Uutiset

Juuri nytMitä sopimusneuvottelujen taustalla tapahtuu?

11.3.2022Ira Peurakoski
ira_peurakoski_kolumni_2020

Maaliskuu alkoi työtaisteluilmoituksilla ja lehden mennessä painoon kunta-alan sopimusneuvottelut ovat tauolla.

Työnantajia edustava Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT keskeytti neuvottelut 28. helmikuuta. Tämä tarkoitti sitä, että myös hammaslääkäreitä koskevat Lääkärisopimusneuvottelut keskeytyivät. Työnantaja ilmoitti kutsuvansa työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt neuvottelupöytään, kun se katsoo siihen olevan edellytyksiä.

Sopimusneuvottelut ovat monimutkainen kuvio, toimijoita on paljon ja kunta-alan pääsopimuspöydässä tehtävät isot ratkaisut ovat edellytys neuvottelujen jatkumiselle muissa pöydissä. Akavalaisia edustavan Julkisalan koulutettujen JUKOn johdolla neuvotellaan korkeasti koulutettujen eri alojen osaajien virka- ja työehtosopimuksista kunta-, valtio- ja yliopistosektorilla. Sopimukset koskettavat yli 200 000:ta akavalaista jäsentä. Lääkäriryhmät neuvottelevat Lääkärisopimuksesta osana tätä kokonaisuutta.

Järjestövalmius on osa neuvottelutoimintaa ja ammattijärjestön toimivaa edunvalvontaa. Tavoitteena on tukea ja vauhdittaa sopimusneuvotteluja, mikäli niissä ajauduttaisiin umpikujaan. Työtaistelutoimet ovat viimeinen keino, mutta tarvittaessa ne on voitava ottaa käyttöön tehokkaasti nopeassakin aikataulussa. Tämä vaatii saumatonta suunnittelun, päätöksenteon ja viestinnän koordinaatiota, jota teemme hyvässä yhteistyössä niin lääkärijärjestöjen kuin JUKOn eri sopimusalojen järjestöjen kanssa.

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer käynnistivät maaliskuun alussa viikon mittaisen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. Seuraavan päivänä JUKO sekä JHL ja Jyty ilmoitti vastaavista toimista ajalle 7.–13. maaliskuuta. JUKOn toimenpide ei kuitenkaan koske Lääkärisopimuksen piirissä olevia hammaslääkäreitä, lääkäreitä ja eläinlääkäreitä.

Järjestöjen tavoitteena on tukea toimilla keskeisten neuvottelutavoitteiden saavuttamista. Samalla odotetaan ja arvioidaan toimien vaikutuksia neuvottelutilanteeseen ja tehdään suunnitelmia eteenpäin. Taustalla tapahtuu monia asioista ja työtä tehdään eri valmisteluryhmissä. Liitto edistää neuvotteluissa hammaslääkärien tavoitteita Lääkärisopimusneuvotteluissa ja tukee JUKOn yhteisiä tavoitteita. Kannustan nyt jäseniä seuraamaan aktiivisesti liiton viestintää eri kanavissa. Maalia ei vielä saavutettu, mutta kaikkien yhteisenä tavoitteena on päästä jäsenten kannalta hyvään lopputulokseen.

Ira Peurakoski
Hammaslääkäriliiton järjestöpäällikkö

Lue myös
Etsitkö näitä?