Post

KoulutusErikoistumiskoulutuksen uudet valintaperusteet julkaistu

28.6.2019Nora Savanheimo

Lukuvuoden 2019–2020 erikoishammaslääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen valintaperusteet julkaistiin Helsingin yliopiston ammatillisen jatkokoulutuksen nettisivustolla 12.6.2019. Ne sisältävät tiedot mukana olevista koulutusohjelmista, aloituspaikoista, alkupisteytyksestä ja muista opiskelijaksi ottamisen kriteereistä. Valintaperusteet ovat kaikkien yliopistojen yhteiset, ja niitä on päivitetty kevään 2019 valintapilotin tulosten perusteella.

Syksyn hakuaika on 1.9.–13.9.2019, ja tulokset julkaistaan viimeistään 19.12.2019. Kevään hakuaika on 3.2.–14.2.2020, ja tulokset julkaistaan viimeistään 28.5.2020. Haku tapahtuu Opintopolku-portaalissa.

Hammaslääkärilehden painoon mennessä aloituspaikkamäärä oli saatavilla vain Helsingin yliopiston osalta, jossa syksyn ja kevään aikana tulee paikkoja hakuun kaikille hammaslääketieteen erikoisaloille. Lisäksi Helsingin yliopistoon voi hakea suu- ja leukakirurgian erikoislääkärikoulutukseen.

Koulutukseen hakeutuvalla pitää olla Suomessa suoritettu hammaslääketieteen tai lääketieteen lisensiaatin tutkinto tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto ja Valviran myöntämä oikeus harjoittaa hammaslääkärin tai lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (ei määräaikainen eikä rajoitettu eikä tiettyyn toimipaikkaan sidottu). Lisäksi erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutuvalla pitää olla vähintään kaksi vuotta työkokemusta kliinisissä hammaslääkärin tehtävissä laillistuksen jälkeen.

Haku tapahtuu alkupisteytyksen, motivaatiokirjeen, haastattelun ja koejakson perusteella. Alkupisteitä voi työkokemuksesta saada enintään 10 ja tieteellisestä kokemuksesta enintään 8. Lisäksi ensijaisuudesta saa 2 pistettä.

Hakija kirjoittaa motivaatiokirjeen jokaista valitsemaansa hakukohdetta varten. Hakukohteita voi olla enintään kolme. Erikoishammaslääkärikoulutukseen haettaessa voi saada myös enintään 4 pistettä koulutuskokemuksesta.

Haastattelut järjestetään yksilö-haastatteluina, joiden kesto on noin 30–45 minuuttia. Valintaperusteiden mukaan haastattelun avulla saadaan selville, onko hakijan käsitys alasta ja sillä työskentelystä realistinen. Haastattelu auttaa myös arvioimaan perustason vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä selvittämään hakijan motivaatiotekijöitä erikoistumiseen. Haastattelijoina toimivat yliopiston vastuuhenkilö hakukohteen alalta tai hänen valtuuttamansa yliopiston edustaja ja hänen vahvistamansa henkilöt, esimerkiksi palvelujärjestelmän edustajat kyseiseltä erva-alueelta. Maksimipisteet koko haastattelusta ovat
erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa 12 pistettä ja erikoislääkärikoulutuksen haussa 10 pistettä.

Haussa menestynyt hakija saa määräaikaisen 2 vuoden opinto-oikeuden, jonka aikana hän suorittaa 6 kuukauden mittaisen koejakson. Koejakson tavoitteena on arvioida erikoistujan soveltuvuus alalle. Hyväksytyn koejakson jälkeen henkilö saa lopullisen 6 vuoden opinto-oikeuden. Suu- ja leukakirurgian koulutusohjelmiin henkilö saa 10 vuoden opinto-oikeuden.

Opinto-oikeuden saatuaan jokainen erikoistuja vastaa itse siitä, että löytää soveltuvan koejaksopaikan sekä sen jälkeen loput erikoistumispaikat tiedekunnan hyväksymissä, laatukriteerit täyttävissä koulutuspaikoissa.

Lisätietoa löytyy yliopistojen ammatillisen jatkokoulutuksen nettisivustoilta sekä opintopolku.fi-portaalista.

Lue myös
Etsitkö näitä?