Ihmiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetValtiolle saatiin sopimus

27.3.2023Anu Tilander

Valtion uusi virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025. Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi inflaation aiheuttaman ostovoiman heikentymisen.

Vuonna 2023 palkat nousevat 3,5 prosentin yleiskorotuksella 1. toukokuuta. Lisäksi huhtikuussa maksetaan kertaerä, jonka suuruus on 12,2 prosenttia kuukausipalkkauksesta, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Vuonna 2024 palkat nousevat 2 prosentin yleiskorotuksella 1. maaliskuuta, ja lisäksi on paikallisesti toteutettava 0,5 prosentin virastoerä.

Sopimukseen sisältyy myös tekstimuutoksia, jotka parantavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä tasa-arvoa. Molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on jatkossa 32 arkipäivää. Lisäksi kehitettiin sopimuksen työaikamääräyksiä.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Valtion työmarkkinalaitos saavuttivat neuvottelutuloksen 22. helmikuuta, ja osapuolten hallinnot hyväksyivät sopimuksen seuraavana päivänä.
Hammaslääkäreitä työskentelee valtiolla esimerkiksi ministeriöissä, puolustusvoimissa, valtion sairaaloissa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja aluehallintovirastoissa.

Valtion virka- ja työehtosopimuksesta neuvottelevat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ammattiliitto Pro ja Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ja työnantajaa edustava Valtion työmarkkinalaitos. Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö on JUKOn jäsenyhdistys. Valtiolla työskentelee yhteensä noin 80 000 palkansaajaa.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?