Post

VertaisarvioituSuuinfektioiden ja muiden sairauksien välinen yhteys

12.3.2020Thomas Kvist, Kåre Buhlin, Björn Klinge, Lars Rydén, Gert Helgesson

Artikkeli käsittelee suu-infektioita ja niiden suhteita muihin sairauksiin aatehistoriallisesta, tieteellisestä, eettisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta.

Ajatus siitä, että hammaslääketieteellisillä sairauksilla ja muilla sairauksilla on yhteys, ei todellakaan ole uusi. Käsitykset tämän yhteyden tarkemmasta luonteesta eivät ole kuitenkaan aina olleet perusteltuja.

Erityisesti fokaalinen infektioteoria vaikutti ennen muinoin voimakkaasti kirurgisiin käytäntöihin. Se johti myös siihen, että paljon hampaita poistettiin olettaen virheellisesti, että ne muodostavat sairauden fokuksen.

Suu on tärkeä osa elimistöä monella tavalla. Voidaan kuitenkin kysyä, oikeuttaako tämä tosiasia siihen, että suun sairauksia hoidetaan täysin omalla tavallaan ja muusta terveydenhuollosta erillään olevalla rahoitusjärjestelmällä. Tällainen järjestely johtaa sekä priorisointi- että oikeudenmukaisuusvaikutuksiin, joista osa tuntuu sekä mielivaltaisilta että ei-toivotuilta.

Siten onkin kiinnostavaa jatkaa hammashoidon ja muun terveydenhuollon välisten erojen tutkimista ja valaisemista, samoin kuin näiden erojen arviointia.

Kliininen merkitys

Tässä artikkelissa kerrataan vanhoja käsityksiä suun infektioiden ja muiden sairauksien välisistä yhteyksistä sekä pohditaan, miksi nämä käsitykset olivat usein kummallisia.

Tämänhetkinen tieteellinen tietämys aiheesta käydään läpi lyhyesti, ja lisäksi käsitellään syyn ja seurauksen välisen suhteen ongelmallisuutta. Suuta elimistön osana pohditaan biologisesta, historiallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta.

Tämän ohella käsitellään eettisten periaatteiden pohjalta sitä, miten hammashoito voitaisiin järjestää mahdollisimman hyvin niille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat – mikä on myös tärkeä sosiaalinen kysymys.

Kirjoittajat

Thomas Kvist
DDS, PhD, docent, avd för endodonti, Inst för odontologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige
kvist@odontologi. gu.se

Kåre Buhlin
DDS, PhD, docent, enheten för parodontologi, Inst för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Björn Klinge
DDS, PhD, prof, Inst för odontologi, Karolinska Institutet, Stockholm; Odontologiska fakulteten, Malmö Universitet, Malmö, Sverige

Lars Rydén
MD, PhD, prof emeritus, Inst för Medicin K2, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

Gert Helgesson
PhD, prof, Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik, Inst för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.

Käännös: Kristiina Oikarinen

Suom Hammaslääkäril 2020; 4: 22-31
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

The interrelationship of oral infections and other diseases – an idea-historical, scientific, ethical and social perspective

This article discusses oral infections and the relationship to other diseases from an idea-historical, scientific, ethical and social perspective.

The idea-historical discussion concerns, among other things, older perceptions about the relationship between infections and other diseases.

The current state of scientific knowledge is briefly referred to and the issue of causality is addressed. The mouth, as part of the body, is tackled from a biological, historical and economic perspective.

Ethical issues being discussed include the importance of dental care and the question of how dental care should be best provided to those who need it best – which is also an important social issue.

Lue myös
Etsitkö näitä?