Tiede

VäitösHuono suuhygienia voi altistaa autoimmuunisairauksille

19.2.2021Anna Julkunen-Iivari

Tässä tutkimussarjassa selvitettiin, onko parodontiitilla yhteyttä autoimmuunisairauksiin, kuinka tupakkatuotteiden käyttö vaikuttaa iensairauksiin ja assosioituuko tupakkatuotteiden käyttö koulutustasoon tai kuolleisuuteen. Lisäksi kartoitettiin, minkälaisia eroavaisuuksia parodontiitin ja kroonisen poskiontelotulehduksen röntgendiagnostiikassa esiintyy koulutustaustaltaan erilaisten lääkärien välillä.

Väitöskirjan osatyöt I ja II perustuvat 30 vuotta kestäneeseen seurantatutkimukseen, johon osallistui 1 676 satunnaisotannalla valittua ruotsalaista. Osallistujille tehtiin vuonna 1985 suunterveyden tutkimus, jonka yhtey­dessä kirjattiin ylös mahdollinen tupakkatuotteiden käyttö. Osallistujilla, joilla oli autoimmuunisairaus tai joilla diagnosoitiin sellainen seuranta-aikana, oli lähtötilanteessa keskimäärin korkeampi plakki-indeksi verrattuna muihin osallistujiin (≥ mediaani 35 (70 %) vs. < mediaani 872 (54 %); ­p = 0,030). Tupakkatuotteiden (nuuskan ja savukkeiden) käyttö taas oli yhteydessä suurempiin plakki-, hammaskivi- ja BOP-indekseihin, syventyneisiin ientaskuihin (≥ 5 mm) sekä hammaspuutoksiin (p < 0,001). Tupakkatuotteiden käyttäjät olivat vähemmän koulutettuja kuin ei-käyttäjät (p < 0,001). Tässä tutkimuksessa tupakkatuotteiden käyttö ei kuitenkaan ollut tilastollisesti yhteydessä ennenaikaiseen kuolemaan.

Väitöskirjan osatyössä III neljä eritaustaista lääkäriä (hammaslääketieteen kandidaatti, suuradiologi, KNK-radiologi sekä KNK-lääkäri) tulkitsi 59 potilaan PTG- ja TT-kuvia HUS:n tietokannasta. Kuvista etsittiin patologisia muutoksia. Neljännessä osatyössä kolme lääkäriä (KNK-radiologi, KNK-kirurgi ja erikoistuva KNK-lääkäri) tulkitsi TAYS:n tietokannasta 57:n kroonista sivuontelotulehdusta sairastavan potilaan TT-kuvia. Näistä kuvista tulkittiin anatomisia rakenteita. Kun muiden tulkitsijoiden havaintoja verrattiin osatyössä III suuradiologin havaintoihin, yhteneväisyys vaihteli yleisesti ottaen huonosta kohtalaiseen. Osatyössä IV havainnoitsijoiden välinen yhteneväisyys osoittautui kohtalaiseksi.

Väitöstutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että henkilölle, jolla on huonoa suuhygieniaa kuvaava korkea plakki-indeksi, kehittyy todennäköisemmin autoimmuunisairaus pitkällä aikavälillä. Tupakkatuotteita käyttävillä on matalampi koulutustaso kuin ei-käyttäjillä, ja on selvää, että näiden tuotteiden käyttö altistaa iensairauksille. Tupakkatuotteiden käyttö ei kuitenkaan välttämättä ole yhteydessä ennenaikaiseen kuolemaan.

Röntgenkuvien tulkinnassa esiintyy runsaasti tulkitsijakohtaista vaihtelua, kun havainnoidaan alveoliluukatoa ja periapikaalista luukatoa tai tarkastellaan nenän sivuonteloiden anatomisia rakenteita. Tästä syystä moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio ennen lopullista hoitopäätöstä on suositeltavaa.

Väitökseen johtaneet tutkimukset on tehty Helsingin yliopistossa.

Association of periodontitis and tobacco use with autoimmune diseases and its radiologic diagnostic challenges with chronic rhinosinusitis

Anna Julkunen-Iivari
HLL (väit.)


VASTAVÄITTÄJÄ 

Päivi Mäntylä, professori
Itä-Suomen yliopisto

KUSTOS

Timo Sorsa, professori

Helsingin yliopisto

ESITARKASTAJAT
Sisko Huumonen, professori
Itä-Suomen yliopisto

Merja Laine, dosentti
Helsingin yliopisto

OHJAAJAT
Jukka H. Meurman, professori
Sanna Toppila-Salmi, dosentti
Anna Maria Heikkinen, dosentti
Helsingin yliopisto

Verkkojulkaisun osoite: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/323625

Lue myös
Etsitkö näitä?