Post

VertaisarvioituEndodonttiset infektiot ja yleisterveys

12.3.2020Dan Sebring, Peter Jonasson, Kåre Buhlin, Henrik Lund, Thomas Kvist

Kroonisten suuinfektioiden ja yleisterveyden yhteys toisiinsa on kiinnostanut ihmisiä vuosikymmeniä. Karies ja parodontiitti ovat tavallisimmat suun patologiset tilat.

Huomio on enimmäkseen kiinnittynyt parodontiittiin ja yhteyteen, joka sillä mahdollisesti on eri systeemisairauksiin. Monet tutkimukset tukevat käsitystä parodontiitin yhteydestä esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin, aivoverenkiertohäiriöön ja diabetekseen. Endodonttista alkuperää olevien tulehdusten ja yleissairauksien yhteyttä ei ole tutkittu yhtä paljon.

Patogeneesin ja sijainnin erilaisuudesta huolimatta marginaalisella ja apikaalisella parodontiitilla on paljon yhteistä: bakteerikasvusto on samanlainen, ja molempiin liittyy veren tulehdussytokiinien lisääntyminen. Koska marginaalisen parodontiitin on osoitettu liittyvän eri systeemisairauksiin, on ajateltavissa, että sama pätee myös apikaaliseen parodontiittiin. Tähän mennessä on tutkittu lähinnä apikaalisen parodontiitin yhteyttä sydän- ja verisuonitauteihin sekä diabetekseen.

Tässä artikkelissa valaistaan teoreettisesti niitä mekanismeja, joilla endodonttiset tulehdukset saattavat vaikuttaa kardiovaskulaarisiin sairauksiin ja diabetekseen. Sen jälkeen käydään läpi kliinisten tutkimusten tuloksia.

Lisäksi käsitellään lyhyesti muita sairauksia, jotka saattavat liittyä endodonttisiin tulehduksiin.

Kliininen merkitys

Huolimatta siitä, että väestön hammasterveys on yhä parempi, maailmassa tehdään vuosittain suuret määrät juurihoitoja hammassäryn tai hammasytimessä esiintyvien tulehdusten tai infektioiden vuoksi. Endodonttisten sairauksien ja yleissairauksien –, kuten diabeteksen sekä sydän- ja verisuonitautien –, todetut yhteydet toisiinsa ovat heikkoja tai niiden olemassaolo on epävarmaa.

Hammaslääketieteellisestä näkökulmasta on tärkeää vähentää endodonttisia infektioita toimenpiteillä, jotka ehkäisevät kariesta ja hammasvaurioita, sekä toteuttamalla juurihoidot laadukkaasti silloin, kun niitä tarvitaan. Odontologiselta näkökannalta katsoen karieksen ja hammasvaurioiden ehkäisevät toimenpiteet ja juurihoitojen laadukas toteutus niitä tarvittaessa on hyvin motivoitua, jotta endodonttiset infektiot saadaan vähenemään.

On runsaasti tieteellistä näyttöä siitä, että terveet hampaat ja hyvä suun hygienia edistävät hyvää elämänlaatua. Se, auttaako endodonttisten infektioiden poissaolo vähentämään myös yleissairauksien riskiä, on toistaiseksi epävarmaa.

Kirjoittajat

Dan Sebring (1), DDS, forskarstud, avd för endodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg
dan.sebring@gu.se

Peter Jonasson (1), DDS, PhD, lektor, avd för endodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Kåre Buhlin (2), DDS, PhD, docent, avd för oral medicin, Karolinska Institutet, Stockholm

Henrik Lund (3), DDS, PhD, lektor, avd för oral maxillofacial radiologi, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Thomas Kvist (1), DDS, PhD, docent, avd för endodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

1) Avdelningen för endodonti, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.
2) Avdelningen för oral medicin, Karolinska institutet, Stockholm, Sverige.
3) Avdelningen för oral maxillofacial radiologi, Institutionen för Odontologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige.

Käännös: Laura Koskela

Suom Hammaslääkäril 2020; 4: 32-39
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Endodontic infections and general health

The current state of knowledge indicates a relatively weak relationship between endodontic infections and inflammatory conditions and systemic diseases.The possible biologic mechanisms include the spread of bacteria and endotoxins, as well as the production of inflammatory mediators leading to an increased systemic inflammatory burden.

Up till now the most extensively studied associations are the ones to cardiovascular disease and diabetes. However, whether observed relationships are causal is highly uncertain. The issue is undoubtedly complex and the multifactorial nature of the conditions increases the risk of confounding factors.

Despite a general improvement in oral health, the need for endodontic treatment remains high. Root canal treatments alleviate many patients from pain and allow a long-term retention of compromised teeth.

Further improved prevention of caries and increased quality of endodontic treatment, when such is still necessary, would reduce the number of patients with infections and inflammatory conditions in the pulp and periradicular tissues. A great deal of suffering could be avoided and resources could be saved.

Whether less caries and less endodontic infections would also improve the general health remains unclear.

More research efforts are needed for conclusions to be reliably drawn on the connections between endodontic infections and systemic diseases.

Lue myös
Etsitkö näitä?