestään. Koska pelkkä tietokaan ei kuitenkaan tee autuaaksi, vaikuttava suunterveyden edistäminen edellyttää myös yksilön riittävän hyviä omia taitoja. Voidakseen tehdä terveyskäyttäytymisensä kannalta valistuneita valintoja yksilöllä tulee lisäksi olla käypä ymmärrys sairauksien syistä ja terveyttä ylipäänsä määrittävistä tekijöistä.

Nähdäkseni ei tule pyrkiä ainakaan yksinomaan ohjaamaan ihmisen toimintaa johonkin tiettyyn, nimenomaan meidän ammattilaisten toivomaan suuntaan. Sen sijaan tulisi pyrkiä myös tarjoamaan hänelle vaihtoehtoja, joista hän lopulta voisi itse valita. Kun ihmiset saataisiin motivoitumaan ja aktivoitumaan oman terveytensä edistämiseen, tulos saattaisi olla totuttua pysyvämpi ja yksilöä edelleen voimaannuttava.

Myös sosiaalista, taloudellista ja fyysistä ympäristöämme on pyrittävä muuttamaan terveyttä edistävään ja terveyseroja kaventavaan suuntaan. THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen totesi Kansanterveyspäivässä 2022, että terveyserot kärjistyvät nimenomaan suussa, joten suunterveys on myös luonteva kokonaishyvinvoinnin peili.

Niin haastava ja monitahoinen kuin suunterveyden edistämisen tehtävä onkin, on hyvin tärkeä säilyttää toivo ja luottaa, että eri tahojen yhteistyöllä ja terveyden edistämisen eri lähestymistapoja monipuolisesti hyödyntämällä suunterveyttä voidaan edistää ja myös terveyseroja kaventaa.

Hammaslääkäriliiton säännöissä yhdeksi sen neljästä tehtävästä on määritelty väestön suunterveyden edistäminen. Sosiaalihammaslääketieteestä väitelleenä terveydenhuollon erikoishammaslääkärinä tunnen uuden terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkärin tehtäväni suuren painoarvon. Otankin sen kiitollisena vastaan Hannu Hausenilta, 2000-luvun alkuvuosina Hammaslääkäriliiton terveyden edistämisen asiantuntijaksi nimetyn Helinä Keskisen arvokasta panosta suinkaan unohtamatta.

Liiton toteuttamalla väestön suunterveyden edistämistyöllä on pitkät, tukevat juuret ja useita yhteistyötahoja. Samalla, kun kaikesta arvoa tuottavasta on yhä tärkeä pitää kiinni, on myös liiton toiminnassa uskallettava päivittää se, mikä mahdollisesti on lakannut toimimasta nykyisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Aina niin rajallisia resursseja tulee kunnioittaa ja kohdentaa ne tarkoituksenmukaisesti harkiten.

Hammaslääkäriliiton vastikään julkaistut eduskuntavaalitavoitteet 2023 painottavat resurssien lisäämistä suunterveyteen. Suunterveyden edistäminen, ennalta ehkäisevä hoito ja terveyserojen kaventaminen ovat keskeisiä tavoitteitamme huhtikuun vaaleissa. Vaalitavoitteissa niin ikään mainittu elinikäisen suunterveyden perustan luominen ja ylläpitäminen ovat ydin myös alkuvuonna 2023 uudistuvassa Hammaslääkäriliiton väestölle kohdennetussa suunterveyskampanjassa. Sen tavoitteena on kannustaa nuoria perheitä ja erityisesti isiä huolehtimaan elinikäisestä suunterveydestä ja näkemään se osana kokonaisvaltaista hyvinvointia läpi elämän.

Aija Hietala-Lenkkeri
Asiantuntijahammaslääkäri, Hammaslääkäriliitto

Lue myös
Etsitkö näitä?