Ihmiset

EdunvalvontaNäin palkat nousevat hyvinvointialueilla

6.4.2023Lotta Lax

Hyvinvointialueiden palveluksessa olevien hammaslääkärien ja muidenkin palkansaajien tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista syntyi sopu maaliskuun alussa.

Vuonna 2023 kunta- ja hyvinvointialan kaikilla sopimusaloilla yleiskorotus nostaa palkkoja aiemmin sovittujen korotusten lisäksi 1. kesäkuuta 0,70 prosenttia ja paikallisesti sovittavaksi lisää tulee 0,30 prosenttia. Lisäksi kesäkuun lopussa maksetaan 467 euron kertapalkkio.

Lääkärisopimuksessa vuoden 2024 0,77 prosentin suuruinen korotus yleiskorotukseen maksetaan jo lokakuussa 2023.  1.6.2024 paikalliseen erään tulee lisää 0,33 prosenttia.

Myös vuonna 2024 on tulossa useita paikallisia ja keskitettyjä eriä.

Vuoden 2023 palkankorotukset

Vuonna 2023 hyvinvointialueiden hammaslääkärien palkkoja korotetaan seuraavasti: Terveyskeskusten hammaslääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,62 % . Toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan 1,47 %.

Sairaaloiden hammaslääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.6.2023 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on
2,18 %. Toimenpide- ja käyntipalkkioita korotetaan 1,97 %.

467 euron suuruinen kertapalkkio maksetaan 30.6.2023 niille työntekijöille/viranhaltijoille, joiden yhdenjaksoinen työ-/virkasuhde on alkanut viimeistään 2.5.2023 ja on voimassa 31.5.2023. Osa-aikaiselle palkkio maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa.

1.10.2023 lukien korotetaan kaikkien hyvinvointialueiden hammaslääkärien tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia palkkoja yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,77. Kyseessä on aikaistettu vuoden 2024 yleiskorotuksen lisäys.

1.6.2023 tulee jakoon kolme erillistä paikallista erää, joiden yhteenlaskettu kustannusvaikutus on 3,4 prosenttia. Niiden kohdentamisesta neuvotellaan paikallisesti myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti. Nämä kolme erää ovat Lääkärisopimuksen mukaiset paikalliset erät yhteensä 0,7 %, ns. palkkauksen kehittämisohjelmaerä 1,2 % ja ns. palkkojen yhteensovittamiserä 1,5 %.

Sekä Hammaslääkäriliitto että Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on tyytyväinen sopimukseen ja pitää ratkaisua Suomen työmarkkinakentässä poikkeuksellisen laajana. Mehiläinen Länsi-Pohjan ja YTHS:n sopimusten osalta verrokkialaneuvottelut käydään kevään aikana.

Lue myös
Etsitkö näitä?