Post

VertaisarvioituTeen erosiiviset vaikutukset

13.9.2018Taru Uusitalo, Elisa Lind, Mimmi Tolvanen, Merja Laine, Marja Pöllänen

Lähtökohdat

Teen juonti on yleistymässä oleva tapa, mutta sen vaikutusta hammaseroosioon on tutkittu vähän. Tutkimustuloksia löytyy lähinnä vain yrttiteen erosiivisuudesta.

Menetelmät

Tutkimuksessa selvitettiin 15 teelaadun erosiivista vaikutusta hampaisiin. Hydroksiapatiittikiteitä käytettiin simuloimaan hammaskiillettä. Teenäytteistä mitattiin pH, fluoridipitoisuus sekä kyky irrottaa kalsiumia hydroksiapatiitista.

Tulokset

Käytetty yrttitee oli pH:ltaan hapan (pH = 4,36) ja vapautti kalsiumia hydroksiapatiitista merkitsevästi enemmän kuin verrokki. Teelehtiä sisältävien teejuomien sisältämä fluoridi vähensi hydroksiapatiitista vapautuvan kalsiumin määrää, eli fluoridipitoiset teet voivat pienentää eroosioriskiä.

Suuressa osassa näytteitä fluoridipitoisuudet olivat yllättävän korkeita; teelehtiä sisältävien teejuomien fluoridipitoisuus vaihteli 17,7–29,7 mg/l.

Runsas päivittäinen teen juominen voikin lisätä kehittyvien hampaiden fluoroosiriskiä ja liiallisen fluoridinsaannin vaaraa.

Johtopäätökset

Runsasta yrttiteen käyttöä voitaneen pitää eroosioriskiä kasvattavana tekijänä. Koska eroosio on yleistyvä ongelma, hammastarkastuksen yhteydessä on diagnosoitava eroosiomuutokset, selvitettävä potilaan riskitekijät ja puututtava niihin. Potilaita on hyvä valistaa teen sisältämästä fluoridista hammas-fluoroosin ja liiallisen fluoridinsaannin ehkäisemiseksi.

Kirjoittajat

Taru Uusitalo, HLL
taru.uusitalo@kimitoon.fi

Elisa Lind, HLL

Mimmi Tolvanen, yliopistonlehtori, FT

Merja Laine, yliopistonlehtori, HLT, EHL

Marja Pöllänen, HLT, EHL

Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos

Suom Hammaslääkäril 2018; 9: 20-26
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Erosive potential of tea

The aim of this study was to analyze the impact of 15 different teas on dental erosion. The pH value, fluoride concentration and the amount of calcium released from hydroxyapatite were measured from the samples.

The studied herbal tea had a low pH (4.4) and released calcium from hydroxyapatite significantly more (p = 0,008) than control (distilled water). Most teas had a pH < 5.5, with the exception of white and green teas that had a pH 5.6.

The fluoride concentration in most teas was surprisingly high 17,7–29,7 mg/l. Only rooibos-tea that contains no tealeaves had a low concentration of fluoride (1,4 mg/l) (1,4 mg).

This in vitro study suggests an erosive potential of herbal teas and discusses the possible role of teas in fluorosis and excessive fluoride intake.

Lue myös
Etsitkö näitä?