Ihmiset

HyvinvointialueetNäin hyvinvointialueiden aloitus vaikuttaa hammaslääkäreihin

11.1.2023Anu Tilander

Vuoden 2023 alussa tehtiin pala suomalaista terveydenhuollon historiaa, kun lähes 15 vuotta valmisteltu sote-uudistus harppasi konkretiaan hyvinvointialueiden aloituksen myötä. Liiton Hyvinvointialuekierroksella kerromme, miten uudistus vaikuttaa hammaslääkärien työhön julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kokosimme tähän juttuun vastauksia jäseniä koskeviin kysymyksiin. Liiton jäsenwebinaarien sarja jatkuu alkuvuoden ajan.

Hyvinvointialue on uusi työnantaja

Suun terveydenhuollon julkiset palvelut siirtyivät muun sosiaali- ja terveydenhuollon mukana kunnista 21 uuden hyvinvointialueen järjestämisvastuulle 1.1.2023. Samalla vaihtui kuntasektorilla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa työskentelevien noin 2 600 hammaslääkärin työnantaja. Poikkeuksena Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän työntekijät, joiden työnantaja ei muutu.

– Kuntien ja kuntayhtymien hammaslääkärit siirtyivät liikkeen luovutuksessa ns. vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueiden palvelukseen. Käytännössä se tarkoittaa, että henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet, tiivistää neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Uudistuksen toteutus jatkuu alueilla vuodenvaihteen jälkeen, ja kaiken toiminnan vakiintuminen vie todennäköisesti vielä vuosia. Erilaiset tilapäiset toimintahäiriöt ovat mahdollisia varsinkin alkuvaiheessa. Alueilla niitä on pyritty ehkäisemään ennakoimalla ja varautumalla.

Ajantasainen tieto uudistuksesta ja eri alueiden tilanteesta löytyy soteuudistus.fi-sivuilta.

 

Lääkärisopimus säilyy

Tuttua Lääkärisopimusta sovelletaan myös hyvinvointialueiden hammaslääkäreihin. Nykyinen sopimus on voimassa 30.4.2025 asti.
Sopimuksen rakenne pysyy entisellään vuoden vaihtuessa, ja esimerkiksi siinä on yhä erilliset toimenpidepalkkiojärjestelmät terveyskeskusten ja sairaaloiden hammaslääkäreille.

 

Palkkaharmonisaatiota odotetaan

Hyvinvointialueilla henkilöstön palkkaus tulee lain mukaan yhtenäistää. Palkkojen yhteensovittaminen eli palkkaharmonisaatio tarkoittaa, että kaikille työntekijöille maksetaan sama tehtäväkohtainen palkka saman vaativuustason tehtävissä. Harmonisointi tehdään ylimpään tehtäväkohtaiseen palkkaan.
– Palkkaharmonisaatio ei tarkoita, että kaikille samalla nimikkeellä oleville pitäisi maksaa samaa palkkaa, jos tehtävien vaativuus ei ole sama. Eikä sitä, että saman vaativuustason tehtävissä palkka kokonaisuutena – esimerkiksi henkilökohtaiset lisät, on sama, Lax tarkentaa.
Palkkojen harmonisointia ei tehdä heti vuoden 2023 alussa, vaan liikkeenluovutus on jonkin aikaa laillinen peruste maksaa erisuuruista palkkaa.
Palkkojen harmonisointi on pitkä prosessi, jonka loppuun saattaminen voi osalla alueista kestää joitakin vuosia.

 

Palkkausjärjestelmä uudistetaan

Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmää uudistetaan parhaillaan.

Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton ja Eläinlääkäriliiton yhteinen Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö neuvottelee Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa lääkäriryhmien palkkausjärjestelmän uudistamisesta osana Lääkärisopimusta.

– Kehitämme hammaslääkärien palkkaukseen liittyviä asioita työryhmissä. Tavoitteena on päästä ainakin osittaiseen ratkaisuun kesään 2023 mennessä, Lax kertoo.

 

Ole tarkka palvelussuhteen ehdoissa

Liikkeenluovutus hyvinvointialueille ei sellaisenaan ole peruste muuttaa hammaslääkärin työtehtävien sisältöä, palkkaa tai muita työsuhteen ehtoja.

– Jos hyvinvointialue haluaa muutoksia tehdä, sillä on silti siihen samat lainsäädännön ja sopimusten rajoittamat mahdollisuudet kuin entisellä työnantajallakin.

Työnantaja ei kuitenkaan ilman irtisanomisperustetta saa yksipuolisesti muuttaa työntekijän työsopimuksen ehtoja olennaisesti ja pysyvästi, Lax painottaa.

Jos työnantaja aikoo muuttaa palvelussuhteesi ehtoja, ota yhteyttä hyvinvointialueesi jukolaiseen luottamusmieheen ja Hammaslääkäriliittoon.

 

Tarkista palkkalaskelma

Ole tarkkana varsinkin ensimmäisen palkanmaksun suhteen – tarkista tammikuun palkkalaskelmasta, että palkkasi on varmasti maksettu oikein.

 

Piteneekö työmatka?

Monia hammaslääkäreitä on huolestuttanut, vaaditaanko alueilla aiempaa pidempien työmatkojen tekemistä.

– Maantieteellisesti laajoillakaan alueilla ei ole tätä aiemmin juuri vaadittu, mutta se ei tarkoita, etteikö hyvinvointialueilla voitaisi jatkossa tehdä muunlaisia ratkaisuja. Mitä väljemmin työntekopaikasta on työsopimuksessa sovittu, sitä helpommin työnantaja voi sitä yksipuolisesti muuttaa.

 

Alueille valitaan uudet luottamusmiehet

Luottamusmiehet tuntevat sopimusasiat ja työpaikan käytännöt. Uudet luottamusmiehet valitaan hyvinvointialueille maaliskuun loppuun mennessä. Siihen asti tehtävässä jatkavat vanhat luottamusmiehet.
Luottamusmiesvaalit järjestetään työpaikoilla 31.3. mennessä. Hyvinvointialueille on tärkeää saada hammaslääkäriluottamusmiehiä, jotka tuntevat työmme vaatimukset ja suun terveydenhuollon tarpeet.
Muistathan myös päivittää työpaikkatietosi Hammaslääkäriliiton jäsenrekisteriin, koska tieto vaikuttaa siihen, miten monta luottamusmiespaikkaa saamme jatkossa.

 

Rahoitus on iso haaste

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu kunnista ja kuntayhtymistä siirtyviin kustannuksiin. Jatkossa yksi suurimmista haasteista on rahoituksen riittävyys. Lähes kaikki alueet joutuvat aloittamaan alijäämäisin budjetein. Samaan aikaan koronan kasvattamaa hoitovelkaa on purkamatta ja inflaatio on nostanut kustannuksia.
Uudessa järjestelmässä suun terveydenhuollolla ei ole kohdennettua rahoitusta, vaan se kilpailee samasta rahapotista muiden toimintojen kanssa.

 

Miten yksityiset pääsevät mukaan?

Yksityishammaslääkäreille tärkein kysymys on, miten päästä mukaan tuottamaan suun terveydenhuollon palveluja.

– Hyvinvointialueet voivat hankkia palveluita ostopalveluina tai palveluseteleillä. Alueilla on velvollisuus hankkia palvelut ulkopuolelta, jos ne eivät kykene tuottamaan niitä hoitotakuun puitteissa. Alihankinnan osuus voi olla enintään 30–49 prosenttia hankittavasta palvelusta, kertoo lakimies Heikki Kuusela.

Kunnalliset palvelusetelijärjestelyt päättyvät ilmeisesti enimmäkseen alueiden aloitettua. Poikkeuksena on Helsinki, jossa vanhat palvelusetelijärjestelyt jatkuvat edelleen.

– Palveluseteli on pienille toimijoille paras ja joustavin tapa olla mukana tuottamassa suun terveydenhuollon palveluita. Se mahdollistaa valinnanvapauden, eikä vaadi kilpailutusta. Alueiden palvelusetelijärjestelyt ovat vielä paikoin täsmentymättä.

 

Liitto vaikuttaa hammaslääkärien puolesta

Liiton ykköstehtävä on vaikuttaa hammaslääkärien hyvien työolojen, työsuhteen ehtojen ja työhyvinvoinnin puolesta sekä turvata yksityishammaslääkäreille kunnolliset toimintaedellytykset ja koko suun terveydenhuollolle riittävät resurssit ja rahoitus.
– Pidämme aktiivisesti yhteyttä päättäjiin, poliitikkoihin ja virkamiehiin sekä valtakunnan tasolla että uusilla hyvinvointialueilla. Vaikutamme siihen, että sote-lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä vastaisivat hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon tarpeita, kertovat toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja varatoiminnanjohtaja Nora Savanheimo.
Vaikuttamistyö suun terveydenhuollon parhaaksi on erityisen tärkeää nyt, kun sote-uudistus siirtyy käytännön toteutukseen.

Miten uudistus vaikuttaa eri sektoreilla työskenteleviin hammaslääkäreihin, missä oma alueeni menee, mikä on valmistelun tilanne henkilöstön kannalta ja miten liitto neuvoo ja auttaa muutoksessa?
Kysymyksiin saat vastauksen liiton hyvinvointialuekierroksella, joka pyörähti käyntiin viime marraskuussa.
– Järjestämme joka alueen jäsenille oman webinaarin, jossa kerrotaan kuulumiset alueellisesta tilanteesta, valmistelun etenemisestä ja uudistuksen vaikutuksista hammaslääkäreihin. Tammikuun alkuun mennessä on pidetty seitsemän tilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä lähes 400 jäsentä, kertoo tilaisuuksista vastaava järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Alkuvuoden 2023 aikana järjestetään tilaisuudet 14 hyvinvointialueella ja Helsingissä.
– Tilaisuuksissa puhuvat liiton asiantuntijat sekä alueilta suun terveydenhuollosta vastaava johtaja ja luottamusmies. Ohjelma palvelee myös yksityishammaslääkäreitä. Aikaa on varattu kysymyksille ja keskustelulle. Haluamme olla jäsenten tukena ja tarjota ajankohtaista tietoa uudistuksesta.
Tervetuloa kuulolle alueesi tilaisuuteen! Katso kiertueaikataulu ja ilmoittaudu mukaan liiton sivuilla. Lähetämme jäsenille sähköpostikutsun jäsenrekisterin työpaikka- ja yhteystietojen perusteella.

Lue myös
Etsitkö näitä?