Tiede

Suusta tervePäätöksiä suunterveyden edistämiseksi?

26.1.2024Jaakko Anttila
Kaikkiin runsaasti sokeria sisältäviin tuotteisiin kohdistuvalla, kattavammalla sokeriverolla olisi potentiaalia saada aikaan enemmän terveyshyötyjä. Kuva: iStock

Terveyden edistäminen liitetään edelleen vahvasti terveyspalvelujärjestelmän tehtäväksi. Kuitenkin kaikista vaikuttavimpia, tehokkaimpia ja eniten terveyseroja kaventavia terveyden edistämisen keinoja ovat sote-sektorin ulkopuoliset, niin sanotut ylätason keinot. Niitä ovat muun muassa lait, sosiaaliturva, valtakunnalliset suositukset sekä verotus. Poliittisella päätöksenteolla voidaan vaikuttaa suureen osaan ylätason keinoista.

Epäterveellisiin tuotteisiin kohdistuva vero on todettu useissa tutkimuksissa tehokkaaksi keinoksi vaikuttaa kulutukseen: esimerkiksi Unkarissa sokerijuomien kulutus väheni 20 prosenttia ja makeisten ja suolaisten naposteltavien 15 prosenttia. Ison-Britannian sokerisiin virvoitusjuomiin kohdistuva vero vähensi lasten joutumista sairaalahoitoon karioituneiden hampaiden poistamiseksi.

Poliittisen päätöksenteon tärkein taso Suomessa on eduskunta ja eduskunnan valitsema hallitus. Neljän vuoden poliittista päätöksentekoa ohjaa hallituspuolueiden yhdessä sopima hallitusohjelma. Edellisen, pääministeri Sanna Marinin, hallitusohjelman perusteella aikomuksena oli korottaa virvoitusjuomaveroa niin, että se lisäisi verotuloja 25 miljoonalla eurolla, ja selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön laajempi kansanterveyttä edistävä vero.

Virvoitusjuomaveroa korotettiinkin siten, että tavanomaisen sokeripitoisuuden omaavan virvoitusjuoman vero nousi 8 senttiä litralta. Riippuen pakkauskoosta virvoitusjuomaveron korotuksen vaikutus esimerkiksi kolajuoman hintaan oli + 2–9 % olettaen, että veron korotus siirtyy kokonaan tuotteen hintaan. Ison-Britannian virvoitusjuomaveron vaikutus hintaan oli noin + 30 %. Julkisuuteen ei ole kerrottu, että Marinin hallitus olisi selvittänyt mahdollisuutta laajempaan kansanterveyttä edistävään veroon.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa todetaan, että virvoitusjuomaveroa korotetaan maltillisesti, mikä lisäisi verotuottoja noin 30 miljoonaa euroa, eli yhtä paljon kuin Marinin hallituksen toteuttama korotus. Juomista saatava sokeri kattaa kuitenkin vain noin 20 % sokerin kokonaissaannista. Siten kaikkiin runsaasti sokeria sisältäviin tuotteisiin kohdistuvalla, kattavammalla sokeriverolla olisi potentiaalia saada aikaan enemmän terveyshyötyjä.

Orpon hallituksen tupakkapolitiikka vaikutti aluksi lupaavalta: hallitusohjelman mukaan tupakkaveroa kiristettäisiin ja nikotiinipussit säädettäisiin tupakkaverolain alaisiksi tuotteiksi. Vuoden 2023 lopussa Orpon hallitus päätti kuitenkin luopua vuotuisista tupakkaveron korotuksista ainakin vuosina 2024 ja 2025. Esimerkiksi Belgia ja Hollanti on kieltänyt kokonaan nikotiinipussien myynnin, mutta tätä Orpon hallitus ei ilmeisesti ollut valmis tekemään.

Yhä kasvavat sote-menot vaativat tehokkaita ja vaikuttavia terveyden edistämisen keinoja. Epäterveellisten tuotteiden hintaan tarpeeksi paljon vaikuttava sokerivero vähentäisi tuotteiden kulutusta ja siten edistäisi väestön terveyttä merkittävästi. Lisääntynyt verotuotto tukisi kansantaloutta ja voisi viedä painetta pois sote-rahoituksen liian nopealta tasapainotukselta.

Jaakko Anttila
EHL, HLT

Lue myös
Etsitkö näitä?