Tiede

Pohjoismainen teemaHammaspulpan biologiaa

27.1.2023Leo Tjäderhane, Ellen Berggreen, Inge Fristad

Karieksen aiheuttamat komplikaatiot, hampaan voimakas kuluminen tai muu ulkoinen ärsytys voivat johtaa hammasytimen eli pulpan oireiseen tai oireettomaan inflammaatioon, jota seuraa pulpakudoksen osittainen tai etenevä hajoaminen ja kuolio. Sairaan pulpan asianmukaisella hoidolla pyritään säilyttämään hampaan vitaliteetti joko täydellisesti tai osittain, ja tällaista hoitoa voidaan siten pitää ”ehkäisevänä endodontiana”.

Dentiini-pulpakompleksin fysiologian ja patologian ymmärtäminen on oikean diagnoosin ja näin ollen oikean hoidon edellytys. Tässä katsauksessa kuvataan terveen pulpan perusrakenne ja fysiologia. Lisäksi käydään läpi tulehdusreaktioiden käynnistymisen ja etenemisen periaatteita pulpakavumissa ja juurikanavissa, jotka ovat tulehdusprosessin kannalta joustamaton ympäristö. Tämän ohella käsitellään kivun ja hypersensitiivisyyden mekanismeja sekä keinoja, joilla dentiini-pulpakompleksi voi reagoida toistuvaan tai persistoivaan, kipua aiheuttavaan ärsytykseen.

Pulpan tulehduksen hoitomuodot voivat vaihdella karieksen ekskavoinnista ja kaviteetin sulkemisesta sekä osittaisesta tai täydellisestä pulpotomiasta aina endodonttiseen hoitoon, ja niitä pohditaan tarkemmin tämän teeman muissa artikkeleissa, jotka käsittelevät diagnostiikkaa, vitaalin pulpan hoitoa ja kiireellistä hoitoa.


Kirjoittajat:

Leo Tjäderhane, professori
Helsingin yliopisto / Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala
leo.tjaderhane@helsinki.fi

Ellen Berggreen, Professor, PhD
The Department of Biomedicine, University of Bergen, Norway

Inge Fristad, Professor, PhD
Department of Clinical Dentistry, University of Bergen, Norway

Suom Hammaslääkäril 2023; 2: 24–30.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

 

Pulp Biology

Pulpal complications of caries, extensive wear or other external irritations may result in symptomatic or asymptomatic inflammation, followed by partial or progressing pulp tissue degradation and necrosis. Appropriate treatment of diseased pulp may aim to preserve the vitality of the pulp, either completely or partially, and can thus be regarded as “preventive endodontics”. Understanding of the physiology and pathology of dentin-pulp complex is a prerequisite for the proper diagnosis and is thus the correct choice of treatment.

This review describes the basic structure and physiology of a healthy dental pulp and the principles of the initiation and progression of inflammatory reactions in the low-compliance environment of the pulp chamber and root canals. The mechanisms of the pain and hypersensitivity, as well as the means that the dentin-pulp complex may react to a repeated or persistent pain-producing irritation, are also discussed.

The chosen treatment modalities may vary from caries excavation and cavity sealing, partial or complete pulpotomy to an endodontic treatment, and will be discussed in detail in other articles in this issue dealing with the diagnostics, vital pulp therapies and emergency treatments.

Lue myös
Etsitkö näitä?