Post

TalousOpintotuki joustaa poikkeusolosuhteissa

3.4.2020Annariitta Kottonen
(Kuva: Hammaslääkäriliitto)
(Kuva: Hammaslääkäriliitto)

Opintotuen maksamisen edellytyksenä on taloudellisen tuen tarve ja opintojen edistyminen, mutta opinnot voivat hidastua koronavirusepidemian takia. Poikkeusolot tullaan ottamaan huomioon opintotuen opintojen edistymisen seurannassa ja tukiajassa, opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) luvataan.

− Opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opinnot eivät edistyisi poikkeusolojen aikana riittävästi. Normaalisti opiskelija joutuu jälkikäteen selvittämään, miksi opinnot eivät ole edistyneet aikataulussa. Poikkeusolot ja koronaepidemia voidaan katsoa hyväksyttäviksi syiksi opintojen hidastumiseen, totesi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen Hallituksen tilannekatsauksessa 2.4.2020.

Poikkeusoloista johtuva opiskelutahdin hidastuminen voidaan ottaa huomioon myös tutkintokohtaisessa opintotukiajassa. Ministeriö ja Kela tulkitsevat poikkeusolot ja koronaepidemian sellaiseksi erityisen painavaksi syyksi, jolla tutkintokohtaista tukiaikaa voidaan pidentää enimmäisajan puitteissa.

Myös opintolainahyvitykseen kaavaillaan muutoksia. Nykymääräyksillä hyvityksen voi saada määräajassa tutkinnon suorittanut opintolainaa nostanut opiskelija.
− Tavoitteemme on, että jokainen lainahyvityksen työllään ansainnut opiskelija saa sen. Valmistelemme ministeriössä opintotukilain muutosta, jonka avulla voimme ottaa poikkeusolot opintolainahyvityksen ehdoissa huomioon, kertoi ministeri Kosonen.

Opiskelija voi hakea toimeentulotukea, jos toimeentulo ei tule turvatuksi muulla tavalla

Tukiajan päätyttyä opiskelija voi saada toimeentulotukea opintojensa loppuun saattamiseen. Ministeriö ja Kela valmistautuvat siihen, että toimeentulotuen käyttö opintojen loppuun saattamiseksi yleistyy poikkeusolojen pitkittyessä.

Myös kesätyömahdollisuuksien väheneminen otetaan huomioon päivittämällä Kelan ohjeistusta toimeentulotuen myöntämisen edellytyksistä opiskelijoille poikkeusolojen aikana.

OKM arvioi poikkeusolojen vaikutuksia opintotukiajan riittävyyteen ja tarvittaessa käynnistää valmistelun opintotukilain muuttamiseksi siten, että opintotukiajassa huomioidaan nykyistä paremmin poikkeusolojen vaikutus.

Lisätietoa:

Ministeri Kososen koko esitys 2.4. tilannekatsauksessa luettavissa tästä.
Esitys on myös katsottavissa tallenteena valtioneuvoston verkkosivuilla.
Opintotukeen liittyviä poikkeusolojen käytännön ohjeita on koottu Kelan verkkosivuille.

Lue myös
Etsitkö näitä?