Tiede

VäitösNaissukuhormoni estradiolin vaikutus suun Prevotella intermedia -bakteerien kasvuun ja taudinaiheuttamiskykyyn

22.4.2020Dareen Fteita

Prevotella intermedia -bakteeriryhmän lajit (P. intermedia, P. nigrescens, P.  pallens ja P. aurantiaca) ovat gramnegatiivisia anaerobisia bakteereita, joita esiintyy ihmisillä pääasiassa suuontelossa.

Aiemmissa tutkimuksissa P. intermedia ja P. nigrescens (P. intermedia sensu lato) on liitetty raskaudenaikaisiin, raskausgingiviitille altistaviin muutoksiin subgingivaalisessa mikrobistossa. Näille bakteereille on ominaista kyky hyödyntää kasvussaan kahta tärkeää naissukupuolihormonia: estrogeenia ja progesteronia.

Tämän väitöskirjatyön hypoteesina oli, että estrogeeneihin kuuluva estradioli vaikuttaa P. intermedia -ryhmän bakteerien kasvuun ja patogeenisuuteen. Tutkimuksen tavoitteina olikin selvittää estradiolin vaikutusta näiden neljän bakteerilajin kasvuun, kykyyn muodostaa biofilmiä sekä niiden proteolyyttiseen entsyymiaktiivisuuteen. Lisäksi tutkittiin estradiolin vaikutusta puolustusvasteeseen P. intermedia -ryhmän bakteereja vastaan mittaamalla ikenen keratinosyyttisolulinjan sytokiinivastetta. Tutkimuksessa arvioitiin myös bakteerien quorum sensing (QS) -molekyylien merkitystä entsyymi- ja biofilmi-inhibiittoreina.

Työssä käytettiin viittä kliinistä ja neljää referenssikantaa: P. intermedia ATCC 25611T ja AHN 8290; P. nigrescens ATCC 33563T ja AHN 8293; P. pallens NCTC 13042T ja AHN 9283 sekä P. aurantiaca AHN 37505, AHN 37552 ja CCUG 57723. Koaggregaatiomäärityksissä mukana oli yksi Fusobacterium nucleatum -kanta (ATCC 25586T). Bakteerien kasvua, koaggregoitumista, biofilmin muodostumista sekä proteiini- ja polysakkaridimääriä mitattiin pesäkelaskennalla, spektrofotometrialla sekä Bradford- ja fenoli-rikkihappomenetelmillä. Niiden entsyymiaktiivisuuksia määritettiin fluorometrisillä menetelmillä ja zymografialla, kun taas sytokiinivasteet analysoitiin Luminex-multiplex-immunomäärityksellä.

Tutkimus osoitti, että estradiolilla on merkittävä vaikutus biofilmissä esiintyvien P. intermedia -ryhmän bakteerien taudinaiheuttamiskykyyn määrästä, lajista ja kannasta riippuen. Lisäksi osoittautui, että QS-molekyylejä voidaan pitää lupaavana hoitokohteena suun kroonisissa sairauksissa, kuten raskauteen liittyvässä ientulehduksessa.

Väitökseen johtaneet tutkimukset tehtiin Turun yliopistossa.

Impact of estradiol and quorum sensing on biofilm-related virulence of the Prevotella intermedia group

Dareen Fteita, DDS, MSc, PhD

VASTAVÄITTÄJÄ
Rory Watt, apulaisprofessori
University of Hong Kong, Kiina

KUSTOS
Eija Könönen, professori
Turun yliopisto

ESITARKASTAJAT
Gilad Bacrach, professori
The Hebrew University, Israel

Tϋlay Yucel-Lindberg,
apulaisprofessori
Karoliininen instituutti, Ruotsi

OHJAAJAT
Eija Könönen, professori
Turun yliopisto

Ulvi Gürsoy, dosentti
Turun yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8010-9

Lue myös
Etsitkö näitä?