Tiede

Lääke & tiedeHelikobakteeri ja parodontiitti

22.1.2021Jukka H. Meurman
istock-helikobakteeri_ja_paro
(Kuva: iStockphoto)

Tutkimus on tuonut uutta tietoa parodontiumin merkityksestä Helicobacter pylorin lymypaikkana. Useiden tietokantojen pohjalta tehty laajahko, 2 727 potilasta käsittänyt meta-analyysi osoitti, että mikäli potilaalla oli parodontiitti, vaarasuhde (OR) H. pylorin kantajuudelle oli 2,53 (95 % luottamusväli [CI] 1,84–3,44). Tulos oli tilastollisesti merkitsevä ­(p < 0,05) (Liu ym. Clin Oral Investig 2020; 24: 2175–88).

Aikaisemmin julkaistu Cochrane-katsaus puolestaan toteaa, että arviolta puolet maailman väestöstä kantaa helikobakteeria, mitä pidetään kroonisen gastriitin, mahahaavan ja mahasyövän merkittävimpänä tekijänä (Ren ym. Cochrane Database Syst Rev 2016 doi: 10.1002/14651858.CD009477.pub2).

Bakteerin eradikoiminen parantaa ulkustaudin. Jo kauan on uumoiltu, että suu ja nimenomaan parodontium voisi olla yksi helikobakteerin pesäpaikkoja ja siten toistuvien infektioiden lähde. Itsekin olen kantanut korteni tähän kekoon kehitettyämme 1990-luvulla H. pylorin diagnostiikkaa hammasplakista (Wahlfors ym. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1995; 14: 780–6).

Mutta edellä mainitussa Cochrane-katsauksessa todettiin, että paronhoidon yhdistäminen H. pylori -infektion hoitoon paransi erittäin merkitsevästi ulkushoidon tuloksia verrattuna potilaisiin, jotka eivät saaneet samanaikaisesti parodontiitin hoitoa (OR 2,15, CI 1,47–3,14; p < 0,0001). Ulkuspotilaan paronhoito lisäksi ehkäisi relapseja, toisin sanoen vähensi uusintainfektioita.

Tässä siteeratuilla tuloksilla on suuri merkitys, sillä sairastuvuus mahasyöpään on edelleen huomattavan yleistä. Maailmanlaajuisesti se on viidenneksi yleisin syöpä ja kolmanneksi yleisin syöpäkuolleisuuden aiheuttaja. Suomessa se on onneksi vähentynyt viime vuosikymmenten aikana ollen nykyisin miehillä 12. ja naisilla 15. sijalla. Mutta edelleen noin 600 henkilöä sairastuu vuosittain maassamme mahasyöpään.

Helikobakteeri-infektio on yleisin heikon hygieniatason maissa, yleisintä sen on päiväntasaajan kahden puolen. Parodontiitti on kuitenkin yleistä suomalaisessakin väestössä, jossa Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan 30–44-vuotiaiden keskuudessa iensairaudet olivat yleisiä niin naisilla (43 %) kuin miehillä (57 %).

Suomessa helikobakteeri-infektio on nykyisin yleisintä vanhemmissa ikäluokissa, jopa 70 %, kun taas vuoden 1990 jälkeen syntyneillä sitä esiintyy enää
10 %. Maahanmuuttajista helikobakteeria kantaa kuitenkin iästä riippumatta noin 70 %, mikä on syytä huomioida potilaita hoidettaessa.

H. pylori -infektio on useimmiten oireeton mutta johtaa edellä mainittuihin sairauksiin 10–20 %:lla ja nostaa syöpäriskin jopa 6-kertaiseksi (ks. terveysportti.fi). Suun terveydenhuollon piirissä tämä parodontiitin, helikobakteerin ja mahasyövän välinen yhteys on hyvä pitää mielessä.

Lue myös
Etsitkö näitä?