Post

PääkirjoitusUsko tulevaan on vahva – hyvä tästä tulee

12.11.2019

Hammaslääkäriliiton hallitus valitsi kokouksessaan 25.10.2019 liitolle uuden toiminnanjohtajan, terveydenhuollon erikoishammaslääkäri Henna Virtomaan (lue myös haastattelu sivulta 12). Valintaprosessi oli pitkä ja perusteellinen. Uutta toiminnanjohtajaa haettiin sekä avoimella että suoralla haulla. Valinnassa apuna käytimme rekrytoinnin asiantuntijayritystä, ja arvokkaan lisän toi toimiston henkilökunnan edustus prosessissa. Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen.

Henna Virtomaan valinta on jatkumoa Hammaslääkäriliiton viime vuonna aloittamalle strategiatyölle ja sitä seuraavalle toiminnan uudelleen organisoinnille. Nykyinen strategiamme päättyy kuluvaan vuoteen, keväällä 2019 liiton valtuusto hyväksyi uuden. Tulevassa strategiassa olemme lähteneet pohtimaan muuttuvaa toimintakenttäämme ja sitä kautta toimintaamme voimakkaasti jäsenten näkökulmasta. Prosessin aikana kävimme läpi erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta, pohdimme mihin olemme menossa ja mihin toivomme pääsevämme.

Tulemme ottamaan, jos mahdollista, entistäkin aktiivisempaa roolia edunvalvonnassa. Reaktiivisuus ei riitä, ennakoivan toiminnan pitää olla jokaisen liiton toimihenkilön oikeus ja mahdollisuus, ja jotta se onnistuisi, toiminnan tulee olla asiantuntijan näkökulmasta selkeää ja suunnan kirkas. Uuden missiomme sanoin, Hammaslääkäriliiton tarkoituksena on auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeä terve suu on – ja toimivat sen mukaisesti.

Hammaslääkäreitä yhdistää professio ja työ potilaan parhaaksi. Olemme yksi yhtenäinen ammattikunta, jonka etuja Hammaslääkäriliitto ajaa. Olemme silti kaikki erilaisia ja teemme työtämme erilaisissa olosuhteissa. Siksi liiton tulee tunnistaa jäsentensä erilaiset tarpeet ja kohdistaa edunvalvontaa oikealla tavalla. Omalla pienellä vastaanotollaan yrittäjänä toimiva hammaslääkäri tarvitsee erilaista tukea kuin ison terveyskeskuksen tai ison yksityisen yrityksen palveluksessa työskentelevä kollega – jokaiselle apu tarjotaan.

Toimiston työn kehittämisen ohessa olemme lähteneet kartoittamaan Hammaslääkäriliiton vaikuttamisen keinoja. Yksi esimerkki siitä on yksityisen sektorin edunvalvonnan strategiatyön käynnistäminen. Kun toimintakenttä on vuosien kuluessa muuttunut, eikä raja julkisen ja yksityisen sektorin välillä enää ole yksiselitteisen selkeä, tarvitaan uudenlaista strategista ajattelua. Nykytilanteen ymmärrys ja näkemys siitä, mihin se johtaa, on tärkeää. Kaikkien Hammaslääkäriliiton jäsenryhmien edunvalvonnan kokonaisuudet tullaan käymään läpi, työ ei lopu kesken.

Liiton toimistolla ja ammattikunnan keskuudessa toiminnanjohtajan vaihtuminen on iso asia, varsinkin, kun tehtävästä eläkkeelle siirtyvä Matti Pöyry on ollut toimessa parikymmentä vuotta, ja kaikki hänet tuntevat. Henna Virtomaa tulee kuitenkin aivan varmasti ottamaan toiminnanjohtajan työn haltuun, omalla persoonallaan ja omalla otteellaan.

Liiton toimistossa henkilökunnan vaihtuvuus on vuosien mittaan ollut varsin vähäistä, mutta tämän vuoden aikana on toiminnanjohtajavaihdoksen lisäksi muitakin muutoksia tapahtunut ja ensi vuoden aikana tulee tapahtumaan – siksikin toiminnan uudelleen organisointi on hyvin ajankohtaista. Puheenjohtajan näkökulmasta vuosi on ollut hektinen ja muutoksia on ollut paljon.

Katse on koko ajan ollut tulevaisuudessa, ja usko tulevaan on vahva. Käyttämäni lausahdus – optimisti kun olen – sopii tähän hyvin, eli lyhyesti sanottuna: hyvä tästä tulee.

Lue myös
Etsitkö näitä?