Post

Oma järjestöLöytyykö sopivaa kollegaa, jolle voisit antaa äänesi?

20.5.2021Anu Tilander
shl_kuntavaalikuva_lehteen_02032021

Hammaslääkärilehti kysyi kuntavaaliehdokkaina olevilta hammaslääkäreiltä neljä kysymystä: mitä kehittäisit, mitä pidät tärkeimpänä, minkä haasteen ja ratkaisun nostat esiin sekä minkä liiton vaalitavoitteista poimit esiin. Esittelemme tässä jutussa ne ehdokkaat, jotka ovat kevään aikana ottaneet yhteyttä toimitukseen.

Teo Soikkeli

yksityishammaslääkäri ja lentokapteeni, Vantaa, kokoomus, 221

KEHITTÄISIN: Yksityisen sektorin osaamista ja kapasiteettia pitää hyödyntää enemmän. Kuntalaisille voidaan tarjota nopeampaa hoitoon pääsyä ja monipuolisempia hoitoratkaisuja hyödyntämällä paremmin eri toimijoiden vahvuuksia – molempia sektoreita tarvitaan.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Hoitovelan pienentämiseen ei riitä pelkkä ennaltaehkäisy tai akuutti ensiapuluonteinen hoito, vaan järjestelmän pitää pystyä tarjoamaan kattavaa kuntakohtaista kokonaishoitoa – tämä säästää sekä ihmisten suunterveyttä että rahaa ja yhteiskunnan resursseja.

HAASTE JA RATKAISU: Potilailla ei usein tunnu olevan riittävästi tietoa nykymenetelmien tarjoamista hoitomahdollisuuksista, esimerkiksi erilaisista korjaavista toimenpiteistä. Ammattikuntana meidän pitäisi pystyä kertomaan vaihtoehdoista paremmin, tavoitteena tarjota jokaisen elämäntilanteeseen paras mahdollinen hoito.

LIITON VAALITAVOITTEISTA TÄRKEIN: Koronatilanteen synnyttämä hoitovelka on maksettava takaisin ajoissa. Nyt kannattaa investoida palveluihin, jotta suunterveyden ongelmat eivät kasva tulevaisuudessa.

Tiina Noro

yksityis­hammaslääkäri, Vihti, kokoomus, 23, www.tiinanoro.fi

KEHITTÄISIN: Vihdissä ja monessa muussa kunnassa resursseja julkiseen suun terveydenhuoltoon ei ole ylenpalttisesti. Siksi ne on käytettävä tehokkaasti: palveluverkon optimointi, työnjaon järkevä toiminta eri ammattiryhmien kesken ja yksityissektorin kanssa tehtävä yhteistyö.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Kaikessa kunnan toiminnassa on painotettava ennaltaehkäisevää otetta. Ruokailut ja välipalat on mietittävä hammasterveys huomioiden. Kunnan avustuksiin järjestöille voisi liittää velvoitteen terveyden edistämiseen, koska valmentajilla on vaikuttamisen mahdollisuus nuorten käyttäytymiseen.

HAASTE JA RATKAISU: Julkisella puolella hoitoon pääsy on vaikeaa. Hallituksen sote-malli ei tuo yhtään lääkäriä tai hoitajaa lisää – sen sijaan hallinto ja muutoskustannukset paisuvat. Suuri huoli on kuntalaisten palvelujen säilymisestä. Tavoite terveyserojen kaventamisesta ei toteudu. Hallituksen sote-uudistus on mielestäni torpattava ja palvelut järjestettävä lähellä kuntalaisia ilman uutta hallinnon ja verotuksen tasoa.

LIITON VAALITAVOITTEISTA TÄRKEIN: Potilaalla on oikeus valita hoito julkiselta tai yksityiseltä sektorilta. Monimuotoinen yksityinen sektori tuottaa suun terveydenhuollon palveluja julkisen sektorin rinnalla tasaveroisena toimijana. Tarvitaan myös toimiva palvelusetelijärjestelmä.

Pirkko Letto

Keusoten koordinoiva ylihammaslääkäri, Vantaa, SDP, 36

KEHITTÄISIN: Koronan aiheuttama hoitovelka ja sen myötä hoitoon pääsy ovat tällä hetkellä isoimmat haasteet. Väestömäärän kasvun tulisi merkitä resurssien eli henkilökunnan määrän kasvua, jotta hoitoon pääsy tapahtuu kohtuuajassa. Vantaan väestömäärän kasvu on Suomen huippuluokkaa.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Terveydenedistämistyötä tulee tehdä yhteistyössä kunnan eri palvelujen kanssa. Esimerkiksi neuvoloissa perheet saadaan varhaisessa vaiheessa terveydenedistämiskäynnille, vaikka etävastaanotolle. Yhteistyö koulujen kanssa mahdollistaa lasten suun terveystarkastukset koulun tiloissa. Vanhusten päivittäisen suunhoidon tulee olla osa hoivayksiköiden ja kotihoidon henkilökunnan päiväohjelmaa.

HAASTE JA RATKAISU: Väestöryhmien väliset terveyserot. Tutkimusten mukaan asiakasmaksut ovat este hammashoitoon hakeutumiselle pieni- ja keskituloisilla. Uusi asiakasmaksulaki tuo suun terveydenhuollon maksukaton piiriin, mikä on hyvä muutos varsinkin paljon sote-palveluja käyttäville. Ratkaisuksi ehdotan kohdennettuja suun terveystarkastuksia ja liikkuvia palveluja.

LIITON VAALITAVOITTEISTA TÄRKEIMMÄT: Jokaisella kuntalaisella on oikeus saada tarvittavat suun terveydenhuollon palvelut läpi elämän.
Hoito on vaikuttavaa, laadukasta, hoitoon pääsy sujuvaa ja hoidot valmistuvat kohtuullisessa ajassa. Väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja suunterveydessä kavennetaan ja syrjäytymistä ehkäistään
aktiivisesti.

Jenni Vaattovaara

Kuopion kaupungin suun terveyden­huolto, Kuopio, Vihreät, 314

KEHITTÄISIN Haluan taata kaikille kuopiolaisille laadukasta, oikea-aikaista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa hoitoa läpi elämän. Hoidon järjestämistä on mietittävä uusilla tavoilla. Ehkäisevä toiminta on avainasemassa. Lisäksi yhteistyön kehittäminen julkisen ja yksityisen sektorin sekä hammaslääketieteen opetusklinikan välillä on tärkeää.

PIDÄN TÄRKEIMPÄNÄ: Ehkäisevään työhön ja omahoidon ohjaukseen panostaminen ovat tärkeimpiä. Suun terveydenhuollon näkeminen osana muuta terveydenhuoltoa vaatii meiltä vielä työtä. Sitä ei voi erotella erilliseksi asiaksi.

HAASTE JA RATKAISU: Omahoidon tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Ikäkaudet, elämäntilanteet ja muut yksilölliset tarpeet huomioiva, käytännönläheinen omahoidon ohjaus yhdistettynä hyvään ammattilaisen antamaan hoitoon tuottaa tuloksia. Jokaisella on iästä, taloudellisesta tilanteesta tai muista seikoista riippumatta oikeus terveeseen suuhun läpi elämän.

LIITON VAALITAVOITTEISTA TÄRKEIMMÄT: Jokaisella kuntalaisella on oikeus saada tarvittavat suun terveydenhuollon palvelut läpi elämän. Hoito on vaikuttavaa, laadukasta, hoitoon pääsy sujuvaa ja hoidot valmistuvat kohtuullisessa ajassa.
Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset takaavat laadukkaat palvelut. Kunnissa huolehditaan suun terveydenhuollon henkilöstön hyvästä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Hammaslääkärin työssä toteutuu kliininen autonomia ja mahdollisuus tarjota potilaille hyvää hoitoa.

Hammaslääkäriliiton kuntavaalitavoitteet 2021

  • Jokaisella kuntalaisella on oikeus saada tarvittavat suun terveydenhuollon palvelut läpi elämän. Hoito on vaikuttavaa, laadukasta, hoitoon pääsy sujuvaa ja hoidot valmistuvat kohtuullisessa ajassa.
  • Koronatilanteen synnyttämä hoitovelka on maksettava takaisin ajoissa. Nyt kannattaa investoida palveluihin, jotta suunterveyden ongelmat eivät kasva tulevaisuudessa.
  • Potilaalla on oikeus valita hoito julkiselta tai yksityiseltä sektorilta. Monimuotoinen yksityinen sektori tuottaa suun terveydenhuollon palveluja julkisen sektorin rinnalla tasaveroisena toimijana. Tarvitaan myös toimiva palvelusetelijärjestelmä.
  • Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen toimivat suun terveydenhuollossa.
  • Väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja suunterveydessä kavennetaan ja syrjäytymistä ehkäistään aktiivisesti.
  • Osaavat ja hyvinvoivat ammattilaiset takaavat laadukkaat palvelut. Kunnissa huolehditaan suun terveydenhuollon henkilöstön hyvästä johtamisesta, työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä. Hammaslääkärin työssä toteutuu kliininen autonomia ja mahdollisuus tarjota potilaille hyvää hoitoa.
  • Suun terveydenhuollon henkilöstön asema, vaikutusmahdollisuudet ja työnteon edellytykset turvataan muutoksissa ja tulevissa sote-organisaatioissa. Henkilöstön edustajilla on riittävästi resursseja ja tietoa valmisteluun osallistumiseksi.
  • Suunterveys on osa kunnan terveydenedistämistyötä.
  • Kuntalaisten elinympäristö tukee suunterveyttä (esim. karkki- ja limsavapaat päiväkodit ja koulut). Joukkoruokailu (esim. päiväkodit, koulut ja vanhustenhoito) on terveellistä myös suulle.

 Katso täältä kaikki liiton kuntavaalimateriaalit.

Kuntavaalit 2021 – Hammaslääkärien osaamista tarvitaan

Terveys ja hyvinvointi sekä toimivat ja kustannustehokkaat sote-palvelut ovat kuntavaalien keskeisiä teemoja myös vuonna 2021. Suun terveydenhoito on asukkaille tärkeä lähipalvelu, jonka saatavuus, laatu ja hoitoon pääsy kiinnostavat ihmisiä.
– Suun terveydenhuollon tuntemusta ja hammaslääkärien näkemyksiä tarvitaan kuntien päätöksenteossa myös jatkossa. Kunnissa asuvat ja eri sektoreilla työskentelevät hammaslääkärit ovat avainasemassa nostamassa suunterveyttä esille alueilla ja muistuttamassa suunterveyspalveluista.
– Hyvä terveys ja suunterveys ovat investointi tulevaan, painottaa toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.
Hammaslääkäriliitto muistuttaa, että suun terveydenhuollon ammattilaiset voivat keskittyä potilaiden hyvään hoitoon, kun resurssit, johtaminen ja työhyvinvointi ovat kunnissa kunnossa. Yksityinen sektori hoitaa merkittävän osan aikuisista, joten toimiva yhteistyö sektorien välillä on tärkeää.
Virtomaa kertoo, että liitto kampanjoi kesän kuntavaaleissa teemalla suunterveyttä läpi elämän.
– Haluamme positiivisten esimerkkien avulla haastaa ehdokkaita ja äänestäjiä ottamaan selvää ja kysymään, miten oma kunta toimii suun terveydeksi. Jokainen hammaslääkäri on vaikuttaja omalla alueellaan. Kannustamme jäseniä olemaan aktiivisia kunnan vaalikeskusteluissa, muistuttamaan suunterveyden merkityksestä ja äänestämään kollegaa.

Lue myös
Etsitkö näitä?