Post

Oma järjestöUusi sote-sopimus ei vaikuta hammaslääkäreihin

16.9.2021Lotta Lax

Kunta-alan uusi sote-sopimus tuli voimaan syyskuun alussa. Sen piiriin kuuluvat kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hammaslääkäreitä, lääkäreitä ja eläinlääkäreitä lukuun ottamatta. Sote-sopimukseen siirretään syyskuussa noin 180 000 palkansaajaa kuntien virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES).

Hammaslääkärien, lääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdot määräytyvät edelleen Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan siltä osin kuin mitä Lääkärisopimuksessa on sovittu. Myös amanuenssien palvelussuhteen ehdot pysyvät entisinä.

Sote-sopimus, kuten muutkin kunta-alan sopimukset, on voimassa 28.2.2022 saakka. Syyskuussa voimaantuleva sopimus muodostuu allekirjoituspöytäkirjasta, yleisestä osasta sekä palkkaus- ja työaikamääräyksistä. Sote-sopimuksen määräykset vastaavat pääosin sisällöltään KVTES:n vastaavia määräyksiä. Lisäksi sopimuksessa on lueteltu ne KVTES:n määräykset, joita sovelletaan myös sote-sopimuksen piirissä oleviin.
SOTE-sopimuksen neuvotteluosapuolia ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Lue myös
Etsitkö näitä?