Uutiset

Suunterveys ja yleisterveysUusi ikääntyneiden ruokasuositus huomioi suunterveyden laajasti

22.4.2020Outi Hautamäki

Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus on uusi valtakunnallinen laatusuositus, jolla edistetään ja tuetaan ikääntyneiden ravitsemusta ja ohjataan ikääntyneiden tarpeisiin perustuvien ruokapalvelujen järjestämistä. Uusi suositus kertoo kattavasti myös suunterveydestä ja sen merkityksestä sekä ravitsemuksen vaikutuksista ikääntyneiden suunterveyteen.

Suosituksessa kuvataan terveyttä edistävä ruokavalio, joka sopii kaikille ikääntyneille omien ruokavalintojen perustaksi. Suosituksen mukainen syöminen turvaa hyvän ravitsemustilan ylläpitämistä ja edistää näin terveyttä, fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sosiaalista hyvinvointia ja elämänlaatua.

Suosituksessa on ohjeet ikääntyneiden ravitsemustilan määrittämiseen, sen seurantaan ja yksilöllisen ravitsemushoidon toteuttamiseen. Lisäksi kerrotaan ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä ja kuvataan hyviä käytäntöjä palvelujen kehittämiseen.

Suosituksen suunterveyssisällöistä vastaavat professorit Päivi Mäntylä ja Liisa Suominen Itä-Suomen yliopistosta.

– On hienoa, että suunterveys on nyt otettu mukaan merkittävänä ikääntyneiden hyvinvoinnin osa-alueena. Kerromme suosituksessa ikääntyneiden yleisimmistä suunsairauksista, niiden vaikutuksista syömiseen ja ravitsemukseen sekä ravitsemuksen merkityksestä suunterveydelle, toteaa Päivi Mäntylä.

– Tärkeitä ovat myös maininnat siitä, että yksilöidyt ohjeet suun, hampaiston ja hammasproteesien päivittäisestä omahoidosta / avustetusta omahoidosta kuuluvat jokaisen ikääntyneen palvelusuunnitelmaan ja että säännölliset suun tutkimukset ja proteesien tarkistukset kuuluvat kaikille iäkkäille, Liisa Suominen lisää.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama suositus on tarkoitettu ikääntyneiden hoito-, hoiva- ja ruokapalveluista päättäville, niistä vastaaville ja niitä kilpailuttaville, koti- ja ympärivuorokautisen hoidon ja ruokapalvelujen henkilöstölle sekä ikääntyneille itselleen ja omaishoitajaperheille. Suositus soveltuu myös oppikirjaksi alan opiskelijoille.

Uusi Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus julkaistiin 31.3. Tutustu suositukseen http://www.julkari.fi/handle/10024/139415.

Lue myös
Etsitkö näitä?