Post

KoulutusErikoistumiskoulutuksen kevään hakuaika alkaa

29.1.2020Nora Savanheimo

Kevään 2020 hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen alkaa 3.2. ja päättyy 14.2. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku-portaalin kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Opintopolusta löytyvät haettavana olevat alat.

Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto valitsevat opiskelijat erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen yhtenäisten perusteiden mukaisesti. Valintaperusteissa kerrotaan, mitä koulutukseen hakeutuvalta edellytetään. Lisäksi niissä kerrotaan, minkälaisesta työ- ja koulutuskokemuksesta voi saada alkupisteitä. Valintaperusteet löytyvät yliopistojen verkkosivuilta. Hakua ja valintaperusteita tullaan tarvittaessa kehittämään myöhemmin keväällä tehtävän kyselyn perusteella.

Syksyllä 2019 toteutetun erikoishammaslääkärikoulutuksen ensimmäisen valtakunnallisen haun tilastoihin voi tutustua tämän lehden sivuilla 30–31.

Myös muut erikoistumiskoulutuksen uudistukset etenevät

Valintamenettelyn lisäksi myös muut erikoistumiskoulutuksen uudistukset etenevät. Yliopistot ovat jakaneet uudistusvastuut ja palkanneet näitä edistämään koordinaattorit. Tampereen yliopiston vastuulla ovat haku- ja valintamenettelyn, koulutustarpeen ja opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen, Itä-Suomen yliopistolla koulutusväylien ja laadun arvioinnin kehittäminen, Oulun yliopistolla sähköisen seurantajärjestelmän, lokikirjan ja kuulustelun kehittäminen, Turun yliopistolla kouluttajien koulutus ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erityisasiat ja Turun sekä Helsingin yliopistolla erikoistumiskoulutuksen kehittäminen kohti osaamisperustaisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoistumiskoulutuksen asetusmuutoksesta on parhaillaan viimeisteltävänä. Esityksen mukaan uudessa asetuksessa säädettäisiin erikoisalojen koulutuksen vähimmäispituudesta, mikä mahdollistaisi koulutuksen arvioinnin osaamisperustaisesti nykyisen koulutuksen tarkan ajallisen pituuden määrittämisen sijaan. Yliopistot voisivat myös ottaa erikoisalakohtaisen kuulustelun sijaan käyttöön muita osaamisen arvioinnin
menetelmiä.

Erikoishammaslääkärikoulutuksesta vähintään yhdeksän kuukautta tulisi nykyiseen tapaan suorittaa terveyskeskuksessa. Lisäksi käytännön koulutusta tulisi erikoisalalle soveltuvin osin suorittaa erikoissairaanhoidossa yliopiston määrittelemällä tavalla. Asetusmuutoksen tavoitteena on joustavoittaa ja sujuvoittaa koulutusta.

Lue myös
Etsitkö näitä?