Uutiset

TerveyskeskuksetEspoo tavoittelee hammashoitajia muuntokoulutuksella

16.9.2022Outi Hautamäki

Espoo yrittää helpottaa hammashoitajapulaa lähihoitajien muuntokoulutuksella. Harjoittelun järjestäminen kaupungin suun terveydenhuollossa mahdollistaa samalla pitkän ja tiiviin rekrytointiajan.

– Kiinnostusta muuntokoulutukseen tuntuu lähihoitajilla olevan. Moni opiskelija oli pitkään haaveillut hammashoitajan työstä ja miettinyt alan vaihtoa. Hammashoitajan työssä kiehtovat mm. ammatin monipuolisuus ja työajat, ja tärkeäksi on koettu myös se, että hammashoito on osa hoitotyötä, kertoo Espoon suun terveydenhuollon palvelupäällikkö, terveystieteiden maisteri Pauliina Juntunen.

Teoriaopetuksesta vastaa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, ja opintoihin kuuluva klinikkaopetus toteutetaan Espoon Samarian terveysasemalla. Lähihoitajan perusopinnot on opiskelijoilla jo valmiiksi suoritettuna, ja hammashoitajan opintosuunnitelmaa noudattava muuntokoulutus kestää noin 11 kuukautta. Ensimmäiset 22 opiskelijaa aloittivat tammikuussa.

Koulutuskuntayhtymä palkkasi muuntokoulutukseen päätoimiseksi opettajaksi suuhygienistin, jolla on myös opettajan pätevyys. Klinikkaopetuksessa opettajana toimii suuhygienisti ja kaksi avustavaa hammashoitajaa, jotka kaikki saatiin Espoon suun terveydenhuollon omista joukoista. Klinikkaopetuksessa opiskelijat tekevät harjoitustöitä kolmen hengen ryhmissä tiistaisi-iltaisin ja lisäksi yhden lauantain kuukaudessa.

Töihin jo harjoitteluaikana

Neljän työelämässä oppimisjakson, arkielellä harjoittelun, järjestäminen kaupungin suun terveydenhuollossa mahdollistaa pitkän ja tiiviin rekrytointiajan. Opiskelijoita voi palkata hammashoitajiksi jo neljännen harjoittelujakson aikana.

– Näemme harjoittelujaksojen aikana, millaisia tyyppejä opiskelijat ovat, miten he oppivat ja suoriutuvat hammashoitajan tehtävistä, miten yhteistyö muiden kanssa sujuu ja miten he reagoivat arjen haasteisiin.

Yhteistyö Omnian kanssa on toiminut erittäin hyvin.

– Kaupungin suun terveydenhuollolla on vastuu harjoittelupaikkojen järjestämisestä mutta myös riittävästi päätösvaltaa.

Espoon suun terveydenhuollolle koituu koulutuksesta myös kuluja.

– Avustajahammashoitajille maksetaan työajan palkka sekä 200 euron lisä. Katamme myös harjoitustöissä käytettävät materiaalit, välineet ja työvaatteet. Mutta siinäkin menetettäisiin paljon, jos jäisimme vain odottamaan valmiiden hammashoitajien ilmestyvän jostain, Juntunen toteaa.

Jatkossa harjoittelupaikat hajautetaan

Jatkoa koulutukselle on todennäköisesti luvassa, ja kehittämiskohteitakin on jo mielessä.

– Tällaista määrää harjoittelupaikkoja yhtaikaa ei kannata luvata yhden kaupungin toteutettavaksi. Jatkossa tulemme etsimään harjoittelupaikkoja muualtakin, kun ensi vuonna toimitaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Harjoittelujaksot sovitaan kalentereihin hyvissä ajoin.

Muuntokoulutuksesta valmistuvien rekrytoituminen ei kuitenkaan Juntusen mukaan ole välttämättä ihan varmaa.

– Opiskelijat ovat havahtuneet siihen, että heidän palkkatasonsa laskee lähihoitajan työaikalisien jäädessä pois. Ja voi olla, että osa kuitenkin lähtee johonkin muualle.

Pauliina Juntunen ihmettelee sitä, että pääkaupunkiseudulla lähihoitajien peruskoulutuksessa hammashoitajia koulutetaan vain Stadin ammattiopistossa, ja heitä valmistuu vuosittain vain noin sata. Samalla eläköityminen kiihtyy lähivuosina.

– Miten se voi olla mahdollista, että koulutetaan näin vähän, kun alueella on noin 1,2 miljoonaa asukasta.

Mitä suun terveyden­huollolta vaaditaanmuuntokoulutuksen toteutuksessa?

Yhteistyökumppanina ammattioppilaitos, jolla on Opetushallituksen lupa hammashoitajakoulutukseen
Klinikkaopetuksen tilat esimerkiksi kaupungin omasta hammashoitolasta
Klinikkaopetuksessa avustavat hammashoitajat ja heille maksettavat korvaukset
Yhteistyön ja harjoittelun mahdollistaja ja yhteyshenkilö, esimerkiksi palvelupäällikkö tai osastonhoitaja
Harjoittelupaikkojen järjestäminen ja pätevät, asiasta innostuneet ohjaajat harjoittelujaksoilla
Kulujen kattaminen harjoittelussa käytettävistä materiaaleista, välineistä ja työvaatteista

Lue myös
Etsitkö näitä?