Uutiset

Juuri nytToimenpidepalkkiot – mitä, missä, milloin?

10.12.2021Nora Savanheimo
Nora Savanheimo. (Kuva: Kimmo Brandt)

Tällä hetkellä neuvottelemme viimeisestä kunnallisesta Lääkärisopimuksesta. Toimenpidepalkkiot ovat osa Lääkärisopimuksen mukaista palkkaa sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa työskentelevillä hammaslääkäreillä. Säännölliseltä työajalta maksetut toimenpidepalkkiot ovat terveyskeskuksissa keskimäärin noin neljäsosa säännöllisen työajan ansioista.

Aika ajoin toimenpidepalkkiot herättävät vilkasta keskustelua, ja järjestelmän kehittämiseksi esitetään monenlaisia toiveita. Lisäksi tietojärjestelmiin liittyvät haasteet ja koronapandemia ovat havahduttaneet keskusteluun järjestelmän haavoittuvuudesta. Toimenpidepalkkiojärjestelmä ei onneksi ole vastaus kaikkeen palkitsemiseen – käytössä on myös muita palkanosia. Palkkausjärjestelmän kehittäminen kokonaisuudessaan onkin neuvottelujen kohteena.

Missä nyt mennään? Olemme Lääkärisopimuksessa sopineet neuvottelevamme Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT:n kanssa suoritepalkkausjärjestelmän uudistamisesta erityisesti terveyskeskushammaslääkärien osalta. Osapuolet ovat sopimuskauden aikana kokoontuneet säännöllisesti ja kuulleet asiantuntijoita. Keväällä 2021 kunnista on kerätty tietoa maksetuista toimenpidepalkkioista neuvottelujen perustaksi. Tiedämme jo nyt, että alkuvuodesta 2022 neuvottelupöydällä on ainakin sekä rakastettu että parjattu välivuoden palkkio. Jokainen toimenpidepalkkio on aikansa lapsi, ja suun terveydenhuollon kehittyessä on tarpeen aika ajoin arvioida eri palkkioiden tarkoituksenmukaisuutta.

Jäsenistön näkemykset tuovat suunnan uudistuksille. Hammaslääkäriliitto kysyi kevään 2021 Työmarkkinatutkimuksen yhteydessä terveyskeskuksessa ja sairaaloissa työskenteleviltä jäseniltään näkemyksiä toimenpidepalkkiojärjestelmästä ja sen kehittämisestä. Suurin osa vastaajista kannattaa nykyistä järjestelmää, jossa palkkiot tulevat pääsääntöisesti yksittäisistä toimenpiteistä. Hammaslääkäriliiton valiokunnat ja hallitus ovat käsitelleet toimenpidepalkkiojärjestelmään liittyviä kehittämis- ja muutostarpeita syksyn kokouksissaan. Luottamusmiesten kanssa asiasta on keskusteltu syksyn alueellisilla päivillä. Kuten sopimuksen muidenkin osien, myös toimenpidepalkkiojärjestelmän kehittäminen on pitkäjänteistä – mitä askelia ja missä vaiheessa otetaan?

Jatkoa seuraa. Kunhan kevään 2022 neuvottelut on käyty, siirrytään kehittämään Hyvinvointialueiden Lääkärisopimusta.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Juuri nyt, Hammaslääkärilehti 14/2021

Lue myös
Etsitkö näitä?