På svenska

Oma järjestö’Med Samfundet i tiden’ – Odontologiska Samfundet fick en ny ordförande

11.3.2020Monika Böök
ronnberg1
Kuva: Outi Hautamäki

Berätta om din yrkeskarriär

Jag arbetade inom den kommunala tandvården i Esbo i 40 år, under fem olika decennier. Redan från början hade jag glädjen att jobba med mångsidiga specialuppdrag i den växande, dynamiska staden och på den vägen blev jag snabbt specialisttandläkare i samhällsodontologi.

Snart blev det mer och mer ledarskap och administration, först som ansvarig tandläkare och sedan som övertandläkare. Mot slutet av karriären, under de sista åren i Esbo, låg tyngdpunkten i mitt arbete på kvalitetsfrågor och frågor kring patientdatasystem.

Från början av augusti 2019 trädde jag i pension från min tjänst i Esbo.

Berätta om vad Samfundet betytt för dig

Både som juniormedlem sedan 1976 och som ung nyutexaminerad tandläkare var jag aktivt med i Samfundet. Jag var medlem både i programkommittén och i kursnämnden, samt viceordförande under några år i mitten på 1980-talet.

Det var på Samfundet som jag träffade min blivande hustru! Av familjeskäl blev det en liten paus i Samfundet. Men vår familj, med både fru och dotter som är tandläkare, har alltid levt med Samfundet, mer eller mindre aktivt. Samfundet har för mig främst betytt nordiska kontakter och kunskaper inom odontologin, samt en kamratlig, gemytlig samvaro.

Vilken är Samfundets roll och hur vill du utveckla Samfundet?

Samfundet har en viktig roll som representant och garant för det nordiska samarbetet inom vår bransch. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte i vardera riktningen över generationsgränserna, mellan yngre och äldre kolleger, upplever jag som viktigt. Högklassig kursverksamhet ser jag som stommen i verksamheten, både nu och i framtiden.

Med de på årsmötet 2020 godkända nya stadgarna för föreningen kan vi minska på mötesbyråkratin och förnya verksamheten, utan att ändå glömma de långa traditioner föreningen har. Vår utmärkta mötes- och kurslokal Tandem kunde vara i mer aktiv användning av våra medlemmar.

’Med Samfundet i tiden’, kan vara en lämplig devis för verksamheten under de kommande åren. Eller borde devisen lyda ’Med Samfundet i framtiden’, då vi glädjande nog har fler juniormedlemmar än på mycket länge?

Vilka utmaningar ser du att vår profession har i framtiden?

Jag är orolig för den utveckling som pågår, där utomstående intressen alltmer definierar tandläkarnas arbetsförhållanden och -innehåll. Arbetsglädjen växer ur ett givande arbete med patienter och goda hälsomässiga resultat som uppnås i långvariga, förtroendefulla patientrelationer. Dessa element håller på att försvagas och de unga tandläkarnas arbetstillfredsställelse visar en alarmerande nedgående tendens. Hoppas att Samfundet här kan vara till stöd för våra yngre medlemmar.

En annan utmaning är bristen på intresse för odontologisk forskning. Detta, som för mig utgör en källa till oro, hänger samman med bristen på både kvalificerade, inspirerande handledare och på svenskspråkiga lärare på olika nivåer inom tandläkarutbildningen. Samfundet erbjuder goda möjligheter att bidra med ekonomiskt stöd till forskning.

Några ord om vad du sysslar med på fritiden

Det nordiska samarbetet har varit viktigt för mig från början. År 1982 började jag med en kurs i samhällsodontologi vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg, där jag var bunden i ungefär femton år som postgraduate-studerande. Den vägen kom jag, via en del omvägar, så småningom första gången till Grönland år 2006, som sedan dess varit mitt stora intresse. På Grönland arbetade jag i tre perioder som tandläkare, främst kliniskt, och har nu senare fungerat där som reseledare.

Förutom Grönland, som jag besökt ett tiotal gånger, intresserar också andra resmål, helst till spansktalande och/eller vinodlande områden. Jag är ordförande förutom i OSF också i en Grönlandsförening och i en vinklubb. Här hemma har jag haft en odlingslott i Centralparken i Helsingfors i mer än trettio år.

Lue myös
Etsitkö näitä?