Ihmiset

Työ- ja virkaehtosopimuksetSopu löytyi viimein YTHS:lle

22.12.2022Juha Korhonen

YTHS:n hammaslääkärisopimuksesta on pitkien neuvottelujen jälkeen saatu tulos.

Hammaslääkärien palkkoja korotetaan 1.6.2022 lukien 2,5 prosentin yleiskorotuksella. Korotus maksetaan takautuvasti 1.6.2022 lukien siten, että työnantajalla oli aikaa suorittaa takautuvat maksut työntekijöille viimeistään 31.12.2022.

Uusi sopimus on voimassa 1.6.2022–31.5.2024. Sopimuskausi on vuoden lyhyempi kuin hyvinvointialueilla noudatettavat sopimukset.

Vuonna 2023 palkkoja korotetaan yhteensä 1,9 % tai sillä prosenttiluvulla, joka vastaa kolmen määritellyn vientialan palkankorotusten ja uusien sopimustekstien kustannusvaikutusta, jos se ylittää edellä mainitun 1,9 prosentin määrän.

1.6.2023 korotuksesta 1,5 % maksetaan yleiskorotuksena ja 0,4 % järjestelyeränä. Järjestelyerä kohdennetaan hammaslääkärien taulukkopalkkojen korotuksiin.

Mahdollisesta 1,9 prosentin kustannusvaikutuksen ylittävästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan järjestelyeränä, joka kohdistetaan samalla tavoin hammaslääkärien taulukkopalkkojen korotuksiin.

Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Laxin mukaan neuvotteluissa käytiin keskustelua myös YTHS:n palkkakilpailukyvystä.

– Tähän liittyen on sovittu, että YTHS:n, Hammaslääkäriliiton ja Lääkäriliiton yhteinen työryhmä käy sopimuskauden ajan keskinäistä vuoropuhelua, jossa pohditaan keinoja lääkäri- ja hammaslääkärityövoiman saatavuuden turvaamiseksi, työnantajan kilpailukyvyn ylläpitämiseksi sekä tuottavuuden lisäämiseksi. Työryhmä tulee arvioimaan samalla myös palkkausjärjestelmän kehitystarpeita.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?