Post

TyöpaikkaKaiken ei tarvitse olla valmista tänään

7.9.2020Outi Hautamäki
mervi_gursoy
Kuva: Juha Korhonen

Turun hammaslääketieteen laitoksen varajohtaja Mervi Gürsoy vastaa opetuksesta yleisesti sekä osallistuu perus- ja jatko-opiskelijoiden parodontologian opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi hän tutkii työryhmänsä kanssa mm. raskauden vaikutuksia parodontiumiin ja suun anaerobibakteereihin. Hän vastasi palstan kysymyksiin 28.8.

Mitä ajattelit tänään töihin mennessäsi?
Flunssakausi on alkanut, mikä näkyy opiskelijoiden ja henkilökunnan lisääntyneinä poissaoloina koronatesteihin jonottamisineen ja testivastausodotuksineen. Poissaoloilmoituksiin vastaillessani nousi het-kellinen huoli heidän jaksamisestaan, jos koronapandemiasta aiheutuva poikkeustilanne jatkuu vielä pitkään.
Tutkimustoiminta hieman hiipui kevään koronasulun aikana, mutta tauon jälkeen erinäisiä projekteja olemme jälleen käynnistelemässä, jos koronatilanne ei merkittävästi muutu.

Kerro yksityiskohta, joka päivästä jäi mieleesi.
Päällimmäisenä mielessä ovat lukuisat tehtävät, oma ajankäyttö ja keskeneräisyyden sietäminen. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” -sanonta tarkoittaneekin näinä aikoina, että voit olla tyytyväinen, jos saat iltaan mennessä edes puolet päivän ”TO DO” -listan asioista hoidettua.

Mitä oivalsit?
Kaiken ei tarvitse olla valmista tänään. Hammaslääketieteen koulutusohjelmassa opitaan ja vahvistetaan moninaisia taitoja, joista on hyötyä kliinikkouran lisäksi myös muissa työnkuvissa. Esimerkiksi osaavana esimiehenä, johtajana, tutkijana tai opettajana toimimisessa ja työelämätaidoissa kehittymisessä edesauttavat mm. hyvä kliininen silmä, reflektoiva kuuntelutaito, tunneälykkyys, vahvat hartiat ja toisinaan ripaus onnea. Ja kuten hammaslääkärin työssä yleisesti, myös näissä työtehtävissä jatkuva oppiminen on välttämätöntä. Monia taitoja jo omaavana minullakin on siten vielä aikaa kasvaa ja kehittyä.

Mikä antoi virtaa työpäivääsi?
Esimieheltäni ja opetushoitajaltamme saamani positiivinen palaute, työyhteisömme yhteishenki ja hymyt opiskelijoiden kasvoilla.

Työpaikka-palstalla hammaslääkärit eri puolilta Suomea kertovat arjestaan.

Hammaslääkäri

  • Mervi Gürsoy
  • laitoksen varajohtaja, yliopistonlehtori, dosentti, HLT, EHL
  • valmistunut: 1999 (HLL)

Työpaikka

  • Turun yliopiston Hammaslääketieteen laitos
  • henkilökuntaa opetus- ja tutkimustehtävissä 70, joista kokoaikaisia 50
Lue myös
Etsitkö näitä?