Post

VertaisarvioituAmelogenesis imperfectaa sairastavien lasten ja nuorten hammasproteettinen hoito – onko se mahdollista?

22.2.2019Gunilla Pousette Lundgren, Göran Dahllöf

Hammasproteettista hoitoa keraamisilla rakenteilla on aikaisemmin tehty lähinnä aikuispotilaille. Vaikeaa hammaskiilteen kehityshäiriötä sairastaville nuorille pysyvien hoitoratkaisujen puuttuminen on aiheuttanut paljon kärsimystä. Toistuvat tilapäiset hoitoratkaisut aiheuttavat myös turhautumista hoitohenkilökunnassa ja nostavat hoidon kustannuksia.

Hammaskiilteen kehityshäiriötä sairastavat potilaat kokevat pysyvämpien hoitoratkaisujen odottamisen hyvin hankalaksi. Olemme yrittäneet ratkoa näitä ongelmia käyttämällä uusia keraamisia materiaaleja, jotka ovat kestäviä myös ohuissa rakenteissa.

Kuvailemme vaikeaan hammaskiilteen häiriöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja.

Suositetusta hoidosta tehdyn retrospektiivisen arvion, keraamisista kruunuista tehdyn satunnaistetun kliinisen tutkimuksen (RCT), suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun sekä hammashoitopelkoon ja hammashoitoon suhtautumiseen liittyvien tutkimusten sekä potilaan tilan kartoittamiseksi tehtyjen haastattelujen pohjalta olemme pitkäaikaisseurannassa päätyneet lopputulokseen, että varhaista proteettista hoitoa keraamisilla kruunuilla voidaan suositella nuorten pysyvään purentaan.

California Dental Associationin (CDA) laatukriteereillä survival ja success saatiin hyvät tulokset. Sivuvaikutukset olivat vähäiset, eikä yhtään irronnutta kruunua havaittu.

Kiinteä proteettinen hoito keraamisilla kruunuilla on mahdollista ja suositeltavaa nuorille potilaille jo murrosiässä.

Kliininen merkitys

Hammasproteettista hoitoa keraamisilla rakenteilla on aikaisemmin tehty lähinnä aikuispotilaille. Vaikeaa hammaskiilteen kehityshäiriötä sairastaville nuorille tehdystä pysyvästä proteettisesta hoidosta ei ole ollut riittävää näyttöä, mikä on aiheuttanut paljon kärsimystä potilaille, turhautumista hoitaville hammaslääkäreille ja suuria kustannuksia väliaikaisisten hoitoratkaisujen vuoksi.

Suositetusta hoidosta tehty retrospektiivinen arvio, keraamisista kruunuista tehty satunnaistettu kliininen tutkimus, suunterveyteen liittyvään elämänlaatuun sekä hammashoitopelkoon ja hammashoitoon suhtautumiseen liittyvät tutkimukset sekä potilaan tilan kartoittamiseksi tehdyt haastattelut osoittavat, että keraamista kruunutushoitoa voidaan suositella hammaskiilteen kehityshäiriötä sairastavien nuorten pysyvään purentaan.

Kirjoittajat

Gunilla Pousette Lundgren, DDS, PhD
Institutionen för odontologi, Avdelningen för Ortodonti och Pedodonti, Karolinska Institutet
Avdelningen för Pedodonti, Eastmaninstitutet, Stockholm
gunilla.pousette-lundgren@ki.se

Göran Dahllöf, Professor
Institutionen för odontologi, Avdelningen för Ortodonti och Pedodonti, Karolinska Institutet, Stockholm

Käännös: Laura Koskela

Suom Hammaslääkäril 2019; 2: 22-28
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Prosthetic restorations in children and teenagers with amelogenesis imperfecta – is it possible?

Ceramic prosthetic treatment has been reserved for the adult population. The lack of a permanent therapy with longevity during adolescence for patients with severe enamel disturbances has caused suffering for patients, frustration for treating dentists and high costs for temporary dental care. Patients with amelogenesis imperfecta (AI) have documented severe problems while waiting for permanent therapy.

We have used new ceramic materials that provide good strength, even in thin structures, to try to solve the patient’s problems. Our studies involving a retrospective evaluation of recommended care, a randomized clinical study (RCT) of ceramic crown therapy in adolescence, studies on oral health related to the quality of life, dental fear, dental beliefs and qualitative studies have shown that early prosthetic therapy with ceramic crowns can be recommended in the young permanent dentition. Few side effects were seen and no crowns became loose.

Lue myös
Etsitkö näitä?