Tiede

VertaisarvioituUusia näkökulmia parodontiitin diagnostiikkaan ja hoitoon

4.3.2022Ulvi Kahraman Gürsoy, Georgios Belibasakis, Daniel Belstrøm, Timo Sorsa, Anne Isine Bolstad

Parodontiitti on hampaan kiinnityskudosten krooninen tulehdussairaus, joka aiheuttaa hammasta ympäröivän alveoliluun tuhoutumista. Sairastumisikä ja sairauden etenemisnopeus vaihtelevat perinnöllisten ja hankinnaisten riskitekijöiden sekä suuhygienian mukaan.

Suhteellisen hitaasti etenevät parodontiitin muodot diagnosoidaan yleensä 20–40 vuoden iässä, mutta aggressiivista muotoa (poski-/etuhampaisiin paikallistunutta nopeasti etenevää parodontiittia) todetaan erityisesti nuorilla. Parodontiitti etenee oireettomasti, minkä vuoksi sairauden ensimmäiset vaiheet ovat alidiagnosoituja.

Kehittyneen teknologian ansiosta parodontaalisairauden aiheuttamat kudosmuutokset on nykyään mahdollista todeta jo varhaisessa vaiheessa. Noninvasiivisesti otettavista näytteistä voidaan mitata isäntä- tai bakteeriperäisten proteiinien eli parodontaalisten merkkiaineiden (ns. biomarkkerien) pitoisuudet.
Tässä artikkelissa käydään läpi olemassa olevaa näyttöä parodontiumin infektioon ja inflammaatioon yhdistettyjen proteiinien kliinisestä käytöstä biomarkkereina. Lisäksi käsitellään molekyylimarkkereita, joihin parodontiitin hoito voi kohdistua.

Kirjoittajat:

Ulvi Kahraman Gürsoy, associate professor 1

Georgios Belibasakis, professor 2

Daniel Belstrøm, associate professor 3

Timo Sorsa, professor 2, 4

Anne Isine Bolstad, professor 5

1 Department of Periodontology, Institute of Dentistry, University of Turku, Turku, Finland
2 Division of Oral Diseases, Department of Dental Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
3 Section for Clinical Oral Microbiology, Periodontology, Department of Odontology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen, DK-2200 Copenhagen, Denmark
4 Department of Oral and Maxillofacial Diseases, University of Helsinki and Helsinki University Hospital, Helsinki, Finland
5 Department of Clinical Dentistry, Faculty of Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway

Suom Hammaslääkäril 2022; 3: 36–42.
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

New perspectives in the diagnosis and treatment of periodontitis

eriodontitis is a chronic inflammatory disease of tooth-supporting tissues characterized by the breakdown of the periodontal attachment and alveolar bone. The onset age and the progression rate of the disease vary depending on the presence of inherited and acquired risk factors and oral hygiene measures. The relatively slow-progressing forms of periodontitis are usually diagnosed during the third to fourth decades of life, while aggressive forms of the disease may be detected in young adults. Periodontitis proceeds in an asymptomatic pattern, meaning that initial stages of the disease are relatively underdiagnosed. Today, with the improvements in technology, it is possible to detect sub-clinical changes in the periodontal tissues by measuring the levels of non-invasively collected host- or bacteria-originated proteins, i.e. periodontal biomarkers. The present narrative review aims to present the current evidence of the clinical use of infection- and inflammation-related proteins as biomarkers. The molecular markers that can be targeted in periodontal disease treatment will also be discussed.

Lue myös
Etsitkö näitä?