Uutiset

TiedeuutinenUusi DPI-indeksi huomioi kokonaistilanteen

2.1.2023Annika Nissinen
DPI-mittarin vahvuutena on kokonaistilanteen huomioiminen. Se on myös hyvä apu potilaan kanssa keskusteltaessa, muistuttaa HLT, EHL Päivi Siukosaari. (Kuva: Ismo Henttonen)

Dental Practicality Index (DPI) on yksi uusimmista numeerisista mittareista, jonka tavoitteena on auttaa arvioimaan juurihoidettavan hampaan ennustetta kokonaisvaltaisemmin. Tutkimusten mukaan DPI-mittari arvioi hyvin hoidon haasteellisuutta ja tuki hoitolinjan valintaa.

Juurihoidon ennusteeseen vaikuttaa moni tekijä, ja vaikeusasteen lisäksi arvioinnissa tarvitaan kokonaiskuva potilaan tilanteesta: Mikä on potilaan sitoutuminen, omahoito ja yleisterveys? Mikä on karieksen ja parodontiumin tilanne? Pystytäänkö hoidettava hammas restauroimaan adekvaatisti? Indeksi auttaa muistamaan eri osatekijät, jotka tulisi huomioida.

DPI-arvo perustuu neljän osatekijän pisteytykseen: koronaalisen, parodontaalisen ja endodonttisen hoidon tarpeen arvioon sekä lisäksi holistisemmin koko hampaiston ja yleisterveyden tekijöiden pistetykseen arvoilla nollasta (ei hoidon tarvetta) kuuteen (hoidon tekeminen ei ole järkevää tai mahdollista). Esimerkiksi neljännessä kategoriassa immunosupressiivinen lääkitys antaa yhden pisteen ja potilaasta johtuvat tekijät, kuten huono suuhygienia tai korkea kariesaktiivisuus, kaksi pistettä. Indeksi ei ole kiveen hakattu, vaan hoidon arvio voi muuttua hoidon aloittamisen jälkeen. Esimerkiksi voidaan joutua odottamaan potilaan vastetta parodontologiseen hoitoon tai aloittaa juurihoito, jotta nähtäisiin, ovatko kaikki kanavat hoidettavissa kärkeen asti.

– Arviot ovat myös tekijäkohtaisia: mikä yhdelle on helppoa, on toiselle vaikeaa. Pisteytys riippuu myös vastaanoton varustelutasosta, toteaa EHL Päivi Siukosaari.

Yhteispisteillä 1–2 hoito on yleensä selkeää ja ennuste hyvä. Kun arvo on suurempi kuin neljä, hammas ei toimi enää esimerkiksi sillan tukihampaana. Kun arvoksi tulee kuusi tai enemmän, hampaan hoito on haastavaa ja hoidon järkevyyttä kannatta miettiä yhdessä potilaan kanssa

– Jos yhdessäkin kategoriassa tulee arvoksi kaksi, kannattaa usein konsultoida erikoishammaslääkäriä.

Tutkimukset ovat osoittaneet DPI-indeksin auttavan vaikeusasteen ja juurihoidon ennusteen arvioinnissa. Tutkimuksen mukaan DPI-arvon ollessa alle kolme paranemisprosentti oli
98 %. Jos arvo oli yli kuusi, puolet hoidoista onnistui ja puolet epäonnistui.

– DPI-indeksille kuusi on kriittinen raja, jonka jälkeen kannattaa vakavasti harkita hampaan poistoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hammas on pakko poistaa, sillä komplisoivia tekijöitä on paljon.

Tutkittaessa opiskelijoiden kykyä arvioida hoidon vaikeusastetta havaittiin, että DPI-koulutuksen jälkeen arviointitulokset paranivat merkittävästi. Systemaattinen hoidon läpikäyminen paransi ennusteen arviointia ja antoi työkaluja potilaan kanssa kommunikointiin.

Siukosaari kehottaa aina miettimään paitsi yksittäisen hampaan tilannetta myös potilasta sen ympärillä. DPI-indeksiin perustuva systemaattinen arvio tukee osaltaan paitsi hoitosuunnitelman tekoa myös kommunikointia erikoishammaslääkärin ja potilaan kanssa.

– Potilaan omat odotukset on huomioitava, mutta samalla hänelle on osattava kertoa riskeistä.

Lähde: HLT, EHL Päivi Siukosaaren luento The Dental Practicality Index (DPI) – uusi indeksi hoidontarpeen arvioinnin ja hoitosuunnitelman teon avuksi. Hammaslääkäripäivät 10.11.2022.
Lue lisää aiheesta: Dawood A, Patel S. The Dental Practicality Index – assessing the restorability of teeth. Br Dent J 2017 May 26; 222(10): 755–758. doi: 10.1038/sj.bdj.2017.447.

Lue myös
Etsitkö näitä?